Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2008 rejestr zarządzeń Burmistrza

 

Rejestr zarządzeń 2008r.

 

Nr zarządzenia

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1/08

04.01.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008

2/08

08.01.2008r.

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonych w 2007r. wyborów do sejmu RP i do senatu RP

3/08

08.01.2008r.

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

4/08

08.01.2008r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

5/08

08.01.2008r.

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

6/08

25.01.2008r.

w sprawie podziału środków z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2008

7/08

25.01.2008r.

w sprawie powołania komisji w celu zniszczenia bez odtajnienia dokumentów zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

8/08

04.02.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008

9/08

07.02.2008r.

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

10/08

28.02.2008r.

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu

11/08

29.02.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008

12/08

18.03.2008r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007r.

13/08

2803.2008r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

14/08

28.03.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008

15/08

01.04.2008r.

w sprawie powołania Zespół ds. monitoringu Strategii Miasta    i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008-2020

16/08

14.04.2008r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008r.

17/08

05.05.2008r.

w sprawie zmiany w wykazie akt

18/08

05.05.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008

19/08

09.05.2008r.

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

20/08

16.05.2008r.

Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

21/08

19.05.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008

22/08

04.06.2008r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 16.05.2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2008 rok

23/08

04.06.2008r.

w sprawie zmiany w stałej komisji przetargowej

24/08

23.06.2008r.

w sprawie układy wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008

25/08

30.06.2008r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

26/08

07.07.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008

27/08

07.07.2008r.

w sprawie wysokości stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

28/08

08.07.2008r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Borzęcicach

29/08

08.07.2008r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wlkp.

30/08

08.07.2008r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokronosie

31/08

28.07.2008r.

w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

32/08

31.07.2008r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji

33/08

04.08.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008

34/08

04.08.2008r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

35/08

04.08.2008r.

w sprawie zmiany „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski”

36/08

04.09.2008r.

w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę

37/08

04.09.2008r.

w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie pokoju

38/08

12.09.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008

39/08

19.09.2008r.

w sprawie zmiany „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie

40/08

23.09.2008r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2009

41/08

23.09.2008r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Biały Dwór

42/08

30.09.2008r.

w sprawie zamian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

43/08

30.09.2008r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

44/08

03.10.2008r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008r.

45/08

06.10.2008r.

w sprawie powołania komisji rozpatrującej ofery o pracę na stanowisku ds. obsługi kasowej

46/08

06.10.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008

47/08

06.10.2008r.

w sprawie zmian w składzie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koźminie Wielkopolskim

48/08

31.10.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008

49/08

07.11.2008r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

50/08

07.11.2008r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

51/08

10.11.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2008

52/08

14.11.2008r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2009r.

53/08

21.11.2008r.

w sprawie zmiany w wykazie akt

54/08

21.11.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2008

55/08

28.11.2008r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

56/08

28.11.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2008

57/08

10.12.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2008

58/08

16.12.2008r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

59/08

23.12.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2008

60/08

30.12.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2008

61/08

31.12.2008r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

62/08

31.12.2008r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-11-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-01-22
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz