Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wybory parlamentarne 2015
INFORMACJA Obwodowej  Komisji Wyborczej  nr 1 w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 października 2015 r. [kliknij]

Obwieszczenie Okręgowej Komisji w Kaliszu z dnia 28 września 2015r. o zarejestrowanych kandydatach na posła w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 36 [kliknij]

Obwieszczenie Okręgowej Komisji w Kaliszu z dnia 28 września 2015r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 95
[kliknij]

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

https://youtu.be/7rFWptIsegA

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

https://youtu.be/vEzWelABjOk

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

https://youtu.be/lWIth5P0jqE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

https://youtu.be/kbmaXGbjZE8

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. [kliknij]

Zarządzenie nr 47.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych [kliknij]
           


Losowanie członków Obwodowej Komisji Wyborczej  [kliknij]

Zaświadczenia o prawie do głosowania dla wyborcy zmieniającego miejsce pobytu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października 2015r. wydawane są w pok. nr 3 do dnia 23 października 2015 r.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.można składać w pok. nr 3 do dnia 16 października 2015 roku.

Wyborca na swój pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej do dnia 20 października 2015 r., jest dopisywany do spisu  osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wybranym przez siebie obwodzie  głosowania na obszarze gminy/miasta, w której stale zamieszkuje lub w której czasowo przebywa.

Wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w którym został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r, czy został w spisie uwzględniony. Spis osób uprawnionych do udziału w wyborach będzie udostępniony do wglądu w dniach: od 05 października 2015r. do dnia 19 października 2015r. w godzinach  pracy Urzędu tj. od godz. 8.00 do godz.16.00 w pok. nr 3.Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  25 października 2015 r. w formacie word  [kliknij]Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  25 października 2015 r. w formacie pdf
[kliknij]

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. [kliknij]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. [kliknij]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Prezydenta Miasta z dnia 15 września 2015 r.o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  25 października 2015 r. [kliknij]

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 8 września 2015r. w sprawie składu Okręgowej Komisji Wyborczej [kliknij]

Uchwała nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej [kliknij]

Uchwała nr XI/64/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim  z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. [kliknij]

Zarządzenie Nr 35.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. [kliknij]

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [kliknij]

Data dodania dokumentu: 2015-07-23
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-19
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz