Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

 

1) rejestr uchwał Rady Miejskiej [kliknij]

 

2) rejestr aktów prawa miejscowego

 

3) rejestr interpelacji radnych

 

4) rejestr nadanych odznak "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej"

 

5) rejestr nadania tytułu "Honorowego Obywatela Koźmina Wielkopolskiego"

 

6) rejestr klubów radnych

 

7) rejestr wypadków przy pracy

 

8) rejestr zarządzeń Burmistrza [kliknij]

 

9) rejestr upoważnień

 

10) rejestr skarg i wniosków

 

11) rejestr kar i  wyróżnień

 

12) rejestr emerytur i rent

 

13) rejestr delegacji

 

14) książka kontroli

 

15) rejestr gminnych jednostek organizacyjnych

 

16) rejestr instytucji kultury [kliknij]

 

17) rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

18) rejestr korespondencji wpływającej

 

19) rejestr przesyłek wychodzących

 

20) rejestr ogłoszeń wywieszanych na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy

 

21) rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych

 

 

 

22) rejestr umorzeń

 

23) rejestr odroczeń

 

24) rejestr zaświadczeń

 

25) rejestr gruntów czasowo zwolnionych z podatku

 

26) rejestr ulg inwestycyjnych

 

27) rejestr ulg żołnierskich

 

28) rejestr udzielonej pomocy publicznej

 

29) rejestr zleceń i zamówień

 

30) rejestr gruntów komunalnych

 

31) rejestr umów dzierżawnych

 

32) rejestr wniosków o przyznanie mieszkania komunalnego

 

33) rejestr wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

34) rejestr nadanych numerów porządkowych nieruchomości

 

35) rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

 

36) ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego

 

37) rejestr umów

 

38) rejestr udzielonych zamówień publicznych

 

39) komputerowy rejestr wydanych decyzji na wycinkę drzew

 

40) rejestr gospodarstw objętych dyrektywą azotową

 

41) rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

42) rejestr osób skierowanych przez sąd do prac na cele publiczne

 

43) rejestr uszkodzonych szyb (zbitych) w przystankach autobusowych

 

44) rejestr uzgodnień branżowych w sprawie zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych

 

45) rejestr przedpoborowych

 

46) rejestr wniosków o stypendia

 

47) rejestr zapewnień

 

48) rejestr przesyłanych dokumentów do ewidencji ludności

 

49) rejestr przekazania dokumentów do miejscowej ewidencji ludności

 

 

50) rejestr przekazania dowodów osobistych osób zmarłych w/m

 

51) rejestr wysłanych kopert dowodów osobistych książeczkowych

 

52) rejestr wysłanych kopert dowodów osobistych (nowych)

 

53) rejestr dowodów osobistych do makulacji

 

54) rejestr wydanych dowodów osobistych z obcymi znakami diaktrycznymi

 

55) przyjmowanych wniosków dowodów osobistych

 

56) rejestr zgłoszeń pobytu czasowego cudzoziemców

 

 

 

57) rejestr zgłoszeń meldunkowych

 

58) rejestry numeryczne dowodów osobistych książeczkowych (6 szt.)

 

59) rejestr wyborców

 

 

 

 


Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-25
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz