Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rejestr zmian
nr ID Tytu Doda Data dodania Modyfikowa Data modyfikacji
10 Podstawy prawne działania Agnieszka Flejsierowicz 6.03.2014
11 Rada Miejska Mariusz Dymarski 24.11.2006
12 Burmistrz Miasta i Gminy Agnieszka Flejsierowicz 2.11.2009
14 Jednostki organizacyjne Agnieszka Flejsierowicz 10.05.2019
16 Budżet Gminy Mariusz Dymarski 1.12.2006
17 Podatki i opłaty lokalne Agnieszka Flejsierowicz 2.01.2018
18 Oferty przetargowe Agnieszka Flejsierowicz 29.01.2013
19 Oferty inwestycyjne Agnieszka Flejsierowicz 24.08.2015
20 Treść złożonych oświadczeń Mariusz Dymarski 25.10.2005
22 Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze Mariusz Dymarski 30.11.2006
24 Statut Gminy Agnieszka Flejsierowicz 8.01.2019
174 Statut Gminy Koźmin Wielkopolski Agnieszka Flejsierowicz 8.01.2019
175 Regulamin Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 8.01.2019
176 Regulamin Komisji Rewizyjnej Agnieszka Flejsierowicz 8.01.2019
177 Zasady tworzenia Klubów Radnych Agnieszka Flejsierowicz 8.01.2019
178 Rada Miejska: Agnieszka Flejsierowicz 10.12.2014
179 Przewodniczący Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 8.01.2019
180 Komisje stałe Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2019
181 Skład Rady Miejskiej: Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2019
184 Informacje o pracy Rady Miejskiej 2002-2006 Mariusz Dymarski 24.11.2006
187 Rejestr Uchwał Rady Miejskiej. Mariusz Dymarski 8.05.2006
188 Dane osobowe i adresowe Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2012
190 Jednostki pom. - Osiedla miasta Koźmin Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 15.04.2019
191 Jednostki pomocnicze - Wykaz sołectw Agnieszka Flejsierowicz 14.03.2019
196 Podatek od nieruchomości: Mariusz Dymarski 17.01.2006
197 Podatek rolny Mariusz Dymarski 17.01.2006
198 Podatek od środków transportowych Mariusz Dymarski 18.01.2006
201 Opłata targowa Mariusz Dymarski 17.01.2006
215 Oświadczenia - Radni Mariusz Dymarski 1.12.2006
223 Podstawowe dane Agnieszka Flejsierowicz 5.10.2016
224 Procedura udzielania absolutorium. Agnieszka Flejsierowicz 19.01.2012
225 Procedura uchwalania budżetu. Agnieszka Flejsierowicz 19.01.2012
229 Oświadczenia - Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy Mariusz Dymarski 27.06.2006
230 Oświadczenia - Kierownicy jednostek organizacyjnych Mariusz Dymarski 5.06.2006
231 Protokoły sesji Agnieszka Flejsierowicz 8.12.2010
266 Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2019
267 Komisja Spraw Społecznych Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2019
268 Komisja Rewizyjna Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2019
273 Mienie komunalne Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2019
274 Informacja o stanie mienia komunalnego Agnieszka Flejsierowicz 15.02.2007
277 Referat Inwestycji Księgowość Gospodarki Komunalnej Agnieszka Flejsierowicz 29.04.2013
278 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Agnieszka Flejsierowicz 29.04.2013
279 Referat Podatków i Księgowość Agnieszka Flejsierowicz 29.04.2013
280 Referat Oświaty Agnieszka Flejsierowicz 16.03.2015
281 Urząd Stanu Cywilnego Agnieszka Flejsierowicz 29.04.2013
282 Radca prawny Agnieszka Flejsierowicz 29.04.2013
284 Uchwały Rady Miejskiej Mariusz Dymarski 14.02.2006
293 ISO w Urzędzie Mariusz Dymarski 18.08.2006
298 Zarządzenia Burmistrza Mariusz Dymarski 8.06.2006
299 Zarządzenia Burmistrza rok 2003 Mariusz Dymarski 19.04.2006
300 Zarządzenia Burmistrza rok 2004 Mariusz Dymarski 19.04.2006
302 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2012
305 Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 6.03.2020
307 Gimnazjum im Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2012
309 Szkoła Podstawowa Nr 1 Agnieszka Flejsierowicz 15.09.2017
311 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2018
313 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2012
315 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Borzęciczkach Agnieszka Flejsierowicz 15.09.2017
317 Szkoła Podstawowa w Mokronosie Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2018
320 Szkoła Podstawowa w Starej Obrze Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2012
321 Przedszkole Publiczne w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 25.06.2018
369 Przetargi rozstrzygnięte Mariusz Dymarski 13.12.2006
381 Przetargi odwołane, unieważnione, nierozstrzygnięte z powodu braku ofert Mariusz Dymarski 24.08.2006
500 Kontrole w Urzędzie Mariusz Dymarski 14.11.2005
501 Uchwały przyjęte w roku 2005 Mariusz Dymarski 14.02.2006
510 Plany i sprawozdania Mariusz Dymarski 9.03.2006
552 Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Agnieszka Flejsierowicz 25.07.2016
571 Nabór na stanowiska pracy Mariusz Dymarski 12.12.2006
611 Wykaz tablic informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz słupów ogłoszeniowych Mariusz Dymarski 30.12.2005
619 Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Zapłocie w Koźminie Wlkp. Mariusz Dymarski 14.09.2005
620 Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wierzbowej w Koźminie Wlkp. Mariusz Dymarski 14.09.2005
621 Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Szkolnej w Starej Obrze Mariusz Dymarski 14.09.2005
622 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Dymarski 10.10.2005
623 Informacja z 14.10.2005r. o wynikach naboru na stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i ds. informacji europejskiej i sportu. Mariusz Dymarski 14.10.2005
633 24.uchw - zac. kredytu długoterminowego - czerwiec 2005 Mariusz Dymarski 18.10.2005
634 24.uchw - zbycie nieruch. - ul.Murna Mariusz Dymarski 18.10.2005
635 24.uchw - zbycie nieruch. rolnej - Czarny Sad Mariusz Dymarski 18.10.2005
636 24.uchw - zm budżetu - czerwiec 2005 Mariusz Dymarski 18.10.2005
637 24.uchw. - zbycie nieruch - ul. Krotoszyńska Mariusz Dymarski 18.10.2005
638 24.uchw-czynsz za najem lokali użytkowych i gruntów Mariusz Dymarski 18.10.2005
639 24.uchw-przejęcie skweru Borecka-JanaPawła Mariusz Dymarski 18.10.2005
640 24.uchw-ustanowienie służebności - Klasztorna Mariusz Dymarski 18.10.2005
641 24.uchw-wydzierżawienie lokalu - Józefów Mariusz Dymarski 18.10.2005
642 25.uchw - wyst. do Komisji Rewizyjnej ze skargą P. Kulińskiej Mariusz Dymarski 18.10.2005
643 25.uchw - zgoda na wykorzystanie wizerunku herbu Mariusz Dymarski 18.10.2005
644 26.uchw - dofinansowanie grupy realizacyjnej KP Policji Mariusz Dymarski 18.10.2005
645 26.uchw - zbycie nieruchomości (dworzec Wrotków) Mariusz Dymarski 18.10.2005
646 26.uchw - zmiana kosztów używania pojazdów przez radnych Mariusz Dymarski 18.10.2005
647 26.uchw-rozpatrzenie skargi A.Kulińskiej na Burmistrza Mariusz Dymarski 18.10.2005
648 26.uchw-zmiany budżetu wrzesień 2005 Mariusz Dymarski 18.10.2005
649 Rejestr uchwał - Sesja XXV Mariusz Dymarski 18.10.2005
650 Rejestr uchwał - sesja XXVI Mariusz Dymarski 18.10.2005
651 Rejestr uchwał - Sesja XXVII Mariusz Dymarski 18.10.2005
652 Informacja z XXVI sesji Rady Miejskiej Mariusz Dymarski 18.10.2005
653 Informacja z XXVII sesji Rady Miejskiej Mariusz Dymarski 18.10.2005
654 Przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic 2005/2006 Mariusz Dymarski 18.10.2005
657 27.uchw - przekazanie wozu strażackiego Mariusz Dymarski 19.10.2005
658 27.uchw - zm w budżecie - wrzesień 2005 Mariusz Dymarski 19.10.2005
659 Informacja o terminie i porządku XXVIII sesji Mariusz Dymarski 21.10.2005 Mariusz Dymarski 27.10.2005
661 Oświadczenie majątkowe Janusz Burdziąg - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
662 Oświadczenie majątkowe Leszek Chojnicki - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
663 Oświadczenie majątkowe Hieronim Gabryelczyk - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
664 Oświadczenie majątkowe Karol Gaweł - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
665 Oświadczenie majątkowe Roman Goliński - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
666 Oświadczenie majątkowe Adam Grzelak - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
667 Oświadczenie majątkowe Marian Idkowiak - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
668 Oświadczenie majątkowe Jan Kostka - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
669 Oświadczenie majątkowe Jerzy Lizak - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
670 Oświadczenie majątkowe Jarosław Maleszka - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
671 Oświadczenie majątkowe Ryszard Paterek - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
672 Oświadczenie majątkowe Michał Pietrowski - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
673 Oświadczenie majątkowe Waldemar Ratajczyk - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
674 Oświadczenie majątkowe Konrad Tomczak - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
675 Oświadczenie majątkowe Justyn Zaradniak - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
676 Oświadczenie majątkowe Maciej Bratborski - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
677 Oświadczenie majątkowe Jarosław Ratajczak - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
678 Oświadczenie majątkowe Irena Maroszek - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
679 Oświadczenie majątkowe Maria Maleszka - 2004 Mariusz Dymarski 25.05.2005
680 Oświadczenie majątkowe Gabriela Kasprzak - 2004 Mariusz Dymarski 26.05.2005
681 Oświadczenie majątkowe Leszek Ziętkiewicz - 2004 Mariusz Dymarski 26.05.2005
682 Oświadczenie majątkowe Arkadiusz Zmyślony - 2004 Mariusz Dymarski 26.05.2005
683 Oświadczenie majątkowe Bożena Kulka - 2004 Mariusz Dymarski 26.05.2005
684 Oświadczenie majątkowe Stefania Ignasiak - 2004 Mariusz Dymarski 26.05.2005
685 Oświadczenie majątkowe Felicja Kaczmarek - 2004 Mariusz Dymarski 26.05.2005
686 Oświadczenie majątkowe Irena Konarczak-Bojanek - 2004 Mariusz Dymarski 26.05.2005
687 Oświadczenie majątkowe Janusz Baszczyński - 2004 Mariusz Dymarski 26.05.2005
688 Oświadczenie majątkowe Lidia Kwaśnik - 2004 Mariusz Dymarski 26.05.2005
689 Oświadczenie majątkowe Barbara Mączka - 2004 Mariusz Dymarski 26.05.2005
690 Oświadczenie majątkowe Dariusz Olejnik - 2004 Mariusz Dymarski 26.05.2005
691 Oświadczenie majątkowe Irena Jaskółka - 2004 Mariusz Dymarski 26.05.2005
692 pr28uch - reg. dodatków nauczycielskich na 2006r Mariusz Dymarski 26.10.2005
693 pr.28uch - udzielenie dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu Mariusz Dymarski 26.10.2005
694 pr.28uch - zamiana gruntów Mariusz Dymarski 26.10.2005
695 pr.28uch - zbycia nieruchomości Mariusz Dymarski 26.10.2005
696 pr.28uch - zm planu zagosp. Orla Mariusz Dymarski 26.10.2005
697 pr.28uch - zm. reg. pomocy materialnej dla uczniów Mariusz Dymarski 26.10.2005
698 pr.28uch - zmiany budżetu Mariusz Dymarski 26.10.2005
699 pr.uch - plan agloneracji Mariusz Dymarski 26.10.2005
700 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości wymiarowej Mariusz Dymarski 27.10.2005 Mariusz Dymarski 27.10.2005
701 Ogłoszenia, informacje, konkursy Mariusz Dymarski 27.10.2005 Mariusz Dymarski 13.10.2006
702 pr.28uch - opinia o cel. remontu dróg Mariusz Dymarski 27.10.2005
703 Oświadczenie majątkowe Michał Pietrowski - korekta 2004 Mariusz Dymarski 27.10.2005
704 Ogłoszenie przetargu na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2006r. Mariusz Dymarski 2.11.2005
705 Przetarg na przebudowę ulicy Południowej Mariusz Dymarski 7.11.2005
706 Informacja z XXVIII sesji Mariusz Dymarski 7.11.2005
707 Przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości Mariusz Dymarski 9.11.2005
710 Wyniki badania satysfakcji klientów pazdziernik 2005 Mariusz Dymarski 9.11.2005
711 Informacje o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2005 Mariusz Dymarski 14.11.2005 Mariusz Dymarski 14.03.2006
712 Wszczęcie postępowania - budynek inwentarski w Sapieżynie Mariusz Dymarski 14.11.2005 Mariusz Dymarski 14.11.2005
713 Wszczęcie postępowania - budowa stacji bazowowej telefonii komórkowej Mariusz Dymarski 14.11.2005 Mariusz Dymarski 14.02.2006
714 Rejestr uchwał - sesja XXVIII Mariusz Dymarski 14.11.2005 Mariusz Dymarski 14.11.2005
716 Przetarg na dostawę tuszy i tonerów w 2006r. Mariusz Dymarski 1.12.2005
717 Przetarg na dostawę artykułów biurowo-papierniczych w 2006r. Mariusz Dymarski 1.12.2005
718 Informacja z 1.12.2005r. o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości wymiarowej Mariusz Dymarski 1.12.2005
719 Informacja o terminie i porządku XXIX sesji Rady Miejskiej Mariusz Dymarski 1.12.2005 Mariusz Dymarski 6.12.2005
720 Założenia projektu budżetu na 2006r. Mariusz Dymarski 1.12.2005
721 28uch - opinia o cel. remontu dróg Mariusz Dymarski 1.12.2005
722 28uch - reg. dodatków nauczycielskich na 2006r Mariusz Dymarski 1.12.2005
723 28uch - udzielenie dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu Mariusz Dymarski 1.12.2005
724 28uch - zamiana gruntów Mariusz Dymarski 1.12.2005
725 28uch - zbycie nieruchomości Bractwa Kurkowego Mariusz Dymarski 1.12.2005
726 28uch - zbycie nieruchomości Kobylińska,Lipowa Mariusz Dymarski 1.12.2005
727 Mariusz Dymarski 1.12.2005
728 28uch - zbycie nieruchomości Lipowiec Mariusz Dymarski 1.12.2005
729 28uch - zbycie nieruchomości Poznańska Mariusz Dymarski 1.12.2005
730 28uch - zm planu zagosp. Orla Mariusz Dymarski 1.12.2005
731 28uch - zm. reg. pomocy materialnej dla uczniów Mariusz Dymarski 1.12.2005
732 28uch - zmiany budżetu Mariusz Dymarski 1.12.2005
733 proj29uch. - nabycie nieruchomości od PKP Mariusz Dymarski 6.12.2005
734 proj29uch. - najniższe wynagrodzenie w jedn organizacyjnych Mariusz Dymarski 6.12.2005
735 proj29uch. - opłata targowa Mariusz Dymarski 6.12.2005
736 proj29uch. - podatek leśny Mariusz Dymarski 6.12.2005
737 proj29uch. - podatek od nieruchomości Mariusz Dymarski 6.12.2005
738 proj29uch. - podatek od psów Mariusz Dymarski 6.12.2005
739 proj29uch. - podatek od środków transportowych Mariusz Dymarski 6.12.2005
740 proj29uch. - podatek rolny Mariusz Dymarski 6.12.2005
741 proj29uch. - współraca przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Mariusz Dymarski 6.12.2005
742 proj29uch. - wzory formularzy podatkowych Mariusz Dymarski 6.12.2005
744 proj29uch. - zmiana programu profilaktyki alkoholowej Mariusz Dymarski 6.12.2005
745 proj29uch. - zmiany budżetu grudzień 2005 Mariusz Dymarski 6.12.2005
746 Przetarg na utrzymanie zieleni w latach 2006-2008 Mariusz Dymarski 8.12.2005
747 Przetarg na oczyszczanie miasta w latach 2006-2008 Mariusz Dymarski 8.12.2005
748 Rejestr uchwał - sesja XXIX Mariusz Dymarski 9.12.2005
749 Informacja z XXIX sesji Mariusz Dymarski 9.12.2005 Mariusz Dymarski 9.12.2005
750 Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rok 2005 Mariusz Dymarski 13.12.2005 Mariusz Dymarski 29.12.2005
751 29uch. - nabycie nieruchomości od PKP Mariusz Dymarski 15.12.2005
752 29uch. - najniższe wynagrodzenie w jedn organizacyjnych Mariusz Dymarski 15.12.2005
753 29uch. - obniżenie śr. ceny skupu żyta Mariusz Dymarski 15.12.2005
754 29uch. - obniżenie śr. ceny sprzedazy drewna Mariusz Dymarski 15.12.2005
755 29uch. - podatek od psów - 2006 Mariusz Dymarski 15.12.2005
756 29uch. - stawki opłaty targowej na 2006 Mariusz Dymarski 15.12.2005
757 29uch. - stawki podatku od nieruchomości na 2006 Mariusz Dymarski 15.12.2005
758 29uch. - stawki podatku od środków transportowych na 2006 Mariusz Dymarski 15.12.2005
759 29uch. - współpraca z Powiatem w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Mariusz Dymarski 15.12.2005
760 29uch. - wzory formularzy podatkowych Mariusz Dymarski 15.12.2005
761 29uch. - zmiana programu profilaktyki alkoholowej Mariusz Dymarski 15.12.2005
762 29uch. - zmiany budżetu grudzień 2005 Mariusz Dymarski 15.12.2005
763 form. GK-05,01 wyd.III - agresywny pies Mariusz Dymarski 15.12.2005
764 form. PiK-09,03 wyd. II- ulga zakup ziemi Mariusz Dymarski 15.12.2005
766 form. RO-02,01 - wniosek o zasiłek szkolny Mariusz Dymarski 15.12.2005
767 form. USC-10,01 wyd.II - odpisy akt stanu Mariusz Dymarski 15.12.2005
779 Informacja o terminie i porządku XXX sesji Mariusz Dymarski 23.12.2005 Mariusz Dymarski 29.12.2005
781 Plany, programy wieloletnie Mariusz Dymarski 28.12.2005
783 Programy, plany wieloletnie Mariusz Dymarski 28.12.2005 Mariusz Dymarski 7.07.2006
784 Plan Rozwoju Lokalnego - tekst Mariusz Dymarski 28.12.2005
785 Plan Rozwoju Lokalnego - charakterystyka Mariusz Dymarski 28.12.2005
786 Plan Rozwoju Lokalnego - uchwała Mariusz Dymarski 28.12.2005
787 Zarządzenie 12z2005 Mariusz Dymarski 29.12.2005
788 Zarządzenie 13z2005 Mariusz Dymarski 29.12.2005
789 Zarządzenia Burmistrza - rok 2005 Mariusz Dymarski 29.12.2005 Mariusz Dymarski 19.04.2006
790 pr30uch. - przyjecie gminy Milicz do Zw.Gm.Zlewni Baryczy Mariusz Dymarski 29.12.2005
791 pr30uch. - określenie wydatków niewygasających w 2005r Mariusz Dymarski 29.12.2005
792 pr30uch. - projekt budżetu na 2006r Mariusz Dymarski 29.12.2005
793 pr30uch. - zmiany budżetu - grudzień 2005 Mariusz Dymarski 29.12.2005
795 Zarządzenie 4z2005 Mariusz Dymarski 30.12.2005
796 Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze - 2006 Mariusz Dymarski 9.01.2006
797 Przetarg drugi na grunt w Czarnym Sadzie Mariusz Dymarski 9.01.2006
798 Budżet na rok 2006 Mariusz Dymarski 12.01.2006 Mariusz Dymarski 12.01.2006
799 Budżet 2006 - objaśnienia Mariusz Dymarski 12.01.2006
800 Budżet 2006 - plan finansowy dla zadań adm. rządowej i innych zleconych gminie Mariusz Dymarski 12.01.2006
801 Budżet 2006 - zał nr 3 - przychody i rozchody zw. z finansowaniem kredytów i pożyczek Mariusz Dymarski 12.01.2006
802 Budżet 2006 - zał.1,2 - dochody, wydatki Mariusz Dymarski 12.01.2006
803 Budżet 2006 - zał. 3a - informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach Mariusz Dymarski 12.01.2006
804 Budżet 2006 - zał. 4 - zestawienie udzielanych dotacji Mariusz Dymarski 12.01.2006
805 Budżet 2006 - zał. 5 - zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne Mariusz Dymarski 12.01.2006
806 Budżet 2006 - zał. 6 - plan Gm. Funduszu Ochrony ¦rodowiska Mariusz Dymarski 12.01.2006
807 Budżet 2006 - zestawienie dotacji celowych Mariusz Dymarski 12.01.2006
808 Budżet 2006 - planowane zadania Mariusz Dymarski 12.01.2006
809 Zarządzenie 55z2005 Mariusz Dymarski 13.01.2006
811 Podatki 2006\\form.PiK 02,01 wyd.III - deklaracja na podatek rolny Mariusz Dymarski 13.01.2006
822 Rejestr uchwał - sesja XXX Mariusz Dymarski 17.01.2006
823 Informacja z XXX sesji Rady Miejskiej Mariusz Dymarski 17.01.2006
824 30uch. - określenie wydatków niewygasających w 2005r Mariusz Dymarski 18.01.2006
825 30uch. - przyjecie gminy Milicz do Zw.Gmin Zlewni Górnej Baryczy Mariusz Dymarski 18.01.2006
826 30uch. - zmiany budżetu - grudzień 2005. Mariusz Dymarski 18.01.2006
827 30uchw - udzielenia dotacji Powiatowi na zakup podnośnika dla PSP. Mariusz Dymarski 18.01.2006
828 Informacja o terminie i porządku obrad XXXI sesji Mariusz Dymarski 3.02.2006 Mariusz Dymarski 7.02.2006
829 pr31uch - regul. dostarczania wody i odprowadzania ścieków Mariusz Dymarski 7.02.2006
830 pr31uch - regulamin utrzmania porządku i czystości Mariusz Dymarski 7.02.2006
831 pr31uch - zm. programu współp. z org. pozarzadowymi Mariusz Dymarski 7.02.2006
832 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Starej Obrze Mariusz Dymarski 9.02.2006
833 Uchwały przyjęte w 2006r. Mariusz Dymarski 14.02.2006 Mariusz Dymarski 23.11.2006
834 Wszczęcie postępowania - remont stacji gazowej Mariusz Dymarski 14.02.2006
835 BIP 2006\\Uchwały - luty\\31uch - regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Mariusz Dymarski 14.02.2006
836 31uch - regulamin utrzmania porządku i czystości Mariusz Dymarski 14.02.2006
837 31uch - zmiana budżetu - luty 2006. Mariusz Dymarski 14.02.2006
838 31uch - zmiana programu współpracy z org. pozarządowymi. Mariusz Dymarski 14.02.2006
839 Rejestr uchwał - sesja XXXI Mariusz Dymarski 14.02.2006
840 Informacja z XXXI sesji Rady Miejskiej Mariusz Dymarski 14.02.2006
841 Przetarg na remonty cząstkowe dróg 2006 Mariusz Dymarski 20.02.2006
842 Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych za rok 2005. Mariusz Dymarski 9.03.2006
843 Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych za rok 2005. Mariusz Dymarski 9.03.2006
844 Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2005 Mariusz Dymarski 9.03.2006
845 Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2006 Mariusz Dymarski 9.03.2006
846 Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na rok 2006 Mariusz Dymarski 9.03.2006
847 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 Mariusz Dymarski 9.03.2006
848 Przetarg na dzierżawę gruntu ornego w Czarnym Sadzie Mariusz Dymarski 9.03.2006
849 31uch - plany pracy stałych komisji na 2006 Mariusz Dymarski 9.03.2006
850 Wszczęcie postępowania - budowa kurników przez Zakład Wylęgu i Fermy Drobiu w Koźminie Wlkp. Mariusz Dymarski 14.03.2006
851 Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Mariusz Dymarski 14.03.2006 Mariusz Dymarski 30.11.2006
852 Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych Mariusz Dymarski 14.03.2006 Mariusz Dymarski 13.12.2006
853 form.PiK-07,06 wyd II - informacja o pomocy publicznej Mariusz Dymarski 16.03.2006
854 form.PiK-08,04 - informacja o stanie majątkowym. Mariusz Dymarski 16.03.2006
867 PiK 18 wyd.III - podatek od posiadania psów Mariusz Dymarski 16.03.2006
868 Rzeźnia Mróz - projekt decyzji Mariusz Dymarski 23.03.2006
869 Informacja o terminie i porządku XXXII sesji Mariusz Dymarski 23.03.2006 Mariusz Dymarski 28.03.2006
870 pr32uch - dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczyczych Mariusz Dymarski 28.03.2006
871 pr32uch - przystąpienie do zmiany planu zagosp. przestrz. Koźmin Mariusz Dymarski 28.03.2006
872 pr32uch - ustanowienie służebności gruntowej w Czarnym Sadzie Mariusz Dymarski 28.03.2006
873 pr32uch - zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki 2006 Mariusz Dymarski 28.03.2006
874 pr32uch - zbycie zabudowanej nioeruchomości - ul.Przyjemskich Mariusz Dymarski 28.03.2006
875 pr32uch - zm. uchw. ustalającej stawki za zajęcie pasa drogowego Mariusz Dymarski 28.03.2006
876 pr32uch - zmiany budżetu (marzec 2006). Mariusz Dymarski 28.03.2006
878 pr32uch - gminny progr. profilaktyki alkoholwej i przecidziałania narkomanii. Mariusz Dymarski 28.03.2006
879 Goniec 331 - Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Mariusz Dymarski 28.03.2006
880 Wszczęcie postępowania – zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Cieszyńskiego na działalność produkcyjno handlową Mariusz Dymarski 7.04.2006
881 Wszczęcie postępowania – budowa budynku magazynowo-produkcyjno-handlowego przy ul. Cieszyńskiego Mariusz Dymarski 7.04.2006
882 Wszczęcie postępowania – budowa hurtowni tłuszczy spożywczych w Nowej Obrze Mariusz Dymarski 7.04.2006
884 32uch - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego OSP Mariusz Dymarski 7.04.2006
885 32uch - gminny program profilaktyki alkoholowej i narkotykowej Mariusz Dymarski 7.04.2006
886 32uch - przystąpienie do zmiany planu zagosp. - działki przy gimnazjum Mariusz Dymarski 7.04.2006
887 32uch - usanowienie służebności gruntowej - Czarny Sad Mariusz Dymarski 7.04.2006
888 32uch - zarządzenie deratyzacji nieruchomości Mariusz Dymarski 7.04.2006
889 32uch - zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki 2006 Mariusz Dymarski 7.04.2006
890 32uch - zbycie nieruchomości - ul. Przyjemskich Mariusz Dymarski 7.04.2006
891 32uch - zm. uchw. dot. opłat za zajęcie pasa drogowego Mariusz Dymarski 7.04.2006
892 32uch - zmiana budżetu - marzec 2006 Mariusz Dymarski 7.04.2006
893 Informacja z XXXII sesji Rady Miejskiej Mariusz Dymarski 7.04.2006
894 Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Koźminie Wlkp. (ulica Bractwa Kurkowego) i Pogorzałkach Wielkich Mariusz Dymarski 7.04.2006
895 Rejestr uchwał - sesja XXXII Mariusz Dymarski 7.04.2006 Mariusz Dymarski 7.04.2006
901 Regulamin organizacyjny - zał. nr 1 Zasady popisywania pism Mariusz Dymarski 14.04.2006
903 Regulamin Organizacyjny Urzędu - treść Mariusz Dymarski 14.04.2006
904 Regulamin organizacyjny - zal. 2 Schemat organizacyjny Urzędu Mariusz Dymarski 14.04.2006
905 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Pogorzałkach Wielkich (powyżej 60 tys. euro) Mariusz Dymarski 19.04.2006 Mariusz Dymarski 19.04.2006
906 pr33uch - kredyt długoterminowy Mariusz Dymarski 21.04.2006
907 pr33uch - nabycie nieruchomosci PKP Mariusz Dymarski 21.04.2006
908 pr33uch - zm progr. alkoholowego Mariusz Dymarski 21.04.2006
909 pr33uch - zmiana budżetu Mariusz Dymarski 21.04.2006
910 pr33uch - zmiana programu Rozwoju Lokalnego Mariusz Dymarski 21.04.2006
911 Informacja o terminie i porządku XXXIII sesji Mariusz Dymarski 21.04.2006 Mariusz Dymarski 21.04.2006
912 Wykonanie budżetu za rok 2005 Mariusz Dymarski 26.04.2006 Mariusz Dymarski 26.04.2006
913 Wykonanie budżetu za 2005 - tabele Mariusz Dymarski 26.04.2006
914 Wykonanie za 2005 - informacja Mariusz Dymarski 26.04.2006
915 Informacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej Mariusz Dymarski 8.05.2006
916 33uch - kredyt długoterminowy Mariusz Dymarski 8.05.2006
917 33uch - nabycie nieruchomosci PKP Mariusz Dymarski 8.05.2006
918 33uch - udzielenie absolutorium za 2005r. Mariusz Dymarski 8.05.2006
919 33uch - zm progr. alkoholowego Mariusz Dymarski 8.05.2006
920 33uch - zmiana budżetu - kwiecień 2006 Mariusz Dymarski 8.05.2006
921 33uch - zmiana Planu Rozwoju Lokalnego 2004-2007 Mariusz Dymarski 8.05.2006
922 Rejestr uchwał - XXXIII sesja Mariusz Dymarski 8.05.2006 Mariusz Dymarski 8.05.2006
923 Przetarg na powierzchniowe utrwalenie dróg Mariusz Dymarski 9.05.2006
924 Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego (powyżej kwoty 60.000 euro) Mariusz Dymarski 17.05.2006
925 Wszczęcie postępowania - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Centertel w Koźminie Mariusz Dymarski 19.05.2006
926 Informacja o terminie i porządku XXXIV sesji (nadzwyczajnej) Mariusz Dymarski 22.05.2006
927 34uch - zmiana budżetu (maj 2006). Mariusz Dymarski 26.05.2006
928 Informacja z XXXIV sesji Rady Miejskiej Mariusz Dymarski 26.05.2006
929 Wykonanie budżetu za I kwartał 2006 Mariusz Dymarski 30.05.2006
930 SIWZ przetargu na gotowanie i transport ciepłych posiłków do szkół Mariusz Dymarski 5.06.2006
931 Przetarg na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków do szkół Mariusz Dymarski 5.06.2006 Mariusz Dymarski 5.06.2006
932 Oświadczenie majątkowe 2005 - Maria Maleszka Mariusz Dymarski 5.06.2006
933 Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Maroszek Mariusz Dymarski 5.06.2006
935 Oświadczenie majątkowe 2005 - Janusz Baszczyński Mariusz Dymarski 5.06.2006
936 Oświadczenie majątkowe 2005 - Stefania Ignasiak Mariusz Dymarski 5.06.2006
937 Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Jaskółka Mariusz Dymarski 5.06.2006
938 Oświadczenie majątkowe 2005 - Felicja Kaczmarek Mariusz Dymarski 5.06.2006
939 Oświadczenie majątkowe 2005 - Gabriela Kasprzak Mariusz Dymarski 5.06.2006
940 Oświadczenie majątkowe 2005 - Irena Konarczak Bojanek Mariusz Dymarski 5.06.2006
941 Oświadczenie majątkowe 2005 - Bożena Kulka Mariusz Dymarski 5.06.2006
942 Oświadczenie majątkowe 2005 - Lidia Kwaśnik Mariusz Dymarski 5.06.2006
943 Oświadczenie majątkowe 2005 - Barbara Mączka Mariusz Dymarski 5.06.2006
944 Oświadczenie majątkowe 2005 - Dariusz Olejnik Mariusz Dymarski 5.06.2006
945 Oświadczenie majątkowe 2005 - Leszek Ziętkiewicz Mariusz Dymarski 5.06.2006
946 Oświadczenie majątkowe 2005 - Arkadiusz Zmyślony Mariusz Dymarski 5.06.2006
947 Oświadczenie majątkowe 2005 - Janusz Burdziąg Mariusz Dymarski 5.06.2006
948 Oświadczenie majątkowe 2005 - Leszek Chojnicki Mariusz Dymarski 5.06.2006
949 Oświadczenie majątkowe 2005 - Hieronim Gabryelczyk Mariusz Dymarski 5.06.2006
950 Oświadczenie majątkowe 2005 - Karol Gaweł Mariusz Dymarski 5.06.2006
951 Oświadczenie majątkowe 2005 - Roman Goliński Mariusz Dymarski 5.06.2006
952 Oświadczenie majątkowe 2005 - Adam Grzelak Mariusz Dymarski 5.06.2006
953 Oświadczenie majątkowe 2005 - Marian Idkowiak Mariusz Dymarski 5.06.2006
954 Oświadczenie majątkowe 2005 - Jan Kostka Mariusz Dymarski 5.06.2006
956 Oświadczenie majątkowe 2005 - Jarosław Maleszka Mariusz Dymarski 5.06.2006
957 Oświadczenie majątkowe 2005 - Ryszar Perek Mariusz Dymarski 5.06.2006
958 Oświadczenie majątkowe 2005 - Michał Pietrowski Mariusz Dymarski 5.06.2006
959 Oświadczenie majątkowe 2005 - Waldemar Ratajczyk Mariusz Dymarski 5.06.2006
960 Oświadczenie majątkowe 2005 - Konrad Tomczak Mariusz Dymarski 5.06.2006
961 Oświadczenie majątkowe 2005 - Jarosław Ratajczak Mariusz Dymarski 5.06.2006
962 Oświadczenie majątkowe 2005 - Jerzy Lizak Mariusz Dymarski 5.06.2006
963 Zarządzenia Burmistrza - rok 2006 Mariusz Dymarski 8.06.2006 Mariusz Dymarski 30.11.2006
964 Zarządzenie 11 z 2006 Mariusz Dymarski 8.06.2006
965 Zarządzenie 20 z 2006 Mariusz Dymarski 8.06.2006
966 Informacja o wszczęciu postepowania - warsztat ślusarski Mariusz Dymarski 19.06.2006
967 Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Stawowej oraz odcinków ulic Przyjemskich i Wodnej Mariusz Dymarski 19.06.2006 Mariusz Dymarski 19.06.2006
968 Przetarg nieograniczony na budowę pieszojezdni w Wałkowie Mariusz Dymarski 19.06.2006 Mariusz Dymarski 19.06.2006
969 Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kopernika Mariusz Dymarski 19.06.2006 Mariusz Dymarski 19.06.2006
970 SIWZ - budowa ul. Stawowej Mariusz Dymarski 19.06.2006
971 SIWZ - pieszojezdnia w Wałkowie Mariusz Dymarski 19.06.2006
972 SIWZ budowa ul. Kopernika Mariusz Dymarski 19.06.2006
973 Wszczęcie postepowania - budowa kurnika w Borzęciczkach Mariusz Dymarski 21.06.2006
974 Przetarg na przebudowę drogi Biały Dwór - Szymanów Mariusz Dymarski 22.06.2006 Mariusz Dymarski 22.06.2006
975 SIWZ przebudowa drogi Biały Dwór-Szymanów Mariusz Dymarski 22.06.2006
976 pr35uch - konsultacje społeczne Mariusz Dymarski 26.06.2006
977 pr35uch - nadanie statutu Urzędowi MiG Mariusz Dymarski 26.06.2006
978 pr35uch - określ. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Mariusz Dymarski 26.06.2006
979 pr35uch - program współpracy z organizacjami 2006r. Mariusz Dymarski 26.06.2006
980 pr35uch - zasady umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności Mariusz Dymarski 26.06.2006
981 pr35uch - zbycie nieruchomości w Orli Mariusz Dymarski 26.06.2006
982 pr35uch - zmiana liczby radnych wybieranmych do Rady Miejskiej w okręgach wyborczych Mariusz Dymarski 26.06.2006
983 pr35uch - zmiany budżetu (czerwiec 2006) Mariusz Dymarski 26.06.2006
984 Informacja o terminie i porządku XXXV sesji Mariusz Dymarski 26.06.2006 Mariusz Dymarski 27.06.2006
985 Oświadczenie majątkowe 2005 - Maciej Bratborski Mariusz Dymarski 27.06.2006
986 Oświadczenie majątkowe 2005 - Maciej Bratborski Mariusz Dymarski 27.06.2006
987 Oświadczenie majątkowe 2005 - Justyn Zaradniak Mariusz Dymarski 27.06.2006
988 Zarządzenie 18 z 2006 Mariusz Dymarski 28.06.2006
989 Zarządzenie 19 z 2006 Mariusz Dymarski 28.06.2006
991 35uch - nadanie statutu Urzędowi MiG. Mariusz Dymarski 3.07.2006
992 35uch - określ. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonaniua budżetu za I półrocze roku budżetowego Mariusz Dymarski 3.07.2006
993 35uch - program współpracy z organizacjami 2006r. Mariusz Dymarski 3.07.2006
994 35uch - zasady umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności Mariusz Dymarski 3.07.2006
995 35uch - zbycie nieruchomości w Orli. Mariusz Dymarski 3.07.2006
996 35uch - zmiana Planu Rozwoju Lokalnego (czerwiec 2006). Mariusz Dymarski 3.07.2006
997 35uch - zmiany budżetu (czerwiec 2006). Mariusz Dymarski 3.07.2006
998 35uch - konsultacje społeczne Mariusz Dymarski 3.07.2006
999 Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przyjemskich 20 Mariusz Dymarski 4.07.2006
1000 Programy działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych Mariusz Dymarski 7.07.2006 Mariusz Dymarski 7.07.2006
1001 Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla Mariusz Dymarski 12.07.2006 Mariusz Dymarski 12.07.2006
1002 Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia Mariusz Dymarski 12.07.2006 Mariusz Dymarski 12.07.2006
1003 SIWZ - przebudowa drogi Gościejew- Suśnia Mariusz Dymarski 12.07.2006
1004 SIWZ - przebudowa drogi we wsi Orla Mariusz Dymarski 12.07.2006
1005 Informacja o terminie i porządku XXXVIsesji (nadzwyczajnej) Mariusz Dymarski 19.07.2006
1006 Informacja z XXXV sesji Mariusz Dymarski 19.07.2006
1007 36uch - dofinansowanie wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum Mariusz Dymarski 20.07.2006
1008 36uch - zaciągnięcia kredytu długoterminowego Mariusz Dymarski 20.07.2006
1009 36uch - zbycie nieruchomości w Orli. Mariusz Dymarski 20.07.2006
1010 36uch - zgoda na cofnięcie przez Starostę darowizny częsci likwidowanej linii kolejowej Mariusz Dymarski 20.07.2006
1011 36uch - zgoda na cofnięcie przez Starostę darowizny częsci likwidowanej linii kolejowej Mariusz Dymarski 20.07.2006
1012 36uch - zmiana liczby radnych w okręgach wyborczych Mariusz Dymarski 20.07.2006
1013 36uch - zmiana uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wyjkonania budżetu za pierwsze półrocze. Mariusz Dymarski 20.07.2006
1014 36uch - zmiany budżetu (lipiec 2006). Mariusz Dymarski 20.07.2006
1015 Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Kaniewie Mariusz Dymarski 28.07.2006 Mariusz Dymarski 28.07.2006
1016 Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze Mariusz Dymarski 28.07.2006 Mariusz Dymarski 28.07.2006
1017 Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Borzęcicach Mariusz Dymarski 28.07.2006 Mariusz Dymarski 28.07.2006
1018 SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze Mariusz Dymarski 28.07.2006
1019 SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Borzęcicach Mariusz Dymarski 28.07.2006
1020 SIWZ - remont świetlicy wiejskiej w Kaniewie Mariusz Dymarski 28.07.2006
1021 Informacja z XXXVI sesji Mariusz Dymarski 28.07.2006
1022 Przetarg na budowę boiska sportowego w miejscowości Staniew Mariusz Dymarski 28.07.2006 Mariusz Dymarski 28.07.2006
1023 SIWZ Budowa boiska sportowego w miejscowości Staniew Mariusz Dymarski 28.07.2006
1024 Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego w miejscowości Staniew Mariusz Dymarski 28.07.2006
1025 Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia (II) Mariusz Dymarski 7.08.2006 Mariusz Dymarski 7.08.2006
1026 Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla (II) Mariusz Dymarski 7.08.2006 Mariusz Dymarski 7.08.2006
1027 Wszczęcie postępowania - budowa zakładu przemysłu drzewnego Mariusz Dymarski 7.08.2006
1028 SIWZ - przebudowa drogi Gościejew - Suśnia (II). Mariusz Dymarski 7.08.2006
1029 SIWZ przebudowa drogi w Orli (II). Mariusz Dymarski 7.08.2006
1030 Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds rolnictwa i ochrony środowiska Mariusz Dymarski 7.08.2006
1031 SIWZ - zmiana elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych Mariusz Dymarski 10.08.2006
1033 SIWZ budowa boiska wielofunkcyjnego Mariusz Dymarski 10.08.2006
1034 Przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego Mariusz Dymarski 10.08.2006 Mariusz Dymarski 14.09.2006
1035 Przetarg na zmianę elwacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych przy SP Nr 1 Mariusz Dymarski 10.08.2006 Mariusz Dymarski 10.08.2006
1036 SIWZ - zmiana elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych Mariusz Dymarski 10.08.2006
1037 Specyfikacja techniczna, przedmiar robót, dokumentacja projektu Mariusz Dymarski 11.08.2006
1038 Wszczęcie postepowania - instalacja urządzeń na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej. Mariusz Dymarski 17.08.2006
1039 Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - lipiec 2006r. Mariusz Dymarski 18.08.2006
1041 Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na pytanie oferenta Mariusz Dymarski 21.08.2006
1042 Nabór na stanowisko ds rolnictwa i ochrony środowiska - lista kandydatów spełniających wynogi formalne Mariusz Dymarski 22.08.2006
1044 Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia (III) Mariusz Dymarski 24.08.2006 Mariusz Dymarski 24.08.2006
1045 SIWZ przebudowa chodnika w Orli Mariusz Dymarski 24.08.2006
1046 SIWZ przebudowa drogi gminnej w Orli (3) Mariusz Dymarski 24.08.2006
1047 SIWZ przebudowa drogi Gościejew - Suśnia (3) Mariusz Dymarski 24.08.2006
1048 Przetarg na przebudowę chodników w Orli Mariusz Dymarski 24.08.2006
1049 Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla (3) Mariusz Dymarski 24.08.2006
1050 Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (2) Mariusz Dymarski 24.08.2006
1051 Przetarg na boisko wielofunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (3) Mariusz Dymarski 30.08.2006
1052 Nabór na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Mariusz Dymarski 4.09.2006
1053 Informacja z 6.09.2006r. o wyniku naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska Mariusz Dymarski 6.09.2006
1054 Nabór na stanowisko sekretarki szkolnej w SP w Starej Obrze Mariusz Dymarski 8.09.2006
1055 Informacja o terminie i porządku XXXVII sesji Mariusz Dymarski 11.09.2006 Mariusz Dymarski 12.09.2006
1056 pr37uch - zm budżetu Mariusz Dymarski 12.09.2006
1057 Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. - tabele Mariusz Dymarski 12.09.2006
1058 Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. - informacja Mariusz Dymarski 12.09.2006
1059 Przetarg na boisko wielufunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (4). Mariusz Dymarski 12.09.2006
1060 Przetarg na boisko wielufunkcyjne - odpowiedź na zapytanie oferenta (5) Mariusz Dymarski 14.09.2006
1061 SIWZ przebudowa dróg gminnych w Borzeciczkach Mariusz Dymarski 19.09.2006
1062 SIWZ przebudowa drogi w Józefowie Mariusz Dymarski 19.09.2006
1063 Przetarg na przebudowę dróg gminnych w Borzęciczkach Mariusz Dymarski 19.09.2006
1064 Przetarg na przebudowę drogi w Józefowie Mariusz Dymarski 19.09.2006
1065 Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Mariusz Dymarski 20.09.2006
1066 37uch - zmiana budżetu (wrzesien 2006). Mariusz Dymarski 22.09.2006
1067 Informacja z XXXVII sesji Mariusz Dymarski 22.09.2006
1068 Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Mariusz Dymarski 2.10.2006
1069 pr38uch - opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych Mariusz Dymarski 5.10.2006
1070 pr38uch - sprzedaż nieruchomości lokalowych Mariusz Dymarski 5.10.2006
1071 pr38uch - zamiana nieruchomości w Józefowie Mariusz Dymarski 5.10.2006
1072 pr38uch - zamiana nieruchomości w Józefowie Mariusz Dymarski 5.10.2006
1073 pr38uch - zbycie nieruchomości torowisko Mariusz Dymarski 5.10.2006
1074 pr38uch - zbycie nieruchomości ul. Borecka Mariusz Dymarski 5.10.2006
1075 pr38uch - zbycie nieruchomości ul. Wawrzyńczaka Mariusz Dymarski 5.10.2006
1076 pr38uch - zmiana budżetu (październik 2006). Mariusz Dymarski 5.10.2006
1077 pr38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego Mariusz Dymarski 5.10.2006
1078 Informacja o terminie i porządku obrad XXXVIII sesji Mariusz Dymarski 5.10.2006 Mariusz Dymarski 5.10.2006
1079 pr38uch - zbycie nieruchomości Gałazki. Mariusz Dymarski 5.10.2006
1080 Wszczęcie postępowania - uruchomienie stacji demontażu pojazdów Mariusz Dymarski 9.10.2006
1081 Informacja z 09.10.2006r. o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Mariusz Dymarski 11.10.2006
1082 Informacje związane z wyborami samorządowymi - 2006 Mariusz Dymarski 13.10.2006 Mariusz Dymarski 27.10.2006
1083 Składy obwodowych komisji wyborczych Mariusz Dymarski 19.10.2006
1084 Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego Mariusz Dymarski 19.10.2006 Mariusz Dymarski 27.10.2006
1085 SWIZ - przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego Mariusz Dymarski 19.10.2006
1086 Informacja o terminie i porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej Mariusz Dymarski 20.10.2006
1087 SIWZ - przetarg na zimowe utrzymanie dróg 2006-2007 Mariusz Dymarski 20.10.2006
1088 Przetarg na zimowe utrzymanie dróg 2006-2007 Mariusz Dymarski 20.10.2006
1089 Informacja z XXXVIII sesji Mariusz Dymarski 20.10.2006
1090 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej w Starej Obrze Mariusz Dymarski 23.10.2006
1091 Zmiany do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego Mariusz Dymarski 25.10.2006 Mariusz Dymarski 25.10.2006
1092 SIWZ kredyt Mariusz Dymarski 27.10.2006
1093 SIWZ opał dla szkół 2007 Mariusz Dymarski 27.10.2006
1094 Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2007r. Mariusz Dymarski 27.10.2006
1095 SIWZ Zakład Aktywacji Zawodowej Mariusz Dymarski 2.11.2006
1096 ZAZ - kosztorys ofertowy - adaptacja Mariusz Dymarski 2.11.2006
1097 ZAZ - kosztorys ofertowy - adaptacja Mariusz Dymarski 2.11.2006
1098 ZAZ - kosztorys ofertowy - elektryczny Mariusz Dymarski 2.11.2006
1099 ZAZ - kosztorys ofertowy - sanitarny Mariusz Dymarski 2.11.2006
1100 ZAZ - Projekt budowlany Mariusz Dymarski 2.11.2006
1101 ZAZ - SSTwykonania i odbioru robót Mariusz Dymarski 2.11.2006
1102 Przetarg na zmianę przeznaczenia budynku hurtowni na Zakład Aktywności Zawodowej Mariusz Dymarski 2.11.2006 Mariusz Dymarski 2.11.2006
1103 Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa Mariusz Dymarski 7.11.2006
1104 Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa Mariusz Dymarski 7.11.2006
1105 Wszczęcie postępowania - zbiornik na płynne odchody zwierzęce i płyta gnojowa Mariusz Dymarski 7.11.2006
1106 Przetarg na sprzedaż nieruchomości Wrotków - Gałazki Mariusz Dymarski 8.11.2006
1107 Przetarg na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół w 2007r. Mariusz Dymarski 15.11.2006 Mariusz Dymarski 23.11.2006
1108 Nabór na stanowisko d/s promocji i komunikacji społecznej Mariusz Dymarski 20.11.2006
1109 SIWZ - usługi opiekuńcze w 2007r. Mariusz Dymarski 23.11.2006
1110 Przetarg na usługi opiekuńcze w 2007r. Mariusz Dymarski 23.11.2006 Mariusz Dymarski 23.11.2006
1112 SIWZ - przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków do szkół w 2007r. Mariusz Dymarski 23.11.2006
1113 39uch - pomoc dla Powiatu - budowa windy przy szpitalu Mariusz Dymarski 23.11.2006
1114 39uch - regulamin określający wysokość dodatków nauczycielskich 2007 Mariusz Dymarski 23.11.2006
1115 39uch - utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej Mariusz Dymarski 23.11.2006
1116 39uch - zm. budżetu gminy (25paździenika 2006r.). Mariusz Dymarski 23.11.2006
1117 39uch - zm. programu profilaktyki i rozw. problemów alkoholowych Mariusz Dymarski 23.11.2006
1118 38uch - opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych Mariusz Dymarski 23.11.2006
1119 38uch - sprzedaż nieruchomosci lokalowych (Wrotków) Mariusz Dymarski 23.11.2006
1120 38uch - zamiana nieruchomości (Józefów). Mariusz Dymarski 23.11.2006
1121 38uch - zbycie nieruchomosci (Gałązki). Mariusz Dymarski 23.11.2006
1122 38uch - zbycie nieruchomości (torowisko) Mariusz Dymarski 23.11.2006
1123 38uch - zbycie nieruchomości (ul. Borecka - przetarg). Mariusz Dymarski 23.11.2006
1124 38uch - zbycie nieruchomości (ul.Wawrzyńczaka). Mariusz Dymarski 23.11.2006
1125 38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego Mariusz Dymarski 23.11.2006
1126 38uch - zm uch. dot. dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego Mariusz Dymarski 23.11.2006
1127 38uch - zm. budżetu Mariusz Dymarski 23.11.2006
1128 Informacja o terminie i porządku obrad I sesji Mariusz Dymarski 24.11.2006
1129 Informacje o pracy Rady Miejskiej w kadencji 2006 - 2010 Mariusz Dymarski 24.11.2006 Mariusz Dymarski 27.12.2006
1132 PiK-19,01 - wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Mariusz Dymarski 30.11.2006
1133 Informacja z I sesji Rady Miejskiej Mariusz Dymarski 30.11.2006
1134 Oświadczenie majątkowe 2006 - Adam Grzelak Mariusz Dymarski 1.12.2006
1135 Oświadczenie majątkowe 2006 - Hieronim Gabryelczyk Mariusz Dymarski 1.12.2006
1136 Oświadczenie majątkowe 2006 - Janusz Burdziąg Mariusz Dymarski 1.12.2006
1137 Oświadczenie majątkowe 2006 - Jerzy Lizak Mariusz Dymarski 1.12.2006
1140 Oświadczenie majątkowe 2006 - Jan Kostka Mariusz Dymarski 1.12.2006
1141 Oświadczenie majątkowe 2006 - Leszek Chojnicki Mariusz Dymarski 1.12.2006
1142 Oświadczenie majątkowe 2006 - Jarosław Maleszka Mariusz Dymarski 1.12.2006
1143 Oświadczenie majątkowe 2006 - Marian Idkowiak Mariusz Dymarski 1.12.2006
1144 Oświadczenie majątkowe 2006 - Michał Pietrowski Mariusz Dymarski 1.12.2006
1145 Oświadczenie majątkowe 2006 - Roman Goliński Mariusz Dymarski 1.12.2006
1146 Oświadczenie majątkowe 2006 - Ryszard Perek Mariusz Dymarski 1.12.2006
1147 Oświadczenie majątkowe 2006 - Konrad Tomczak Mariusz Dymarski 1.12.2006
1148 Oświadczenie majątkowe 2006 - Waldemar Ratajczyk Mariusz Dymarski 1.12.2006
1149 Mariusz Dymarski 1.12.2006
1150 Oświadczenie majątkowe 2006 - Karol Gaweł Mariusz Dymarski 1.12.2006
1152 Projekt budżetu na 2007 Mariusz Dymarski 1.12.2006
1153 planowane zadania 2007 Mariusz Dymarski 1.12.2006
1154 planowane zadania 2007 Mariusz Dymarski 1.12.2006
1155 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw promocji i komunikacji społecznej Mariusz Dymarski 8.12.2006 Mariusz Dymarski 8.12.2006
1156 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Mariusz Dymarski 12.12.2006 Mariusz Dymarski 12.12.2006
1157 Przetarg na usługi opiekuńcze 2007 - rozstrzygnięcie Mariusz Dymarski 13.12.2006
1158 Przetarg na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków do szkół w 2007r. - rozstrzygnięcie Mariusz Dymarski 13.12.2006
1159 Wszczęcie postępowania - budowa hali produkcyjnej (ślusarstwo) Mariusz Dymarski 13.12.2006
1160 Informacja o terminie i porządku obrad III sesji Mariusz Dymarski 27.12.2006
1161 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Koźminie Wlkp. przy ul. Nowej i Boreckiej Agnieszka Flejsierowicz 8.01.2007 Agnieszka Flejsierowicz 8.01.2007
1162 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gałązkach Agnieszka Flejsierowicz 8.01.2007 Agnieszka Flejsierowicz 9.01.2007
1163 Informacja z 8.01.2007 o wyniku naboru na stanowisko ds.promocji i komunikacji społecznej Agnieszka Flejsierowicz 9.01.2007 Agnieszka Flejsierowicz 9.01.2007
1165 Rok - 2007 Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2007
1166 Uchwały przyjęte podczas XXXIV sesji Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2007 Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2007
1167 Uchwały przyjęte podczas XXXV sesji Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2007
1168 Uchwały przyjęte podczas XXXVI sesji Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2007
1169 Uchwały przyjęte podczas XXXVII sesji Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2007
1170 Uchwały przyjęte podczas XXXVIII sesji Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2007
1171 Uchwały przyjęte podczas XXXIX sesji Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2007
1173 Uchwały przyjęte w kadencji 2002-2006 Agnieszka Flejsierowicz 12.01.2007 Agnieszka Flejsierowicz 12.01.2007
1174 Rejestr uchwał 2006 - sesja 1 Agnieszka Flejsierowicz 12.01.2007 Agnieszka Flejsierowicz 30.01.2007
1175 Rejestr uchwał 2006 - sesja II Agnieszka Flejsierowicz 12.01.2007 Agnieszka Flejsierowicz 30.01.2007
1176 Rejestr uchwał 2006 - sesja III Agnieszka Flejsierowicz 12.01.2007 Agnieszka Flejsierowicz 30.01.2007
1178 PiK 01 wyd.IV - rolny - zgłoszenie osób fizycznych Agnieszka Flejsierowicz 15.01.2007
1190 PiK 14 wyd.IV - zaświadczenie o gospodarstwie rolnym Agnieszka Flejsierowicz 15.01.2007
1197 OSO-01 wyd.II -Zameldowanie na pobyt stały Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1198 OSO-02 wyd.II-Wymeldowanie z pobytu stałego Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1200 OSO-04 wyd.II-Pobyt czasowy ponad 3 miesiące Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1201 OSO-05 wyd.II-Pobyt czasowy poniżej 3 miesięcy Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1203 OSO-07 wyd.III-Zaśw.z akt ewidencji ludnosci Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1205 OSO-13 wyd.II-Jednorazowe zezw.alkoholowe Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1207 OSO-15 wyd.III-Udostępnianie informacji publicznej Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1208 OSO-16 wyd.III-Zaśw.z akt dowodów osob. Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1211 GK-01 wyd.IV-Ustalenie warunków zabudowy Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1212 GK-02 wyd.IV-Podział nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1213 GK-04 wyd.V-Zajęcie pasa drogowego Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1214 GK-05 wyd.III-Zezwolenie na agresywnego psa Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1215 GK-06 wyd.VI-Zezwolenie na wycięcie drzew Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1216 GK-07 wyd.III-Uzgodnienie reklamy Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1217 GK-08 wyd.III-Reklama na gminnym terenie Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1218 GK-09 wyd.III Zezwol.na opróżn.zbiorników nieczystosci ciek. Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1219 GK-10 wyd.III-Zezwol.zbieranie odpadów Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1220 GK-11 wyd.III-Zaśw.o przeznaczeniu terenu w planie zagosp. Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1221 GK-12 wyd.III-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagosp. Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1222 GK-13 wyd.II-Zezwol.na umieszczenie urządz.infrastr.techn.w pasie drog Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2007
1223 USC-01 wyd.III-Zawarcie małżeństwa przed duchownym Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2007
1224 USC-02 wyd.III-Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2007
1225 USC-03 wyd.III-Zezwolenie na skrócenie oczekiwania na małżeństwo Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2007
1226 USC-04 wyd.III-Powrót po rozwodzie do nazwiska Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2007
1227 USC-05 wyd.III-Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2007
1228 USC-06 wyd.III-Uzupełnienie aktu stanu Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2007
1229 USC-07 wyd.III -Zaśw.o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2007
1230 USC-08 wyd.III-Wpis aktu z zagranicy Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2007
1232 USC-10 wyd.III-Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2007
1233 USC-11 wyd.III-Rejestracja zgonu Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2007
1234 1uchw.-wybor przewodniczacego Rady Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2007
1235 1uchw.-wybor zastępcy przew.Rady Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2007
1237 2uchw.- składy komisji RM Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1238 2uchw.-przewodniczacy komisji RM Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1239 2uchw.-komisja rewizyjna Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1241 2uchw.-wynagrodzenie burmistrza Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1243 2uchw.-zmiany w budzecia Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1244 2uchw.-podatek rolny Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1245 2 uchw.-podatek lesny Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1246 2 uchw.-podatek od nieruchomosci Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1247 2uchw.-podatek od śr.transportu Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1248 2uchw.-opłata targowa Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1249 2uchw.-podatek od psa Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1250 2uchw.-nabycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1251 3uchw.-zmiany w budżecie MiG Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1252 3uchw.-ustalenie wydatków, które nie wygadają z koncem 2006 r. Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1253 3uchw.-ustalenie wys.stawekczynszu Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1254 3uchw.-budżet M i G KOźmin na 2007r. Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1255 3uchw.-wybór sołtysów i członków rad sołeckich i rad osiedli Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1256 3uchw.-ustanowienie hipoteki zwykłej Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1257 2uchw.-upoważnienie Przewodn.do wykonyw.czynn. z zakr.prawa.pracy Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1258 3uchw.-najniższe wynagrodzenie pracowników jednostek Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2007
1263 Przetarg nieograniczony Gałązki Agnieszka Flejsierowicz 22.01.2007 Agnieszka Flejsierowicz 22.01.2007
1266 2007 uchwała budzetowa Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007 Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1267 2007 zał.nr 1, 2 dochody i wydatki budżetu MiG Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1268 2007 zał.nr 3 zadania inwestycyjne Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1269 2007 zał.3a Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1270 2007 zał nr 4 przychody i rozchody budżetu Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1271 2007 zał.4a informacje o kredytach i pożyczkach Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1272 2007 zał nr 5 dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1273 2007 zał.nr 6 Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1274 2007 zał.nr 7 dot.dla instyt. kultury i dot.celowe Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1275 2007 nr 8 przychody i wydatki GFO¦iGW Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1276 2007 objaśnienia do budżetu Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1277 2007 planowane zadania na 2007 r Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1279 2007 plan finansowy dla zadań zleconych Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1280 2007 prognoza na lata 2006-2012 Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1281 2007 spłata kredytów Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2007
1282 form.GK-06,01 wyd.III Agnieszka Flejsierowicz 25.01.2007
1284 form.GK-01,02 wyd.III wnios.o ustalenie lokaliz.inwest. Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2007
1285 form.GK-13,01wyd.II wn.o zezw.na zamieszcz.urządzeń w pasie drog Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2007
1286 form.GK-04,01 wyd.III wniosek o zezw.na zajęcie drogi Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2007
1287 form.OSO-13,01 wyd.II wyd. jednorazowego zezw. na sprzed.alkoholu Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2007
1288 form.OSO-14,01 wyd.II wniosek o zezw.na sprzedaż alkoholu Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2007
1289 form.USC-10,01 wyd.III wniosek o odpisy akt stanu Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2007
1294 form.PiK-08,01 wyd.I umorzenie zaległ.podatkowej Agnieszka Flejsierowicz 5.02.2007
1295 form.PiK-08,02 wyd.I umorzenie odsetek od zal.podatkowej Agnieszka Flejsierowicz 5.02.2007
1296 form.PiK-08,03 wyd.I protokoł oceny gosp.rolnego Agnieszka Flejsierowicz 5.02.2007
1299 form.PiK-09,03 wyd.II ulga zakup ziemi Agnieszka Flejsierowicz 6.02.2007
1301 osw.2006 Burdziąg Janusz Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1302 osw.2006 Chojnicki Leszek Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1303 osw.2006 Frąckowiak Jan Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1304 osw.2006 Gabryelczyk Hieronim Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1305 osw.2006 Grzelak Adam Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1306 osw.2006 Hencel Andrzej Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1307 osw.2006 Idkowiak Robert Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1308 osw.2006 Iwański Jacek Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1309 ośw.2006 Kostka Jan Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1310 Ośw.2006 Perek Ryszard Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1311 ośw.2006 Wieczny Marek Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1312 osw.2006 Wybierała Jacek Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1313 osw.2006 Wybierała Jacek Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1314 Oświadczenie majątkowe 2006 Jarosław Ratajczak Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007
1315 Przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego przy ul.Boreckiej 23 Agnieszka Flejsierowicz 8.02.2007 Agnieszka Flejsierowicz 21.02.2007
1316 SIWZ-budynek socjalno-sanitarno-dydaktyczny Agnieszka Flejsierowicz 9.02.2007
1321 form USC-05,01 wyd.II sprostowanie błędu pisarskiego Agnieszka Flejsierowicz 9.02.2007
1322 osw.2006 Maleszka Jarosław Agnieszka Flejsierowicz 12.02.2007
1323 osw.2006 Maleszka Jarosław 1 Agnieszka Flejsierowicz 12.02.2007
1324 Osw.2006 maleszka Jarosław 2 Agnieszka Flejsierowicz 12.02.2007
1325 osw.2006 Dykcik Wojciech Agnieszka Flejsierowicz 12.02.2007
1326 osw.2006 Dykcik Wojciech1 Agnieszka Flejsierowicz 12.02.2007
1327 Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.10.2005 Agnieszka Flejsierowicz 15.02.2007
1328 Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.10.2006 r. Agnieszka Flejsierowicz 15.02.2007
1329 ZAZ kosztorys ofertowy Agnieszka Flejsierowicz 19.02.2007
1330 ZAZ specyfikacja techniczna Agnieszka Flejsierowicz 19.02.2007
1331 ZAZ mapy oraz szkice lokalizacyjne Agnieszka Flejsierowicz 19.02.2007
1333 Zapytanie dotyczące przetargu na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego Agnieszka Flejsierowicz 20.02.2007 Agnieszka Flejsierowicz 20.02.2007
1335 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych Agnieszka Flejsierowicz 20.02.2007 Agnieszka Flejsierowicz 21.02.2007
1336 SIWZ-remonty cząstkowe dróg gminnych Agnieszka Flejsierowicz 21.02.2007
1337 ZAZ dobudowa.KTS Agnieszka Flejsierowicz 21.02.2007
1338 Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości zab.budynkami stacyjnymi w Gałązkach Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2007
1339 Stanowisko ds. audytu wewnętrznego Agnieszka Flejsierowicz 13.03.2007 Agnieszka Flejsierowicz 29.04.2013
1340 Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji Agnieszka Flejsierowicz 20.03.2007
1341 osw.2006 Bratborski Maciej Agnieszka Flejsierowicz 26.03.2007
1342 osw.2006 Zaradniak Justyn Agnieszka Flejsierowicz 26.03.2007
1343 Informacje o pracy Rady Miejskiej w kadencji 2010 - 2014 Agnieszka Flejsierowicz 28.03.2007 Agnieszka Flejsierowicz 20.02.2014
1344 Rejestr uchwał 2007 - sesja IV Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007
1345 Uchwały przyjęte w 2007 r. Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007 Agnieszka Flejsierowicz 15.01.2013
1346 4 uchw.- plany pracy komisji RM Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007
1347 4 uchw.- gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 r. Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007
1348 4 uchw.- taryfy zbiorowego zaoptrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007
1349 4 uchw.- zespół do stworzenia Strategii Rozwoju MiG Koźmin Wlkp. w latach 2008 - 2020 Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007
1350 4 uchw. - wyznaczenie członka do Rady Społecznej przy SPZOZ w Krotoszynie Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007
1351 4 uchw.- stanowisko w sprawie zamiaru utworzenia Województwa ¦rodkowopolskiego Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007
1352 4 uchw. - zmiany w budżecie MiG na 2007 r. Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007
1353 4 uchw.- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Orli Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007
1354 4 uchw.-zbycie nieruchomości -Suśnia Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007
1355 IV uchw.- zbycie nieruchomosci - Jana Pawła II Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007
1356 IV uchw.- zbycie nieruchomości - Lipowiec Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007
1357 4 uchw.- powiadomienie sekretarza i skarbnika o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego Agnieszka Flejsierowicz 10.04.2007
1358 Wszczęcie postępowania - budowa hali produkcyjnej wraz z malarnią i piaskarnią przy ul.Wierzbowej Agnieszka Flejsierowicz 11.04.2007
1359 Informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2007r. i 2008r. Agnieszka Flejsierowicz 11.04.2007 Agnieszka Flejsierowicz 16.12.2008
1360 Wszczęcie postępowania - rozbudowa i modernizacja stacji paliw przy ul.Krotoszyńskiej Agnieszka Flejsierowicz 17.04.2007 Agnieszka Flejsierowicz 17.04.2007
1361 4uchw.- zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Agnieszka Flejsierowicz 17.04.2007
1362 Informacja o terminie o porządku obrad V sesji Agnieszka Flejsierowicz 23.04.2007 Agnieszka Flejsierowicz 23.04.2007
1363 Rejestr zarządzeń 2007r. Agnieszka Flejsierowicz 11.05.2007 Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2008
1364 2007 informacja z V sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 11.05.2007 Agnieszka Flejsierowicz 11.05.2007
1365 Rejestr uchwał 2007 - V sesja Agnieszka Flejsierowicz 11.05.2007
1366 Wykonanie budżetu za 2006 - informacja Agnieszka Flejsierowicz 14.05.2007
1367 Wykonanie budżetu za 2006 - tabele Agnieszka Flejsierowicz 14.05.2007
1368 5uchw.- udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Agnieszka Flejsierowicz 15.05.2007
1369 5uchw.-przystąpienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Agnieszka Flejsierowicz 15.05.2007
1370 5uchw.-zmiany w budzecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 15.05.2007
1372 5uchw.- Statut Zakładu Aktywności Zawodowej Agnieszka Flejsierowicz 15.05.2007
1373 5uchw. - wydzierżawienie nieruchomości gruntowej Agnieszka Flejsierowicz 15.05.2007
1374 5uchw.- zbycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 15.05.2007
1375 osw.2006 Kulka Bożena Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1376 osw.2006 Olejnik Dariusz Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1377 osw.2006 Kasprzak Gabriela Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1378 osw.2006 Kaczmarek Felicja Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1379 ośw.2006 Jaskółka Irena Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1381 osw.2006 Maroszek Irena Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1382 osw.2006 Baszczyński Janusz Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1383 osw.2006 Kwaśnik Lidia Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1384 osw.2006 Ziętkiewicz Leszek Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1385 osw.2006 Ratajczak Jarosław Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1386 osw.2006 Maleszka Maria Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1387 osw.2006 Ignasiak Stefania Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1392 ośw.2006 Bojanek Irena Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1393 ośw.2006 Zmyślony Arkadiusz Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1394 ośw.2006 Nowacka Genowefa Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2007
1395 5uchw.-świadczenia zdrowotne dla nauczycieli Agnieszka Flejsierowicz 24.05.2007
1396 wszczęcie postępowania - budowa kanalizacji przy ul.Wyszyńskich Agnieszka Flejsierowicz 24.05.2007 Agnieszka Flejsierowicz 24.05.2007
1398 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 31.05.2007
1399 Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 r. Agnieszka Flejsierowicz 31.05.2007
1400 Wszczęcie postępowania - budowa kurnika w Czarnym Sadzie Agnieszka Flejsierowicz 12.06.2007
1401 wszczecie postępowania -budowa zbiornika paliw centrol Agnieszka Flejsierowicz 19.06.2007 Agnieszka Flejsierowicz 19.06.2007
1402 Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji Agnieszka Flejsierowicz 20.06.2007
1409 Ogłoszenie o zamówieniu-wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 28.06.2007 Agnieszka Flejsierowicz 28.06.2007
1410 SIZW-utrwalanie dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 28.06.2007
1411 utrwalanie dróg - mapa Agnieszka Flejsierowicz 28.06.2007
1412 ogłoszenie o zamówieniu - adaptacja budynku na pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej Agnieszka Flejsierowicz 28.06.2007 Agnieszka Flejsierowicz 28.06.2007
1413 SIWZ-adaptacja budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej Agnieszka Flejsierowicz 28.06.2007
1414 Kosztorys ofertowy sanitarny Agnieszka Flejsierowicz 28.06.2007
1415 Kosztorys ofertowy budowlany Agnieszka Flejsierowicz 28.06.2007
1416 KOsztorys ofertowy elektryczny Agnieszka Flejsierowicz 28.06.2007
1417 Mapy i szkice lokalizacyjne Agnieszka Flejsierowicz 28.06.2007
1418 Specyfikacja techniczna Agnieszka Flejsierowicz 28.06.2007
1419 ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa dróg w Walerianowie i Wyrębinie Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2007 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2007
1420 SIZW-przebudowa dróg gminnych we wsiach Walerianów i Wyrębin Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2007
1421 Kosztorys oferowy Walerianów Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2007
1423 Mapa lokalizacyjna Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2007
1424 KOsztorys ofertowy Wyrębin Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2007
1425 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego. Agnieszka Flejsierowicz 20.07.2007 Agnieszka Flejsierowicz 20.07.2007
1426 SIWZ - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego Agnieszka Flejsierowicz 20.07.2007
1428 osw0407 Frąckowiak Jan Agnieszka Flejsierowicz 23.07.2007
1429 osw.0407Burdziąg Janusz Agnieszka Flejsierowicz 23.07.2007
1430 osw.04.07 Chojnicki Leszek Agnieszka Flejsierowicz 23.07.2007
1431 osw0407 Dykcik Wojciech Agnieszka Flejsierowicz 23.07.2007
1432 osw.0407 Gabryelczyk Hieronim Agnieszka Flejsierowicz 23.07.2007
1433 osw.0407 Hencel Andrzej Agnieszka Flejsierowicz 23.07.2007
1434 osw.0407 Idkowiak Robert Agnieszka Flejsierowicz 23.07.2007
1435 osw.0407Iwański Jacek Agnieszka Flejsierowicz 24.07.2007
1436 osw.0407Kostka Jan Agnieszka Flejsierowicz 24.07.2007
1437 osw.0407Maleszka Jarosław Agnieszka Flejsierowicz 24.07.2007
1438 osw0407Perek Ryszard Agnieszka Flejsierowicz 24.07.2007
1439 osw.0407Wieczny Marek Agnieszka Flejsierowicz 24.07.2007
1440 osw.0407Wybierała Jacek Agnieszka Flejsierowicz 24.07.2007
1441 osw.0407Grzelak Adam Agnieszka Flejsierowicz 24.07.2007
1442 osw0407Zaradniak Justyn Agnieszka Flejsierowicz 24.07.2007
1443 osw0407Bratborski Maciej Agnieszka Flejsierowicz 24.07.2007
1444 Nabór na stanowisko d/s ksiegowości budżetowej Agnieszka Flejsierowicz 27.07.2007 Agnieszka Flejsierowicz 27.07.2007
1445 Rejestr uchwał 2007 - VI sesja Agnieszka Flejsierowicz 27.07.2007
1446 6uchw.-zmiany w budżecie Agnieszka Flejsierowicz 27.07.2007
1447 6uchw.- zaciagnięcie kredytu długoterminowego Agnieszka Flejsierowicz 27.07.2007
1448 6 uchw.- utworzenie Zespołu w Borzęciczkach Agnieszka Flejsierowicz 3.08.2007
1449 6 uchw. - ustalenia wysokości diet dla przewodniczących zarządów Rad Osiedli Agnieszka Flejsierowicz 3.08.2007
1450 6 uchw. - wprowadzenie zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 3.08.2007
1451 6 uchw. - uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Agnieszka Flejsierowicz 3.08.2007
1452 6 uchw.- Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem MIG Agnieszka Flejsierowicz 3.08.2007
1453 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw księgowości budżetowej: Agnieszka Flejsierowicz 22.08.2007 Agnieszka Flejsierowicz 22.08.2007
1454 2007 informacja z VI sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 27.08.2007
1455 6 uchw. - przyjęcia rocznego programu wspólpracy gminy z organizacjami pozarzadowymi Agnieszka Flejsierowicz 28.08.2007
1456 6uchw. - nawiązanie wspólpracy z gminą Balatonmariafurdo Agnieszka Flejsierowicz 28.08.2007
1457 6 uchw. - powowłanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników Agnieszka Flejsierowicz 28.08.2007
1458 6 uchw. - wydzierżawienie nieruchomosci gruntowej Agnieszka Flejsierowicz 28.08.2007
1459 6 uchw.-sprostowanie błędu pisarskiego Agnieszka Flejsierowicz 28.08.2007
1460 6 uchw. - zmiany Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agnieszka Flejsierowicz 28.08.2007
1461 Informacja z dnia 3.09.2007 o wyniku naboru na stanowisko ds.księgowości budżetowej Agnieszka Flejsierowicz 3.09.2007
1462 Przetarg Auto - SIWZ Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1463 Przetarg Auto - zal.1 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1464 Przetarg Auto - zal.2 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1465 Przetarg Auto - zal.3 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1466 Przetarg Auto - zal.4 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1467 Przetarg Auto - zal.5 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1468 Przetarg Auto - zal.6 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1469 Przetarg Auto - zal.7 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1470 Przetarg na samochód 9 miejscowy Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007 Agnieszka Flejsierowicz 17.09.2007
1471 Przetarg na przebudowę ulicy św. Wawrzyńca Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007 Agnieszka Flejsierowicz 18.09.2007
1472 Przetarg Wawrzyniec - SIWZ Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1473 Przetarg Wawrzyniec - zal.1 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1475 Przetarg Wawrzyniec - zal.3 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1476 Przetarg Wawrzyniec - zal.4 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1477 Przetarg Wawrzyniec - zal.5 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1478 Przetarg Wawrzyniec - zal.6 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1479 Przetarg Wawrzyniec - zal.7-1 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1480 Przetarg Wawrzyniec - zal.7-2 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1481 Przetarg Wawrzyniec - zal.8 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1482 Przetarg Auto - zal.8 Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2007
1484 Zmiany do przetargu na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Agnieszka Flejsierowicz 17.09.2007
1485 Przetarg Wawrzyniec - zał.2 Agnieszka Flejsierowicz 18.09.2007
1486 Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 18.09.2007 Agnieszka Flejsierowicz 21.09.2007
1487 Informacja o terminie i porządu obrad VIII sesji Agnieszka Flejsierowicz 19.09.2007
1489 form.PiK 11,01 - wniosek o figurowaniu w ewidencji podatników Agnieszka Flejsierowicz 21.09.2007
1490 Wyniki przetargów Agnieszka Flejsierowicz 3.10.2007 Agnieszka Flejsierowicz 1.09.2020
1491 2007 informacja z VIII sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 4.10.2007 Agnieszka Flejsierowicz 4.10.2007
1492 2007 informacja z VII sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 4.10.2007 Agnieszka Flejsierowicz 4.10.2007
1493 Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji Agnieszka Flejsierowicz 4.10.2007
1494 Rejestr uchwał 2007 - VII sesja Agnieszka Flejsierowicz 4.10.2007 Agnieszka Flejsierowicz 4.10.2007
1495 Rejestr uchwał 2007 - VIII sesja Agnieszka Flejsierowicz 4.10.2007
1496 8 uchw. wybor ławników Agnieszka Flejsierowicz 5.10.2007
1497 8 uchw.zmiany w budzecie na 2007r. Agnieszka Flejsierowicz 5.10.2007
1498 8 uchw.zmiany w oplacie targowej Agnieszka Flejsierowicz 5.10.2007
1499 Oferty na kandydata na skarbnika gminy/głównego księgowego Agnieszka Flejsierowicz 8.10.2007 Agnieszka Flejsierowicz 8.10.2007
1500 Przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 9.10.2007 Agnieszka Flejsierowicz 9.10.2007
1501 8 uchw.statut borzęciczki Agnieszka Flejsierowicz 10.10.2007
1502 8 uchw.wyrażenie zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 10.10.2007
1503 8 uchw.zbycie nieruchomosci Agnieszka Flejsierowicz 10.10.2007
1504 8 uchw.hipoteka zwykła Agnieszka Flejsierowicz 10.10.2007
1505 8 uchw. nieodpłatne nabycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 10.10.2007
1506 8uchw.opinia o modernizacji dróg Agnieszka Flejsierowicz 12.10.2007
1507 7uchw.zmiany w budzecie Agnieszka Flejsierowicz 12.10.2007
1508 Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru na stanowisko kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2007
1509 Informacja o terminie i porządu obrad IX sesji Agnieszka Flejsierowicz 24.10.2007
1510 Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - 2007 Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2007
1511 Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - porównanie 2005-2006-2007 Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2007
1512 2007 wykonanie budżetu za I półrocze 2007 - informacja Agnieszka Flejsierowicz 29.10.2007
1513 2007 wykonanie budżetu za I półrocze 2007 - tabele Agnieszka Flejsierowicz 29.10.2007
1514 Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę Agnieszka Flejsierowicz 2.11.2007 Agnieszka Flejsierowicz 4.03.2020
1515 Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej Agnieszka Flejsierowicz 8.11.2007
1517 Nabór na stanowisko księgowego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim Agnieszka Flejsierowicz 12.11.2007
1518 Przetarg na przygotowanie i dostawę cieplych posiłków do szkół w 2008r. Agnieszka Flejsierowicz 19.11.2007 Agnieszka Flejsierowicz 19.11.2007
1519 SIZW-przygotowanie i dostarczanie posiłków do szkół 2008r. Agnieszka Flejsierowicz 19.11.2007
1520 Przetarg na usługi opiekuńcze w 2008r. Agnieszka Flejsierowicz 21.11.2007 Agnieszka Flejsierowicz 21.11.2007
1521 SIWZ - usługi opiekuńcze 2008r. Agnieszka Flejsierowicz 21.11.2007
1522 wszczęcie postępowania - budowa obwodnicy Koźmina Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 21.11.2007
1523 wszczęcie postępowania - petrol Agnieszka Flejsierowicz 28.11.2007
1524 Sprostowanie SIZW przetarg na dostawę posiłków w 2008r. Agnieszka Flejsierowicz 28.11.2007
1525 Informacja o terminie i porządu obrad X sesji Agnieszka Flejsierowicz 30.11.2007
1526 Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2008r. Agnieszka Flejsierowicz 30.11.2007 Agnieszka Flejsierowicz 30.11.2007
1527 SIZW - dostawa opału do placówek oświatowych w 2008r. Agnieszka Flejsierowicz 30.11.2007
1533 PiK 13 wyd.V - zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach Agnieszka Flejsierowicz 5.12.2007
1536 OSO 03 wyd.IV - wymeldowanie decyzją administracyjną Agnieszka Flejsierowicz 5.12.2007
1537 form PiK wyd.I-oswiadczenie dla rolnika Agnieszka Flejsierowicz 11.12.2007
1538 F-Org-43-wniosek o zwrot nadpłaconego podatku Agnieszka Flejsierowicz 11.12.2007
1540 form PiK13,01 wyd.I - zasw.o niezaleg. w pod.lub o stanie zaległości Agnieszka Flejsierowicz 11.12.2007
1542 form.PiK 15,02 - osw.rolnika o posiadaniu przyczep Agnieszka Flejsierowicz 11.12.2007
1543 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 18.12.2007 Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2007
1544 2007 informacja z X sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 20.12.2007
1545 2007 informacja z IX sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 20.12.2007 Agnieszka Flejsierowicz 4.04.2016
1546 wszczęcie postępowania - Ekoinżynieria Agnieszka Flejsierowicz 20.12.2007
1547 Rejestr uchwał 2007 - IX sesja Agnieszka Flejsierowicz 20.12.2007
1548 Rejestr uchwał - X sesja Agnieszka Flejsierowicz 20.12.2007 Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1549 Informacja o terminie i porządku obrad XI sesji Agnieszka Flejsierowicz 21.12.2007
1550 Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2007 Agnieszka Flejsierowicz 1.09.2020
1551 2008 - uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008 Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1552 2008 planowane zadania na 2008r. Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1553 2008 zał.nr 1 - dochody Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1554 2008 zał. nr 2 - wydatki Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1555 2008 zał. nr 3 - administracja rządowa Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1556 2008 zał nr 4 - drogi powiatowe Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1557 2008 zał nr 5 - wydatki majątkowe Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1558 2008 zał nr 6 - przychody i rozchody Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1559 2008 zał nr 7 - dotacje celowe Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1560 2008 zał.nr 8 - GFOS Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1561 10 uchw.- podatek rolny 2008 Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1562 10uchw. - podatek leśny 2008 Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1563 10uchw. - podatek od nieruchomości 2008 Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1564 10 uchw. - opłata targowa 2008 Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1565 10 uchw. - srodki transportu 2008 Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2008
1569 10uchw. - powołanie skarbnika Agnieszka Flejsierowicz 7.01.2008
1570 10uchw. - regulamin dod.dla nauczycieli Agnieszka Flejsierowicz 7.01.2008
1571 10uchw. - obowiazek lustracyjny, sekretarz Agnieszka Flejsierowicz 7.01.2008
1572 10 uchw. - radni - pojazdy do celów służbowych Agnieszka Flejsierowicz 7.01.2008
1580 RO-01 stypendium szkolne Agnieszka Flejsierowicz 9.01.2008
1581 RO - 02 zasiłek szkolny Agnieszka Flejsierowicz 9.01.2008
1593 10 uchw. - zwolnienie od podatku rolnego Agnieszka Flejsierowicz 10.01.2008
1594 9 uchw.- procedura uchwalania budzetu Agnieszka Flejsierowicz 10.01.2008
1595 9 uchw - odwołanie Skarbnika Gminy Agnieszka Flejsierowicz 10.01.2008
1596 10 uchw - zmiany w budżecie MiG Agnieszka Flejsierowicz 10.01.2008
1597 Rejestr uchwał 2007-XI sesja Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2008
1598 11 uchw. - zmiany w budżecie 2007r. Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2008
1599 11 uchw.- określenie zasad nabycia nieruchomosci gruntowych Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2008
1600 11 uchw.-budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2008
