Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2005

Komisja będzie odbywać posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Każdorazowo przed zwołaniem sesji Rady Miejskiej Komisja dokona szczegółowej analizy projektów uchwał.

Ponadto Komisja zajmie się następującymi tematami:

1. Oświata:

a)      zapoznanie się ze stanem placówek oświatowych na terenie miasta i gminy,

b)      analiza problemów oświaty w kształceniu przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym.

2. Ochrona Zdrowia:

a)      problemy Służby Zdrowia na terenie miasta i gminy,

b)      stan majątku komunalnego będącego w użytkowaniu Służby Zdrowia. Spotkanie z przedstawicielami SPZOZ Krotoszyn.

3. Pomoc Społeczna:

a)      w ramach uprawnień kontaktowanie się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, analizowanie problemów ludzi najuboższych.

4. Kultura, Kultura Fizyczna i Sport:

a)      omówienie stanu placówek kulturalnych na terenie miasta i gminy,

b)      analiza planów Gminnego Zespołu Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej,

c)       analiza oddziaływania kultury i sportu na młodzież oraz pozostałych mieszkańców.

5. Bezpieczeństwo:

a)      zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa publicznego, drogowego i przeciw-pożarowego.

6. Ochrona Środowiska:

a)      analiza stanu sanitarnego i środowiska w gminie.