Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2017-konkursy ofert

AKTUALNE:

ZAKOŃCZONE:

WYNIKI konkursu PRIORYTET 1 Działanie 1.1 Organizacja imprezy dla miłośników motoryzacji w Koźminie Wielkopolskim. Działanie 1.2 Organizacja Festiwalu Piosenki, PRIORYTET 3 Działanie 3.1 Propagowanie aktywnej turystyki wsród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, PRIORYTET 4 Działanie 4.1 Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wsród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, PRIORYTET 7 Działanie 7.2 Organizacja zajeć teatralnych dla dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Koźmin Wlkp., PRIORYTET 8 Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna seniorów i seniorek - [kliknij]

Burmistrz   Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

PRIORYTET 1 Rozwój wspólnot lokalnych. Działanie 1.1 Organizacja imprezy dla miłośników motoryzacji w Koźminie Wielkopolskim.  Działanie 1.2 Organizacja Festiwalu Piosenki

PRIORYTET 3 Turystyka i krajoznawstwo Działanie 3.1 Propagowanie aktywnej turystyki wsród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

PRIORYTET 4 Ochrona i promocja zdrowia Działanie 4.1 Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wsród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. 

PRIORYTET 7 Nauka, edukacja oświata i wychowanie Działanie 7.2 Organizacja zajeć teatralnych dla dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Koźmin Wlkp. 

PRIORYTET 8 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna seniorów i seniorek 

Ogłoszenie o konkursie [kliknij]

* * *

WYNIKI konkursu PRIORYTET 2 Działanie 2.1 Sport i PRIORYTET 6 Pomoc Społeczna [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

PRIORYTET 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Działanie 2.1 Sport; PRIORYTET 6. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Działanie 6.1 Usługi opiekuńcze [kliknij] [kliknij]

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski, których przedmiotem jest „Roczny Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2017-01-20
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-10
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz