Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Archiwum
Tytu
Powszechny Spis Rolny 2020
F-GK-17,02 wyd.IV- alkohol oświadczenie
Wybory parlamentarne 2015
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2011
OgłoszenieKoźminWlkp.elektrownie_wiatrowe
rstaraobra
2011 polityka jakości
form OSO 091 wyd. III - wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2010 rejestr zarządzeń Burmistrza
PIK 10 wyd.VI rolny ulgi osoby prawne
PIK 06 nieruchomości zgłoszenie osób prawnych
PIK 05 wyd.IX nieruchom.zgłosz. osób fizycznych
PIK 04,01 wyd.VI deklaracja na podatek leśny
PIK 04 wyd.VIII leśny zgłoszenie osób prawnych
PIK 02,01 wyd.VI deklaracja na podatek rolny
PIK 02 wyd.VIII rolny, zgłosz.osób prawnych
PIK 01 wyd.VIII rolny, zgłosz. osób fizycznych
SIWZ ubezpieczenie1 zmiana1
2010p.wykaz majątku i inne dane zamawiajacego
Gmina 10 Kalendarz wyborczy
zapytanie i odpowiedź droga gminna biały dwór
2010.Przetarg.dostawa.i.montaż.SPBorzęcice.Rys.1
2010.Przetarg.dostawa.i.montaż.SPBorzęcice.Koszt.ofert.
2010.Przetarg.dostawa.i.montaż.SPBorzęcice.Rys.1
34 uchw.program alkoholowy2010
form.OSO-06,01 wniosek o udostępnienie danych
form. PiK 06,01 - podatek od nieruchomości
form.PiK 04,01 - podatek leśny
form.Pik 02,01 - podatek rolny
PiK 19 wyd.IV - zwrot pod.akcyz.zawart. w cenie ON
PiK 06 wyd. IX - nieruchom. os.prawna zgłosz.
PiK 05 wyd.VIII - nier.os.fizyczna.zgłoszenie
PiK 04 wyd.VII - leśny - zgłosz.os. prawna
PiK 03 -leśny - zgłosz.os.fizyczn
PiK 02 wyd.VII - rolny - zgłosz osob.prawna
PiK - 01, pod.roln.od os.fizycznych, korekta
Regulamin organizacyjny - tekst jednolity - 2009
SIWZ - ogłoszenie o zamówieniu - usługi
koszttorys ślepy - swietlica lipowiec
SIWZ - odśnieżanie 2009
SIWZ - odśnieżanie 2009
SIWZ - odśnieżanie
20009 przetarg opał
Kosztorys ofertowy sanitarny format ath SP3
Kosztorys ofertowy budowlany format ath SP3
Kosztorys ofertowy sanitarny format ath SP3
Kosztorys ofertowy budowlany format ath SP3
Spec tech oraz rysunki
osw.2008 Cholnicki Leszek
osw.2008 Wieczny Marek
Rys.2 - kanalizacja cieszyńskiego
Rys.2 - kanalizacja Cieszynskiego
Rys.1 - kanalizacja Cieszyńskiego
Rysunek Nowa Obra 1
2009 borzecice sanitarny1
form OSO 09/1 wyd. III - wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2009 borzecice sanitarny
PiK 06 wyd.VIII - nieruchomości - zgłoszenie osoby prawnej
PiK 05 wyd.VII - nieruchomości - zgłoszenie osoby fizycznej
PiK 04 wyd.VI - lesny - zgłosz.osob prawnej
PiK 03 wyd.VI - leśny - zgłoszenie osob fizycznych
PiK 02 wyd.VI - rolny - zgłosz.os.prawnej
PiK 01 wyd.VI - rolny -zgłosz.osob.fizycznej
architektura rysunki - hala w borzeciczkach
form PiK 06,01 - podatek od nieruchomości
form.PiK 04,01 - podatek leśny
form.PiK 02,01 - podatek rolny
PiK 10 wyd.V-rolny ulgi osób prawnych
PiK 09,03 - ulga zakup ziemi
PiK 09,01 - ulga inwestycyjna
PiK 09 wyd.V-rolny ulgi osób fizycznych
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - 2008
2008 porównianie wyników ankiet za lata 2005 - 2008
Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - 2008
form.OSO-17,02 - zasw. o wznowieniu dział.gosp.
form.OSO-17,01 - zasw. o zawieszeniu dział.gosp.
16 uchw.- zasłużony
SIWZ - budowa hali w borzeciczkach
studnia - załącznik nr 4
SIWZ - wiercenie otworu studziennego - awaryjnego w Koźminie Wlkp.
2008 przyjemskich - inwentaryzacja
2008 Wstępna informacja o planowanej inwestycji \"Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w MiG Koźmin Wlkp.\"
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska MiG Koźmin Wlkp.
Rejestr zarządzeń 2008r.
form PiK 06,01 - podatek od nieruchomości
form PiK 04,01 - podatek leśny
form.PiK 02,01 - podatek rolny
PiK 04 wyd.V - leśny - zgloszenie osób prawnych
PiK 03 wyd.V - lesny- zgłoszenie osób fizycznych
PiK 02 wyd.V - rolny-zgłoszenie osób prawnych
PiK 01 wyd. V - rolny - zgłoszenie osób fizycznych
PiK 04 wyd.V - leśny - zgloszenie osób prawnych
PiK 03 wyd.V - lesny- zgłoszenie osób fizycznych
PiK 02 wyd.V - rolny-zgłoszenie osób prawnych
PiK 01 wyd. V - rolny - zgłoszenie osób fizycznych
PiK 15 wyd.VI - śr.transportu - zgłoszenie
PiK 06 wyd. VII - nieruchomości - zgłoszenie osoby prawnej
PiK 05 wyd.VI - nieruchmości - zgłoszenie osoby fizycznej
PiK 04 wyd.V - leśny - zgloszenie osób prawnych
PiK 03 wyd.V - lesny- zgłoszenie osób fizycznych
PiK 02 wyd.V - rolny-zgłoszenie osób prawnych
PiK 01 wyd. V - rolny - zgłoszenie osób fizycznych
form PiK 06,01 wyd. V
form PiK 04,01 wyd.V
form.PiK 02,01 wyd.V
form.PiK 07,06-informacja o pom.publ.dla podm. ubieg. się o pomoc inną niż de minimis
form.PiK-07,07wyd.I - inf. podmiotu ub. sie o pomoc de minimis
PiK 19 wyd.III - zwrot podatku akcyzowego
PiK 15 wyd.V - środki transportu - zgłoszenie
PiK 12 wyd.VI - zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej
PiK 11 wyd.V - zaświadczenie o użytkach rolnych
PiK 08 wyd.VI - umorzenie zaległych podatków gruntowych
PiK 07 wyd.VI - odroczenie, rozłożenie podatków gruntowych
PiK 06 wyd.VI - nieruchomość - zgłoszenie osoby prawnej
Nabór na stanowisko księgowego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim
form.PiK 11,01 - wniosek o figurowaniu w ewidencji podatników
Zmiany dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego z przystosowaniem do przewozu niepełnosprawnych
Przetarg Wawrzyniec - zal.2
osw0407grzelak adam
Kosztorys ofertowy Wyrębin
osw.0407chojnicki leszek
osw0407gabryelczykhieronim
osw0407frackowiakjan
osw0407dykcikwojciech
osw.0407chojnicki leszek
osw.0407chojnicki leszek
GK-14 wyd.II dec. o środowisk.uwarunk.zgody na realiz.przedsięwzięcia
ośw.2006 Zmyślony Arkadiusz
ośw.2006 Bojanek Irena
ośw.2006 Bojanek Irena
osw.2006 Zmyślony Arkadiusz
ośw.2006 Bojanek Irena
5uchw.- rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy dla nauczycieli
Odpowiedz na zapyt.dot.przetargu na ZAZ
ZAZ dobudowa.KST
form.USC-05,01- sprostowanie błędu pisarskiego
ZAZ mapy oraz szkice lokalizacyjne
ZAZ specyfikacja techniczna
ZAZ kosztorys oferowy
form.PiK-11,01 wyd.I wniosek o zaświadczenie o st.majątkowym
form.PiK-09,02 wyd.I ulga wojskowa
form.PiK-09,01 wyd.I ulga inwestycyjna
form.PiK-07,04 wyd.I rozłozenie zaległości podatkowej na raty
form.PiK-07,03 wyd.I odroczenie zaległości pod.
form.PiK-07,02wyd.I rozłozenie pod.na raty
form.PiK-07,01 wyd.I odroczenie podatku
form.GK-14,01 wyd.I
2007 plan finansowy dla zadań zleconych
GK-14 wyd.I dec.o środowisk. uwarunk.zgody na realiz.przeds.
form.GK-06,01 wyd.III
form.GK-06,01 wyd.III
form.PiK-02,01 wyd.IV
form.PiK-04,01 wyd.IV
form.PiK-06,01 wyd.IV
2uchw.-upoważnienie Przewodn.do wyk.czynności z prawa pracy
2uchw.-komisja rewizyjna
Rejestr zarządzeń 2007r.
USC-09 wyd.III-Uznanie dziecka
GK wyd.IV-Ustalenie warunków zabudowy
OSO-03-Udostepnianie danych meldunkowych
OSO-14 wyd.IV-Zezwol.alkoholowe
OSO-08 wyd.III-Wydanie dowodu osobistego
OSO-06 wyd.III-Udostępnienie danych meldunkowych, PESEL
OSO-3 wyd.III- Wymeldowanie decyzją adm.
PiK 19 wyd.II - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
PiK 19 wyd.II - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
PiK 18 wyd.V - podatek od posiadania psów
PiK 17 wyd.V - środki transportu - umorzenie
PiK 16 wyd.V - środki transportu - odroczenie, rozłożenie
PiK 15 wyd.IV - środki transportu - zgłoszenie
PiK 13 wyd.V - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
PiK 12 wyd.V - zaświadczenie o stanie majątkowym
PiK 11 wyd.IV - zaświadczenie o użytkach rolnych
PiK 10 wyd.IV - rolny - ulgi osób prawnych
PiK 09 wyd.IV - rolny - ulgi osób fizycznych
PiK 08 wyd.V - umorzenie zaległych podatków gruntowych
PiK 07 wyd.5 - odroczenie, rozłożenie podatków gruntowych
PiK 06 wyd.V - nieruchomości - zgłoszenie osoby prawnej
PiK 05 wyd.V - nieruchomości - zgłoszenie osoby fizycznej
PiK 04 wyd.IV - leśny - zgłoszenie osób prawnych
PiK 03 wyd.IV - leśny - zgłoszenie osób fizycznych
PIK 02 wyd.IV -rolny-zgłoszenie osób prawnych
Zarządzenia Burmistrza - rok 2007
Uchwały przyjęte podczas I sesji
Regulamin Organizacyjny - tekst ujedolicony
Oświadczenie majątkowe 2006 - Karol Gaweł
Oświadczenie majątkowe 2006 - Karol Gaweł
PiK 19 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd.
Przetarg na usługi opiekuńcze w 2007r.
PiK 18 wyd.IV - podatek od posiadania psów
F-PiK-14,01wyd.II - wniosek o zaśw. o prowadz. gosp
SIWZ - zmiana elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych
35uch - konsultacje społeczne
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jerzy Lizak
Oświadczenie majątkowe 2005 - Jarosław Ratajczak
Regulamin organizacyjny - zał. nr 1 Zasady popisywania pism.
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy - treść
form. GK-13,01 - wniosek o zezw. na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym
GK-13 wyd. I - Zezwol. na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym
form GK-04,01 wyd.II - wniosek o zezw. na zajęcie drogi
GK-04 wyd. IV - Zajęcie pasa drogowego
32 uch - zbycie nieruchomości - ul. Przyjemskich
pr 32uch - gminny progr. profilaktyki alkoholwej i przecidziałania narkomanii
PiK 17 wyd.IV - śr. transp. - umorzenie
PiK 16 wyd.IV - śr. transp. - odroczenie, rozłożenie
PiK 15 wyd.III - śr. transp. - zgłoszenie
PiK 14 wyd.III - zaśw. o gosp. rolnym
PiK 13 wyd.IV - zaśw. o niezaleganiu w podatkach
PiK 12 wyd.IV - zaśw. o stanie majątkowym
PiK 11 wyd.III - zaśw. o użytkach rolnych
PiK 10 wyd.III - rolny - ulgi osób prawnych
PiK 10 wyd.III - rolny - ulgi osób prawnych
PiK 09 wyd.III - rolny - ulgi osób fiz
PiK 08 wyd.IV - umorzenie zaległych podatków gruntowych
PiK 07 wyd.IV - odroczenie, rozłożenie podatków gruntowych
PiK 06 wyd. IV - nieruchomości - zgłoszenie osoby prawnej
PiK 05 wyd.IV - nieruchomości - zgłoszenie osoby fizycznej
PiK 04 wyd.III - leśny - zgłoszenie os. prawnych
PiK 03 wyd.III - leśny - zgłoszenie os. fizycznych
PiK 02 wyd. III - rolny - zgłoszenie osób prawnych.
PiK 01 wyd.III - rolny - zgłoszenie osób fizycznych
form.PiK 02,01 wyd.III - deklaracja na podatek rolny
form.PiK 06,01 wyd.III - deklaracja na podatek od nieruchomości
form.PiK 01,01 wyd.III - informacja w spr. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
form.PiK 04,01 wyd.III - deklaracja na podatek leśny
form.PiK 01,01 wyd.III - informacja w spr. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
pr30uch. - przyjecie gminy Milicz do Zw.Gm.Zlewni Baryczy.
Plany, programy wieloletnie
Plany, programy wieloletnie
RO 02 - zasiłek szkolny
RO 01 - stypendium szkolne
PiK 17 wyd.III - śr. transp. - umorzenie
PiK 16 wyd.III - śr. transp. - odroczenie, rozłożenie
PiK 13 wyd.III - zaśw. o niezaleganiu w podatkach
PiK 12 wyd.III - zaśw. o stanie majątkowym
PiK 08 wyd.III - umorzenie zaległych podatków gruntowych
PiK 07 wyd.III - odroczenie, rozłożenie podatków gruntowych
PiK 06 wyd. III - nieruchomości - zgłoszenie osoby prawnej
PiK 05 wyd.III - nieruchomości - zgłoszenie osoby fizycznej
GK-06 wyd.V - Zezwol. na wycięcie drzew
form. RO-01,01 - wniosek o stypendium szkolne
proj29uch. - wzory formularzy podatkowych
Zarządzenie - regulamin naboru na stanowiska
próba
Wyniki badania satysfakcji klientów - X 2005
27.uchw - zm w budżecie - wrzesień 2005
27.uchw - przekazanie wozu strażackiego
23.uchw-wydzierżawienie lokalu - Józefów
23.uchw-ustanowienie służebności - Klasztorna
23.uchw-czynsz za najem lokali użytkowych i gruntów
23.uchw. - zbycie nieruch - ul. Krotoszyńska
23.uchw - zm budżetu - czerwiec 2005
23.uchw - zbycie nieruch. rolnej - Czarny Sad
23.uchw - zbycie nieruch. - ul.Murna
23.uchw - zac. kredytu długoterm. 06.2005
23.uchw - przejęcie skweru Borecka-JanaPawła
Oświadczenie Perek Ryszard 2004
Oświadczenie Maleszka Jarosław 2004
Oświadczenie Lizak Jerzy 2004
Oświadczenie Kostka Jan 2004
Ośwaidczenie Idkowiak Marian 2004
Oświadczenie Grzelak Adam 2004
Oświadczenie Goliński Roman 2004
Oswiadczenie Gaweł Karol 2004
Oswiadczenie Gabryelczyk Hieronim 2004
Oswiadczenie Chojnicki Leszek 2004
Oswiadczenie Burdziag Janusz 2004
Oświadczenie Maleszka Andrzej 2004
Oświadczenie Kostka Jan 2004
Oświadczenie Gabryelczyk Hieronim 2004
Oswiadczenie Gabryelczyk Hieronim
Oswiadczenie Gabryelczyk Hieronim 2004
Oświadczenie Grzelak Adam 2004
Oswiadczenie Burdziąg Janusz 2004
Wykonanie budżetu za rok 2004.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2005
Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na rok 2005
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2004
Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych za rok 2004
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych za rok 2004
OSO-16 - Zaśw. z akt dowodów osob..
OSO-15 - Udostępnianie informacji publicznej.
OSO-14 - Zezwol. alkoholowe.
OSO-13 - Jednorazowe zezwol. alkoholowe.
OSO-09 - Wpis do ewidencji dział. gospodarczej.
OSO-08 - Wydanie dowodu osobistego.
OSO-07 - Zaśw. z akt ewidencji ludności.
OSO-06 - Udostępnienie danych meldunkowych, PESEL.
OSO-05 - Pobyt czasowy poniżej 2 miesięcy
OSO-04 - Pobyt czasowy ponad 2 miesiące
OSO-03 - Wymeldowanie decyzją adm.
OSO-02 - Wymeldowanie z pobytu stałego
OSO-01 - Zameldowanie na pobyt stały
GK-12 - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagosp.
GK-11- Zaśw. o przeznaczeniu terenu w planie zagosp.
GK-10 - Zezwol. zbieranie odpadów
GK-09 - Zezwol. na opróżnianie zbiorników nieczystości
GK-08 - Reklama na gminnym terenie
GK-07 - Uzgodnienie reklamy
GK-06 - Zezwol. na wycięcie drzew
GK-05 - Zezwol. na agresywnego psa
GK-02 - Podział nieruchomości
GK-01 - Ustalenie warunków zabudowy
for. deklaracja na podatek od nieruchomosci
for. informacja o podatku od nieruchomości
form. USC-10,01 wyd.II - wniosek oodpisy akt stanu.
USC-11- Rejestracja zgonu
USC-10 - Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
USC-09 - Uznanie dziecka
USC-08 - wypis aktu z zagranicy
USC -07 - zaśw. o zdoln. zawarcia małżeństwa za granicą
USC-06 - uzupełnienie aktu stanu
USc-05 - sprost. oczywistego błedy pisarskiego
USC-04 - Powrót do nazwiska po rozwodzie
USC-03 - zezw. na skrócenie oczekiw. na małżeństwo
USC-02 - małżeństwo przed kierownikiem USC
USC-01-małżeństwo przed duchownym
for.deklaracja na podatek od nieruchomości
for.informacja w sprawie podatku od nieruchomości
PiK18 - podatek od psów II
PiK17 - podatek transportowyII - umorzenie
PiK16 - podatek transportowy II - odroczenie i rozłożenie na raty
PiK 15 - podatek transportowy II - zgłoszenie
PiK14 - II zaśw. o wielkości i prowadzeniu gosp. rolnego
PiK13 - II zaśw. o niezaleganiu w podatkach
PiK12 - II zaśw. o stanie majątkowym
PiK11 -II zaśw. o użytkach rolnych
PiK 10- rolnyII - ulgi osób prawnych
Pik09- rolnyII - ulgi osób fizycznych
PiK08-pod. gruntoweII - umorzenie
PiK07 - podatki gruntowe- odroczenie, rozłożenie na raty
PiK04-leśnyII-zgłoszenie od osób prawnych
PiK06- nieruchomości II - zgłoszenie osoby prawnej
PiK06 - nieruchomości II - zgłoszenie osoby prawnej
Pik05 - nieruchomości II- zgłoszenie osoby fizycznej
for. deklaracja na podatek od nieruchomości
for. dane o nieruchomościach
for. informacja w sprawie podatku od nieruchomości
PiK04 - leśny II - zgłoszenie os. prawnych
PiK03 - leśny II - zgłoszenie os. fizycznej
for. deklaracja na podatek leśny
for. dane o zwolnieniach w podatku leśnym
for. dane o nieruchomościach leśnych
for. informacja o podatku leśnym
PiK 02 rolny II - zgłoszenie osób prawnych
for. deklaracja na podatek rolny
for. dane o zwoln. i ulgach w pod. rolnym
for. dane o nieruch. rolnych
for. informacja o podatku rolnym
Formularz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji
Formularz - Zmiana wpisu ew. gosp.
Formularz wniosku o wycięcie drzewa
Karta - Leśny - zgłoszenie os prawnej
Karta - Leśny - zgłoszenie os fiz
Formularz wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej
Przedszkole Publiczne w Borzęciczkach
STATUT SP1
STATUT GZIKiKF
Polityka Jakości Urzędu Miasta i Gminy
Organizacja urzędu
Regulamin Organizacyjny
Oferta inwestycyjna - część 1
Aktualne oferty przetargowe
Podatek od posiadania psów.
Opłata administracyjna:
Kluby Radnych:
F-USC-05,01- sprostowanie błędu pisarskiego.pdf
GK-06 - Zezwol. na wycięcie drzew.pdf
GK-05 - Zezwol. na agresywnego psa.pdf
GK-06 - Zezwol. na wycięcie drzew.pdf
GK-05 - Zezwol. na agresywnego psa.pdf
GK-04 - Zajęcie pasa drogowego.pdf
F-OSO-14,1 - zezwolenie alkoholowe.pdf
F-OSO-13,1 - jednorazowe zezw. alkoholowe.pdf
F-OSO-08,01 - wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf
F-OSO-06,01 - wniosek o udosępnienie danych ze zbiorów.pdf
F-PiK-11,01-wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf
F-PiK-09,03 - ulga zakup ziemi.pdf
F-PiK-09,02 - ulga służba wojskowa.pdf
F-PiK-09,01-ulga inwestycyjna.pdf
F-PiK-08,03 - protokół oceny gosp. rolnego.pdf
F-PiK-08,02 - umorzenie odsetek od zaległości podatkowej.pdf
F-PiK-08,01 - umorzenie zaległości podatkowej.pdf
F-PiK-07,06-informacja o pomocy publicznej.pdf
F-PiK-07,04 - rozłożenie zaległości podatkowej na raty.pdf
F-PiK-07,03 - odroczenie zaległości podatkowej.pdf
F-PiK-07,02 - rozłożenie podatku na raty.pdf
F-PiK-06,01 - deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
F-PiK-07,01 - odroczenie podatku.pdf
F-PiK-05,01- informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
F-PiK-03,01 - informacja w sprawie podatku leśnego.pdf
F-PiK-04,01 - deklaracja na podatek leśny.pdf
F-PiK-02,01-deklaracja na podatek rolny.pdf
F-PiK-01,01- informacja w sprawie podatku rolnego.pdf
PiK 18 - podatek od posiadania psów.pdf
PiK 17 - śr. transp. - umorzenie.pdf
PiK 16 - śr. transp. - odroczenie, rozłożenie.pdf
PiK 15 - śr. transp. - zgłoszenie.pdf
PiK 14 - zaśw. o gosp. rolnym.pdf
PiK 13 - zaśw. o niezaleganiu w podatkach.pdf
PiK 12 - zaśw. o stanie majątkowym.pdf
PiK 11 - zaśw. o użytkach rolnych.pdf
PiK 09 - rolny - ulgi osób fiz..pdf
PiK 04 - leśny - zgłoszenie os. prawnych.pdf
PiK 03 - leśny - zgłoszenie os. fizycznych.pdf
PiK 10 - rolny - ulgi osób prawnych.pdf
PiK 08 - umorzenie zaległych podatków gruntowych.pdf
PiK 07 - odroczenie, rozłożenie podatków gruntowych.pdf
PiK 06 - nieruchomości - zgłoszenie osoby prawnej.pdf
PiK 05 - nieruchomości - zgłoszenie osoby fizycznej.pdf
PiK 02 - rolny - zgłoszenie osób prawnych.pdf
PiK 01 - rolny - zgłoszenie osób fizycznych.pdf
** do usuniecia ? ** Organizacja Urzędu