Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Przetargi rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu w roku 2021 [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy ks.Stanisława Goja w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w 2020 roku [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę części budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na „Klub Malucha” i przedszkole w m. Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 

Zapytanie ofertowe - opracowanie strategii elektromobilności [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kościelnej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od dnia 01.03.2020 do dnia 31.12.2020 [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2020 [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaniew [kliknij]

Przetarg niegraniczony na sprzedaż nieruchomości w Staniewie [kliknij]

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy w rejonie przejazdu kolejowego w m.Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przy ul.Bernardyńskiej w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu w roku 2020 [kliknij]

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Borzęcicach [kliknij]

 

Przetarg ogłoszony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Koźminie Wielkopolskim

Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Starej Obrze [kliknij]

Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat gruntu ornego Orla – Orlinka [kliknij]

 
Przetarg ogłoszony przez Zakład Aktywności Zawodowej:

Poprawione załączniki przetargowe:

CZĘŚĆ I SWZ (IDW) – ZMIANA (1) [kliknij]

CZĘŚĆ II SWZ (IPU) – ZMIANA [kliknij]

CZĘŚĆ III SWZ (OPZ) – ZMIANA [kliknij]

„Usługi społeczne w ramach aktywizacji uczestników projektu „Krok naprzód – zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy”


Oferty prosimy składać do dnia 29.03.2019 r. do godz. 14.00

Otwarcie ofert dnia 29.03.2019 r. o godz. 15.00

CZĘŚĆ I SWZ (IDW) [kliknij]

CZĘŚĆ II SWZ (IPU) [kliknij]

CZĘŚĆ III SWZ (OPZ) [kliknij]

Część IV  - [kliknij]

W związku z zmianą w załączniku nr 1 informujemy, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 07.12.2018 r. 

W związku z zmianą ilości  godzin w jednym ze szkoleń informujemy, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 28.11.2018 r.

Przetarg na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Krok naprzód - zwiększenie szans osób w niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"

Ogłoszenie [kliknij]

Zał Nr 1 [kliknij]

Zał Nr 2 [kliknij]

Zał Nr 3 [kliknij]

Zał Nr 4 [kliknij]

Zał Nr 5 [kliknij]

Zał Nr 6 [kliknij]

Zał Nr 7 [kliknij]

Zał Nr 8 [kliknij]

Zał Nr 9 [kliknij]

Zał Nr 10 [kliknij]

Ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Stara Obra [kliknij]

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2019 [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Kaniew - Skałów (I etap) 2 termin  [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Modlibowskiego (dawniej 25 Stycznia) w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Chłapowskiego w Koźminie Wielkopolskim (I i II etap) [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Kaniew - Skałów (I etap) [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Starej Obrze [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Chłapowskiego w Koźminie Wielkopolskim (I etap) [kliknij]

Przetarg nieograniczony na modernizację świetlicy wiejskiej w Cegielni – zwiększenie efektywności energetycznej budynku(2 termin) [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w m.Wyrębin (2 termin) [kliknij]
 
Przetarg nieograniczony na modernizację świetlicy wiejskiej w Wyrębinie – zwiększenie efektywności energetycznej budynku [kliknij]
 
Przetarg nieograniczony na modernizację świetlicy wiejskiej w Cegielni – zwiększenie efektywności energetycznej budynku [kliknij]
 
Przetarg nieograniczony na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Gościejewie [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w m.Lipowiec [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę użytkowania części budynku na świetlice wiejską oraz remizę OSP w Czarnym Sadzie [kliknij]

Przetarg nieograniczony na budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej [kliknij]

Przetarg nieograniczony na remont wiejskiej kanalizacji deszczowej w m.Wrotków [kliknij]

II pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego [kliknij]

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów w roku 2018 [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Polnej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Gościejewie [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Orli [kliknij]

Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu wysokometanowego [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul.Kopernika w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przebudowa drogi gminnej w m.Mokronos [kliknij]

Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w Gałązkach [kliknij]

Przebudowa ulicy Glinki w m.Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Przebudowa ulicy Wierzbowej w m.Koźmin Wielkopolski IIetap [kliknij]

Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania przedszkola na bibliotekę publiczną [kliknij] Wynik postępowania [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w wieczystym użytkowaniu  miasta i gminy Koźmin Wlkp. położonej w miejscowości Koźmin Wlkp. [kliknij]

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2017 [kliknij]

Przetarg nieograniczony na kompleksowa dostawę gazu ziemnego wysokometanowego od 01.10.2016 do 31.12.2017 [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Wrotków [kliknij]

Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Koźminie Wlkp. przy ul. Wiatrolika 5 [kliknij]

Przetargi nieograniczone na dzierżawę gruntów ornych [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w m.Wałków [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wyszyńskich oraz ulicy 25 Stycznia w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie kwiecień - grudzień 2016r. [kliknij]

Ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Boreckiej 20 [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Orla [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Orla [kliknij]

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu przy ul.Kopernika w   Koźminie Wlkp. [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wyszyńskich I etap [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej we wsi Szymanów [kliknij]

Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia na Przedszkole Publiczne wraz z przebudową
i rozbudową oraz niezbędną infrastrukturą w m.Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w m. Staniew [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Słonecznej
w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku garażowego na pracownie dla potrzeb ZAZ [kliknij]

 Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Orla [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Starej Obrze [kliknij]
Budowa sali wiejskiej w m. Serafinów [kliknij]

Budowa wigwamu rekreacyjnego w m.Orla [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia punktu przedszkolnego w Starej Obrze [kliknij

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014 [kliknij]

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
na lata 2014 - 2015 [kliknij]

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego [kliknij]

 

Budowa sali wiejskiej w m.Suśnia [kliknij]

Przetarg nieograniczony na remont i zmianę elewacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mokronosie [kliknij]

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji wraz z przykanalikami w ulicy Słonecznej w m. Koźmin Wlkp. [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w obrębie wsi Walerianów [kliknij]

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koźmin Wielkopolski z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę chodników dróg gminnych w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przetarg nieograniczony na wymianę pokryć dachowych na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Pytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na wymianę pokryć dachowych na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul.Wiatrolika 5 - [kliknij]

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2013 [kliknij]

Przetarg ustny publiczny, nieograniczony na sprzedaż spycharki gąsienicowej [kliknij]

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu ornego we Wrotkowie [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowościach Mokronos i Borzęciczki [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej Cegielnia - Grębów [kliknij]

Przetarg nieograniczony na odbudowę i przebudowę poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej we wsi Cegielnia [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni wokół budynku kulturalno - oświatowego przy ul.Floriańskiego w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Przetarg nieograniczony na dokończenie budowy budynku kulturalno- rekreacyjnego w m.Stara Obra [kliknij]

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych, komputerów przenośnych, tablicy multimedialnej oraz mebli szkolnych w ramach realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych, komputerów przenośnych, tablicy multimedialnej w ramach realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2012 [kliknij]

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2012 [kliknij]

Przetarg nieograniczony na usługę dostarczania gorących posiłków do szkół na terenie gminy Koźmin Wlkp. w roku 2012 [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy
z przebudową i dobudową w m. Koźmin Wlkp. [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w m. Pani Wola [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w m.Staniew [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wierzbowej w Koźminie Wielkopolskim - Etap I [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na budowę placy zabaw w ramach programu Radosna Szkoła [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na budowę targowiska wraz z obiektem sanitarnym przy ul. Gryszczyńskiego w Koźminie Wlkp [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż okiem w budynkach administrowanych przez gminę Koźmin Wlkp. [kliknij

 

 Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej we wsi Gościejew [kliknij]

 

 

Przetarg nieograniczony na budowę budynku kulturalno - rekreacyjnego w m.Stara Obra [kliknij

Zapytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na budowę budynku kulturalno - rekreacyjnego w m.Stara Obra [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Krotoszyńskiej 5 w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego [kliknij]

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg i ulic dla rejonu nr 1 w gminie Koźmin Wielkopolski w roku 2011 [kliknij]

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego [kliknij]

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2011 [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2011 [kliknij]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w mieście i gminie Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości niezabudowanej w miejsowości Pogorzałki Wielkie [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostawę cieplych posiłków do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w miejscowości Biały Dwór [kliknij

Zapytanie i odpowiedź do zapytania na remont drogi gminnej w miejscowości Biały Dwór [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu Orla - Cegielnia [kliknij]

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż kolektorów słonecznych przy Szkole Podstawowej w Borzęcicach [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kolektorów słonecznych przy Szkole Podstawowej w Borzęcicach [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na remont drogi we wsi Sapieżyn [kliknij]

Przetarg nieograniczony na budowę remizy strażackiej w Koźminie Wielkopolskim (I etap) [kliknij]

Przetarg nieograniczony na powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Przetarg nieograniczony na na remont dachu na budynku szpitala w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na remont dachu na budynku szpitala w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

 

 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Pogorzałkach Wielkich [kliknij]

Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej we Wrotkowie [kliknij

Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  przebudowę kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Zapytanie do przetargu nieograniczonego na przebudowę kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wielkopolskim [kliknij

Przetarg nieograniczony na przebudowę kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w Szymanowie [kliknij]
Przetarg nieograniczony na remont ul. Okrężnej w Starej Obrze [kliknij]

Przetarg nieogranioczony na dostawę i montaż okien w budynkach administrowanych przez gminę [kliknij

Zapytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż okien w budynkach administrowanych przez gminę [kliknij]

Przetarg nieogrniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Tysiąclecia  w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność miasta i gminy w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Przetarg nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 [kliknij]

Pytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 [kliknij]

Pytanie i odpowiedź do przetargu niograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy konpleksu Moje Boisko ORLIK 20121 [kliknij

Pytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 20122 [kliknij]

Protest [kliknij] i rozstrzygnięcie protestu [kliknij]  do przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych.

Przetarg nieograniczony na budowę II etapu parkingu samochodowego w Koźminie Wlkp. przy ul.Krotoszyńskiej [kliknij]

Pytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na budowę II etapu parkingu samochodowego w Koźminie Wlkp. przy ul. Krotoszyńskiej [kliknij]

Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w Mokronosie [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w Mokronosie [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w Mokronosie1 [kliknij

Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.(Rejon I i V). [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w 2010 r. [kliknij]

Wynik przetargu na wykonanie usług usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w 2010 r.[kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku sali kinowo- widowiskowej wraz z zapleczem w Koźminie Wielkopolskim [kliknij

Zapytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku sali kinowo- widowiskowej wraz z zapleczem w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku sali kinowo- widowiskowej wraz z zapleczem w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę chodników i zjazdów na posesję w ulicy Benedykta z Koźmina w Koźminie Wielkopolskim [czytaj

Przetarg nieograniczony na budowę osrodka kulturalno - rekreacyjnego w Skałowie [kliknij]

Przetarg nieograniczony na dostawę opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w 2010 roku [kliknij]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. - budowa sali gimnastycznej, sali dydaktycznej, łącznika

 

Zapytanie i odpowiedź na zapytania do przetargu nieograniczonego na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. - budowa sali gimnastycznej, sali dydaktycznej, łącznika [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Starej Obrze [kliknij]

Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Koźmin Wlkp. długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł wraz z jego obsługą [kliknij]

Zmiana nr 1 ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Koźmin Wlkp. długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł wraz z jego obsługą [kliknij]

Zmiana nr 2 ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Koźmin Wlkp. długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł wraz z jego obsługą [kliknij]

Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Koźmin Wlkp. długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł wraz z jego obsługą [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź nr 1 do przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Koźmin Wlkp. długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł wraz z jego obsługą [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź nr 2 do przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Koźmin Wlkp. długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł wraz z jego obsługą [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź nr 3 do przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Koźmin Wlkp. długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł wraz z jego obsługą [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi wewnętrznej do Szkoły Podstawowej we wsi Borzęciczki [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie [kliknij

Przetarg nieograniczony na budowę  kanalizacji wraz z przykanalikami w ul.Cieszyńskiego,Wolności i części Okrężnej w Koźminie Wlkp. - [kliknij]
 

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowa Obra [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Gościejewie i Wrotkowie - [kliknij]

Protest [kliknij] i rozstrzygnięcie protestu [kliknij]  do przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia dróg na terenie gminy Koźmin Wielkopolski  [kliknij]

Przetarg nieograniczony na budowę  zbiornika retencyjnego w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Ks. St. Goja [kliknij]

Przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydatktycznych - [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź do przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych - [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź do przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych 1 - [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź do przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych 2 - [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź do przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych 3- [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź do przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych 4 - [kliknij]

Protest [kliknij] i rozstrzygnięcie protestu[kliknij] do przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych

Przetarg nieograniczony na budowę parkingu samochodowego wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w Koźminie Wielkopolskim - [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na budowę parkingu samochodowego wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w Koźminie Wielkopolskim 1 - [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na budowę parkingu samochodowego wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w Koźminie Wielkopolskim - [kliknij

Przetarg nieograniczony na dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach - [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach - [kliknij

Zapytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach 1 - [kliknij

Zapytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach 2 - [kliknij]

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. - [kliknij]

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż okien w budynkach administrowanych przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. - [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź na zapytanie do przetargu na dostawę i montaż okien w budynkach administrowanych przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. - [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na dostawę opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w 2009r. [kliknij]

 

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we Wrotkowie [kliknij]

Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Serafinowie [kliknij]

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy w 2009r. [kliknij

Przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu na ochronę ubezpieczeniową [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Wrotków [kliknij]

Przetarg nieograniczony na budowę w stanie surowym otwartym hali sportowej z zapleczem higieniczno - sanitarnym z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach [kliknij]

Zapytanie i odpowiedź na zapytanie do przetargu na budowę w stanie surowym otwartym hali sportowej z zapleczem higieniczno - sanitarnym z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach [kliknij]

Zapytanie1 i odpowiedź na zapytanie do przetargu na budowę w stanie surowym otwartym hali sportowej z zapleczem higieniczno - sanitarnym z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach [kliknij]

Zapytanie 2 odpowiedź na zapytanie do przetargu na budowę w stanie surowym otwartym hali sportowej z zapleczem higieniczno - sanitarnym z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Koźminie Wielkopolskim - [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości we Wrotkowie  - [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynkach mieszkalnych administrowanych przez UMiG Koźmin Wlkp. oraz w Szkole Podstawowej w Starej Obrze - [kliknij]

Przetarg na przebudowę dwóch poprzeczek dróg gminnych we wsi Borzęcice - [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Dworcowej nr 5 - 10 w Koźminie Wlkp.- [kliknij]
 

 

Przetarg nieograniczony na przebudowę chodników na ulicy Przyjemskich i ulicy Wałowej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej we wsi Wyrębin [kliknij]

Zapytanie oferenta dotyczące przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej we wsi Wyrębin [kliknij] 
 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Gałązkach [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wawrzyńczaka [kliknij]

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. [kliknij] 

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Biały Dwór - Szymanów [kliknij]

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]  

 

Przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół [kliknij]

Sprostowanie SIWZ - przetarg na przygotowanie i dostawę cieplych posiłków do szkół [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Koźminie Wlkp. [kliknij]

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. Dostawa  opału dla placówek oświatowych Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w 2008r. [kliknij]

Przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Koźminie Wlkp. [kliknij] 

 

 

Zmiany dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9-miejscowego z przystosowaniem do przewozu niepełnosprawnych - [kliknij]

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych - [kliknij]

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - [kliknij]

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Przebudowa dróg gminnych we wsiach Walerianów oraz Wyrębin

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego [kliknij]

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. [kliknij] 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Adaptacja budynku na pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości [kliknij]

Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkami stacyjnymi, położonej w Gałązkach [kliknij]

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych [kliknij]

Zapytanie dotyczące przetargu na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego przy ul.Boreckiej 23 w Koźminie Wlkp. Odpowiedź na zapytanie [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego przy ul.Boreckiej 23 w Koźminie Wlkp. [kliknij] 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Koźminie Wlkp. przy ul. Nowej i Boreckiej [kliknij]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości [kliknij]

Przetarg na zmianę przeznaczenia budynku hurtowni na Zakład Aktywizacji Zawodowej [kliknij] 

 

Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego [kliknij]

Zmiany do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego [kliknij]

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie 2006/2007 [kliknij]

Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2007 r. [kliknij]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Gałązki - Wrotków [kliknij]

Przetarg na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół w 2007r. - [kliknij]

Przetarg na usługi opiekuńcze w 2007r. - [kliknij]

Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Gościejewie - [kliknij]

Przetarg na wykonanie remontów cząstkowych dróg - [kliknij]

Przetargi na dostawę tuszy i tonerów oraz artykułów biurowych - [kliknij]

Przetargi na zbycie nieruchomości w Orli - [kliknij]

Przetarg na dostawę artykułów chemicznych - [kliknij]

Drugi przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Orli - [kliknij]

Pisemny przetarg ofertowy na rozbiórkę torowiska - [kliknij]

Przetarg na wymianę stolarki okiennej - [kliknij]

Przetargi na przebudowę dróg gminnych - [kliknij]

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic - [kliknij]

Przetarg na wykonanie usług opiekuńczych - [kliknij]

Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych - [kliknij]

Rokowanie na zbycie nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie - [kliknij]

Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Synoradzkiego 3 - [kliknij]

Przeatrg na modernizację stacji wodociągowej - [kliknij]

Przetarg na dostawę artykułów biurowo-papierniczych - [kliknij]

Przetarg na dostawę artykułów chemicznych - [kliknij]

Przetarg na dostawę tuszy i tonerów - [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 761575 Wałków-Borzęcice-Sapieżyn (powyżej 60 tys. euro) [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Góreczki - Zimnowoda (powyżej 60 tys. euro) [kliknij]

Przetargi nieograniczone na przebudowy dróg gminnych w Borzęciczkach i Gościejewie [kliknij]

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego (powyżej 60 euro) [kliknij]

Przetarg na przebudowę ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Przetarg na przebudowę ul. Zapłocie w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Przetarg na przebudowę ul. Szkolnej w Starej Obrze [kliknij]

Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w miejscowości Walerianów [kliknij]

Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w miejscowości Cegielnia [kliknij]

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic [kliknij]

Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2006r. [kliknij]

Przetarg na przebudowę ulicy Południowej [kliknij]

Ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Wrotkowie, Gałązkach i Czarnym Sadzie [kliknij]

Drugi przetarg na grunt w Czarnym Sadzie [kliknij]

Przetarg na dostawę tuszy i tonerów w 2006r. [kliknij]

Przetarg na dostawę atykułów biurowo-papierniczych w 2006r. [kliknij]

Przetarg na oczyszczanie miasta w latach 2006-2008 [kliknij]

Przetarg na utrzymanie zieleni w latach 2006-2008 [kliknij]

Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w Czarnym Sadzie [kliknij]

Przetarg na remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych 2006[kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Pogorzałkach Wielkich (powyżej 60.000 euro) - [kliknij]

 


Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Koźminie Wlkp. (ulica Bractwa Kurkowego) i Pogorzałkach Wielkich [kliknij]

Przetarg na wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg [kliknij]

Przetarg na przebudowę drogi Biały Dwór - Szymanów [kliknij]

Przetarg nieograniczony na budowę ul. Kopernika [kliknij]

Przetarg nieograniczony na budowę pieszojezdni we wsi Wałków [kliknij]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulic Stawowej i odcinków ulic Przyjemskich i Wodnej [kliknij]

Przetarg na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków do szkół [kliknij]

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego (powyżej kwoty 60.000 euro) [kliknij]

Przetarg na przebudowę chodników w miejscowości Orla [kliknij]

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew - Suśnia (3) [kliknij]

Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla (3) [kliknij]

Przetarg na zmianę elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych przy SP Nr 1 [kliknij]

Przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego (powyżej 60.000 euro) [kliknij]

Przetarg na budowę boiska sportowego w miejscowości Staniew [kliknij]

Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Kaniewie [kliknij]

Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze [kliknij]

Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Borzęcicach [kliknij]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przyjemskich 20 [kliknij]

Przetarg na przebudowę drogi w Józefowie [kliknij]

Przetarg na przebudowę dróg gminnych w Borzęciczkach [kliknij]

 

[kliknij] 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

 

Przetarg nieograniczony na dokończenie budowy budynku kulturalno - rekreacyjnego w m.Stara Obra [kliknij]

SIWZ - zakup i dostawa nagłośnienia [kliknij]

Zapytania i odpowiedzi - zakup i dostawa nagłośnienia [kliknij

 


Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-14
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz