Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
BUDZET MIASTA I GMINY KO¬MIN WIELKOPOLSKI NA ROK 2016

Uchwała Nr SO-0954/41/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2016 [kliknij]

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2016 [kliknij]. Załacznik Nr 1 [kliknij] Załacznik Nr 2 [kliknij]

RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r. [kliknij]

RB-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2016r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 31 grudnia 2016r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]

 


Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-0953/53/3/Ka/2016 z dnia 28 września 2016  w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2016r.  [kliknij]

Zarządzenie Nr 32.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolskiz dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźmin Wlkp. za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wlkp. za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku [kliknij]

Załącznik nr 1 [kliknij]


RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2016r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2016r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 30 września 2016 [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]

 


RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2016r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2016r. [kliknij]

 

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 30 czerwca 2016r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]

 

 

RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2016r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2016r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 31 marca  2016r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]

 

Uchwała Nr SO 0951/37/P/3/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

BUDŻET MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2016 ROK [kliknij]

Objaśnienia do Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2016r. [kliknij]

Zadania planowane do realizacji w 2016r. [kliknij]

 


Projekt Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2016r. [kliknij]

Uchwała Nr SO-0952/40/3/KA/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2016r. - [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2015-12-08
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-28
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz