Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
ROK 2015
Aktualne:

Zakończone:
Oferta organizacji pozarządowej złożona na podstawie Art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Oferta stowarzyszenia "Razem w przyszłość - Wspólnie dla Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy" [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015

PRIORYTET 1. – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Działanie 1.1 Sport  

PRIORYTET 2. - Pomoc społeczna Działanie 2.1. Usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o konkursie (priorytet 1-2) z dnia 14.01.2015r. [kliknij]

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT PRIORYTET 1. – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Działanie 1.1 Sport  [kliknij]

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT PRIORYTET 2. - Pomoc społeczna Działanie 2.1. Usługi opiekuńcze [kliknij]


PRIORYTET 3. – Turystyka i krajoznawstwo Działanie 3.1. Propagowanie aktywnej turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

PRIORYTET 4. –
Ochrona i promocja zdrowia Działanie 4.1. Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

PRIORYTET 5. –
Kultura i sztuka Działanie 5.1. Kultura

PRIORYTET 6. –
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej Działanie 6.1 Organizacja Zlotu Fiata 126P w Koźminie Wielkopolskim

Ogłoszenie o konkursie (priorytet 3-6) z dnia 06.03.2015 [kliknij]

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT PRIORYTET 3. – Turystyka i krajoznawstwo Działanie 3.1. Propagowanie aktywnej turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski PRIORYTET 4. – Ochrona i promocja zdrowia Działanie 4.1. Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski PRIORYTET 5. – Kultura i sztuka Działanie 5.1. Kultura PRIORYTET 6. – Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej Działanie 6.1 Organizacja Zlotu Fiata 126P w Koźminie Wielkopolskim [kliknij] [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2015-01-14
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-20
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz