Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
BUDZET MIASTA I GMINY KO¬MIN WIELKOPOLSKI NA 2015r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2015r. Zarządzenie [kliknij] Załącznik nr 1 [kliknij] Załacznik Nr 2 [kliknij]

Uchwała Nr SO 0954/58/3/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2015 [kliknij]

RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015r. [kliknij]
RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 31 grudnia 2015 r.  [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego do 30 września 2015r. [kliknij]

 RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września2015r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września2015r. [kliknij]


RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]


RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 30 września  2015r. [kliknij]


RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego do 30 września 2015r. [kliknij]

 Uchwała Nr SO - 0953/39/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 września 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2015r. - [kliknij]

Zarządzenie Nr 41.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźmin Wlkp. za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wlkp. za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku [kliknij]

Załącznik Nr 1 INFORMACJE OGÓLNE - [kliknij]

Zał Nr 2 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2015 - 2031 za I półrocze 2015r. [kliknij]

 

 

 


RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015r. - [kliknij]

 

 

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015r. - [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego -  [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 30 czerwca 2015r. - [kliknij

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - [kliknij]

 


 

RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2015r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2015r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 31 marca  2015r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]


Uchwała Nr SO 0951/30/P/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wyprażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]


Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.12.2014r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Załączniki:

Nr 1 Dochody [kliknij]  

Nr 1 a Dochody - zadania zlecone[kliknij]

Nr 1b Dochody - zadania zrealizowane na podstawie porozumień z jst [kliknij]

Nr 2 Wydatki [kliknij

Nr 2a Wydatki - zadania zlecone [kliknij]

Nr 2b Wydatki zadania zrealizowane na podstawie porozumień z jst [kliknij]  

Nr 3a Przychody budżetu w 2015r. [kliknij]

Nr 3b Rozchody budżetu w 2015r. [kliknij]

Nr 4 Wydatki majątkowe [kliknij]

Nr 5 Dotacje udzielone z budżetu w 2015r. [kliknij]

Nr 6 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej na 2015r.  [kliknij]

Nr 7 Wydatki na ochronę środowiska [kliknij]

Nr 8 Fundusz sołecki na 2015r.  [kliknij]

Objaśnienia do budżetu [kliknij]

Planowane wydatki  [kliknij]

 

 


 

Projekt uchwału budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015r.

Uchwała Nr SO-0952/12/3/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2015r. [kliknij]

Zarządzenie Nr 54.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 r.  [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2014-12-09
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-23
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz