Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Zarządzenia Burmistrza rok 2003
 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Rok 2003


Nr Zarządzenia

Data wydania

Tytuł Zarządzenia

1/2003

2.01.

w sprawie ustalenia terminarzy zebrań wyborczych sołtysów, rad sołeckich i rad osiedli na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

2/2003

7.01.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.

3/2003

19.02.

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego i objęcia kolejnych udziałów w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” z siedzibą w Kaliszu.

4/2003


19.02.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach programu SAPARD na modernizację drogi gminnej Koźmin Wlkp. - Biały Dwór.

5/2003

20.02.

w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

6/2003

20.03.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

7/2003

20.03.

w sprawie regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

8/2003

25.03.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.

9/2003

26.03.

w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

10/2003

31.03.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.

11/2003

23.04.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w miesiącu maju i listopadzie 2003r.

12/2003

30.04.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

13/2003


21.05.

w sprawie powołania obwodowych Komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w dniach 7 i 8 czerwca 2003r. głosowania w ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

14/2003

22.05.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

15/2003

27.05.

w sprawie zmian w składzie osobowym komisji obwodowej do spraw referendum.

16/2003

27.05.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.

17/2003

27.05.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.

18/2003


30.06.

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w okręgu nr 4 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 27 lipca 2003r.

19/2003

8.07.

w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej Koźmin Wielkopolski – Biały Dwór”.

20/2003

8.07.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.

21/2003

29.08.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2004r.

22/2003

1.09.

w sprawie uczczenia zasług i pamięci walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, Wielkopolski i Ziemi Koźmińskiej oraz świąt państwowych

23/2003

16.09.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.

24/2003

16.09.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.

25/2003

8.10.

w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego i jej zniszczenia.

26/2003

8.10.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.

27/2003

6.11.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.

28/2003

26.11.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.

29/2003

26.11.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.

30/2003

26.11.

w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Systemu Jakości.

31/2003

26.11.

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Systemu Jakości w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

32/2003

8.12.

w sprawie określenia Polityki Jakości obowiązującej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

33/2003

15.12.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

34/2003

15.12.

w sprawie uchwalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2004r.

35/2003

15.12.

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.

36/2003

19.12.

w sprawie zatwierdzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

37/2003

22.12.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach podległych na rok kalendarzowy 2003 oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

38/2003

31.12.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2003.


 

Data ostatniej modyfikacji: 2006-04-19
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski