Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Przetargi odwołane, unieważnione, nierozstrzygnięte z powodu braku ofert
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Chłapowskiego w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]
 
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w m.Wyrębin [kliknij]

Unieważnienie przetargu na przebudowę drogi w m. Mokronos [kliknij]

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2016 [kliknij]

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 z dnia 01.12.2015r. [kliknij]

 

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koźmin Wlkp.  z dnia 18.06.2013r. [kliknij]

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych, komputerów przenośnych, tablicy multimedialnej oraz mebli szkolnych w ramach realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 14.11.2011r. [kliknij]

 

Przetargi Zakład Aktywności Zawodowej Koźmin Wielkopolski

Unieważnienie przetargu na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Krok naprzód - zwiększenie szans osób w niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"

[kliknij] [kliknij]


Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-13
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz