Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wybory prezydenckie 2020

OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w wyborach Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. 

Szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 44 W KALISZU z dnia 16 czerwca 2020 r. o składzie i dyżurach

Postanowienie Nr 85/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r.o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 12 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 czerwca 2020 roku dotyczące informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 8 czerwca 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP - pdf

Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP - pdf

Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP - doc

Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP - doc
 

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

 

Zarządzenie Nr 28.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych  

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP


Prezydent maj 2020

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [kliknij]

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. [kliknij]

Dyżur urzędnika wyborczego w dniach 9 i 10 kwietnia 2020 r. związany z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów do komisji pod adresem mailowym urz-301203-1@pkw.gov.pl.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 8 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [kliknij]

Postanowienie Nr 44/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja z dnia 27 marca 2020 r. o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (doc) [kliknij]

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (pdf) [kliknij]

Zgłoszenie wyborcy na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [kliknij]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 17 marca 2020 r. dotyczące obwodów głosowania. [kliknij]
- bierne i czynne prawo wyborcze  https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1581342070_Informacja_o_czynnym_i_biernym_prawie_wyborczym_w_wyborach_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_10_maja_2020_r_.pdf

- o uprawnieniach osób niepełnosprawnych 

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1581956794_1-8-20-informacja-o-uprawnieniach-niepelnosprawnych.pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP [kliknij]

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP [kliknij]

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP [kliknij]

- niepełnosprawni – terminy https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1581957745_1-8-20d-info-o-terminach.pdf

- warunki głosowania w kraju - https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1581957035_1-6-20.pdf

- warunki głosowania za granicą  https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1581957359_1-2-20-informacja-glosowanie-za-granica-prezydent-2020-r.pdf

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 lutego 2020 r.o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [kliknij]

 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 lutego 2020 r.w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [kliknij]

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 10 lutego 2020r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych [kliknij]
Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2020-02-11
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-30
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz