Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
próba

Zbiorcze wyniki  badania satysfakcji  klientów

w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

  Przez cały październik 2005 r. prowadzone było badanie satysfakcji klientów korzystających z usług Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Wypełnioną ankietę zwróciło 169

osób /część ankiet nie zawierała odpowiedzi na wszystkie pytania/.

 

 WYNIKI ANKIETY

Pytanie 1

Proszę wskazać w jakim stopniu jest Pan/ Pani zadowolony(a) lub niezadowolony(a) z poszczególnych cech działania Urzędu ?

 

Pytanie 2

Proszę wskazać, które z wyżej wymienionych cech mają dla Pana/ Pani, jako dla osoby załatwiającej sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy, największe znaczenie ?

           

 

Pytanie 3 Ocena zachodzących zmian

Proszę jeszcze raz pomyśleć o załatwianiu spraw administracyjnych, za które odpowiadają władze gminy i zaznaczyć, czy w ciągu ostatniego roku jakość tych usług poprawiła się, pozostała taka sama czy też się pogorszyła?

 

 

Koźmin Wielkopolski, dn. 09.11.2005 r.

Sporządziła: I. Maroszek

 


Data dodania dokumentu: 2005-11-09
Dodał(a): Mariusz Dymarski