Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
** do usuniecia ? ** Organizacja Urzędu

(aby sprawdzić dane teleadresowe i przypisane zadania należy kliknąć na wybrany referat lub stanowisko)

W skład Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:
1) Burmistrz - [kliknij]
2) Zastępca Burmistrza - [kliknij]
3) Sekretarz Gminy - [kliknij]
4) Skarbnik Gminy - [kliknij]
5) Referat Księgowości - [kliknij]
6) Referat Oświaty - [kliknij]
7) Urząd Stanu Cywilnego - [kliknij]
8) samodzielne stanowiska do spraw:

 • księgowości podatkowej i wymiarowej - [kliknij]
 • organizacyjnych i kadr - [kliknij]
 • kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego - [kliknij]
 • ewidencji podmiotów gospodarczych - [kliknij]
 • obsługi Rady Miejskiej - [kliknij]
 • promocji gminy - [kliknij]
 • prawnych - [kliknij]
 • planowania przestrzennego - [kliknij]
 • gospodarki wodnej i zarządu drogami - [kliknij]
 • rolnictwa i ochrony środowiska - [kliknij]
 • infrastruktury technicznej i porządku - [kliknij]
 • gospodarki mieniem komunalnym - [kliknij]
 • ewidencji ludności - [kliknij]
 • ochrony przeciwpożarowej i ochrony informacji
 • niejawnych - [kliknij]
 • sportu i kultury - [kliknij]