1601 2007 informacja z XI sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2008 Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2008
1602 11 uchw. - wydatki niewygasające z 2007r. Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2008
1603 10 uchw.- czynsz za najem lokali użytkowych Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2008
1604 10 uchw. - zwolnienie z obow. przetargowego zbycia nieruch. Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2008
1605 11 uchw. - zbycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2008
1606 11 uchw. - zbycie nieruchomości1 Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2008
1607 6 uchw. -porozumienie w sprawie doskonalenia nauczycieli Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2008
1608 7 uchw. - bład rachunkowy Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2008
1609 7 uchw.- zamierzenia inwestycyjne na lata 2007-2013 Agnieszka Flejsierowicz 17.01.2008
1610 2008 Opinia RIO o prognozie długu Agnieszka Flejsierowicz 18.01.2008
1611 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa placów zabaw Agnieszka Flejsierowicz 21.01.2008 Agnieszka Flejsierowicz 5.02.2008
1612 SIZW - dostawa i montaż placów zabaw Agnieszka Flejsierowicz 21.01.2008
1613 Mapa - Tysiąclecia Agnieszka Flejsierowicz 21.01.2008
1614 Mapa - Tysiąclecia Agnieszka Flejsierowicz 21.01.2008
1615 Mapa - przedszkole Agnieszka Flejsierowicz 21.01.2008
1616 Szkic - przedszkole Agnieszka Flejsierowicz 21.01.2008
1617 Zdjęcia Agnieszka Flejsierowicz 21.01.2008
1618 zdjęcia - place zabaw Agnieszka Flejsierowicz 21.01.2008
1620 Ogłoszenie o zamówieniu- przebudowa ul. Wawrzyńczaka w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008 Agnieszka Flejsierowicz 4.02.2008
1621 wawrzynczaka-kosztorys ofertowy Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1622 wawrzynczaka mapka Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1623 wawrzynczaka - sizw Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1624 Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008 Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1625 SIWZremonty czastkowe Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1626 Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej Biały Dwór - Szymanów Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008 Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1627 bsmapka Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1628 BSkosztorys ofertowy Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1629 BSSIWZ Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1630 BSspecyfikacja techniczna zał.1 Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1631 BSspecyfikacja techniczna, zał.2 Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1632 BSspecyfikacja techniczna, zał.3 Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1633 BSspecyfikacja techniczna, zał.4 Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1634 BSspecyfikacjatechniczna, zał.5 Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1635 BSspecyfikacja technicza, zał 6 Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2008
1636 Odpowiedź na zapytanie - place zabaw Agnieszka Flejsierowicz 5.02.2008
1637 Przetarg nieorganiczony - działka w Gałązkach Agnieszka Flejsierowicz 19.02.2008 Agnieszka Flejsierowicz 19.02.2008
1638 Informacja o terminie i porzadku obrad XII sesji Agnieszka Flejsierowicz 21.02.2008 Agnieszka Flejsierowicz 21.02.2008
1639 Nabór na stanowisko d/s obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach Agnieszka Flejsierowicz 11.03.2008
1640 Informacja o terminie i porządku obrad XIII sesji Agnieszka Flejsierowicz 19.03.2008
1641 2008 informacja z XII sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 20.03.2008
1642 Rejestr uchwał 2008 - XII sesja Agnieszka Flejsierowicz 20.03.2008
1643 Uchwały przyjęte w roku 2008 Agnieszka Flejsierowicz 25.03.2008 Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2009
1644 12 uchw.- plany pracy komisji RM Agnieszka Flejsierowicz 25.03.2008
1645 12 uchw.- zmiany w budżecie MiG Agnieszka Flejsierowicz 25.03.2008
1646 12 uchw.- zw.udziałow w Samorzadowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Agnieszka Flejsierowicz 25.03.2008
1647 12 uchw.-zmiany do opłaty targowej Agnieszka Flejsierowicz 25.03.2008
1648 12 uchw. - gminny program usuwania azbestu Agnieszka Flejsierowicz 25.03.2008
1649 12 uchw. - zasady korzystania ze stołówek szkolnych Agnieszka Flejsierowicz 25.03.2008
1650 12 uchw. - nabycie przez Burmistrza prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r. Agnieszka Flejsierowicz 25.03.2008
1651 12uchw.- zbycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 26.03.2008
1652 Program usuwania azbestu na terenie gminy Koźmin Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 26.03.2008
1653 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s obsługi administracyjnej w ZSP w Borzęciczkach Agnieszka Flejsierowicz 27.03.2008
1654 2007osw.Fornalik Jerzy Agnieszka Flejsierowicz 31.03.2008
1655 2007osw.Serek Andrzej Agnieszka Flejsierowicz 31.03.2008
1656 2008Nabór na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Agnieszka Flejsierowicz 2.04.2008 Agnieszka Flejsierowicz 2.04.2008
1657 GK-15 wyd.I - dofinansowanie zadan z zakresu ochrony środkowiska Agnieszka Flejsierowicz 9.04.2008
1658 form GK-15.01wyd.I Agnieszka Flejsierowicz 9.04.2008
1659 Informacja z 7.04.08 o wyniku naboru na stanowisko d/s. obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach Agnieszka Flejsierowicz 11.04.2008
1662 Certyfikat ISO Agnieszka Flejsierowicz 11.04.2008
1663 Regulamin przyznawania środków z GFO¦iGW Agnieszka Flejsierowicz 14.04.2008
1664 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2008 - 2020 Agnieszka Flejsierowicz 14.04.2008
1665 2008 informacja z XIII sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 15.04.2008
1667 Rejestr uchwał 2008 - XIII sesja Agnieszka Flejsierowicz 15.04.2008
1668 13 uchw - opłata targowa zmiana Agnieszka Flejsierowicz 16.04.2008
1669 13 uchw - stawki opłat za wode Agnieszka Flejsierowicz 16.04.2008
1670 13 uchw - program profilaktyki alkoholowej Agnieszka Flejsierowicz 16.04.2008
1671 13 uchw - strategia rozwoju gminy Agnieszka Flejsierowicz 16.04.2008
1672 13 uchw - wydzierzawienie nieruchomosci gruntowej Agnieszka Flejsierowicz 16.04.2008
1673 13 uchw - plan zagospodarowania Agnieszka Flejsierowicz 16.04.2008
1674 12 uchw - stawki dla pracownikow Agnieszka Flejsierowicz 16.04.2008
1675 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Agnieszka Flejsierowicz 18.04.2008 Agnieszka Flejsierowicz 18.04.2008
1676 Informacja o terminie i porządku obrad XIV sesji Agnieszka Flejsierowicz 22.04.2008
1677 Informacja o Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta Agnieszka Flejsierowicz 29.04.2008 Agnieszka Flejsierowicz 21.05.2008
1678 Informacja z dnia 05.05.2008r. o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Agnieszka Flejsierowicz 6.05.2008 Agnieszka Flejsierowicz 6.05.2008
1679 Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa chodników na ulicy Przyjemskich i Wałowej w Koźminie Wielkopolskim Agnieszka Flejsierowicz 9.05.2008 Agnieszka Flejsierowicz 12.05.2008
1680 2008 przyjemskich - inwentaryzacja stanu obecnego Agnieszka Flejsierowicz 9.05.2008
1681 2008 przyjemskich SIWZ Agnieszka Flejsierowicz 9.05.2008
1682 2008 przyjemskich - kosztorys ofertowy Agnieszka Flejsierowicz 9.05.2008
1683 2008 przyjemskich-mapa Agnieszka Flejsierowicz 9.05.2008
1685 2008 przyjemskich - inwentaryzacja obecnego stanu Agnieszka Flejsierowicz 9.05.2008
1686 Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej we wsi Wyrębin Agnieszka Flejsierowicz 9.05.2008 Agnieszka Flejsierowicz 9.05.2008
1687 2008 wyrebin kosztorys ofertowy Agnieszka Flejsierowicz 9.05.2008
1688 2008wyrebin -mapa lokalizacyjna Agnieszka Flejsierowicz 9.05.2008
1689 2008wyrebin - siwz Agnieszka Flejsierowicz 9.05.2008
1690 2008 przyjemskich, inwentaryzacja Agnieszka Flejsierowicz 12.05.2008
1691 wszczęcie postępowania - budowa hali wraz ze spawalnią przy ul.Floriańskiej 35 Agnieszka Flejsierowicz 16.05.2008
1692 2008 zapytanie do przetargu wyrebin Agnieszka Flejsierowicz 19.05.2008
1693 Wszczęcie postępowania - Aktualizacja Programu Ochrony ¦rodowiska dla Miasta i Gminy Koźmin Agnieszka Flejsierowicz 21.05.2008
1694 2008 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Agnieszka Flejsierowicz 29.05.2008 Agnieszka Flejsierowicz 29.05.2008
1695 osw0408 Burdziąg Janusz Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1696 osw0408 Chojnicki Leszek Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1697 osw0408 Dykcik Wojciech Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1698 osw0408 Frąckowiak Jan Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1699 osw0408 Gabryelczyk Hieronim Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1700 osw0408 Grzelak Adam Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1701 osw0408 Hencel Andrzej Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1702 osw0408 Idkowiak Robert Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1703 osw0408 Iwański Jacek Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1704 osw0408 Kostka Jan Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1705 osw0408 Maleszka Jarosław Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1706 osw0408 Wybierała Jacek Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1707 osw0408 Perek Ryszard Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1708 osw0408 Wieczny Marek Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2008
1709 2008 informacja o terminie i porządku obrad XV sesji Agnieszka Flejsierowicz 12.06.2008
1710 Wyniki przetargów - 2008 Agnieszka Flejsierowicz 16.06.2008 Agnieszka Flejsierowicz 16.12.2008
1711 ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2008 Agnieszka Flejsierowicz 16.06.2008 Agnieszka Flejsierowicz 16.12.2008
1712 200804osw Serek Andrzej Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1713 200804osw Maroszek Irena Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1714 200804osw Ratajczak Jarosław Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1715 200804osw Kaczmarek Felicja Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1716 200804osw Ziętkiewicz Leszek Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1717 200804osw Zmyślony Arkadiusz Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1718 200804osw Kasprzak Gabriela Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1719 200804osw Baszczynski Janusz Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1720 200804osw Kwaśnik Lidia Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1721 200804osw Kulka Bożena Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1722 200804osw Jaskółka Irena Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1723 200804osw Ignasiak Stefania Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1724 200804osw Olejnik Dariusz Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1725 200804osw Bojanek Irena Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1726 200804osw Fornalik Jerzy Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2008
1727 ogłoszenie o zamówieniu - wymiana okien w SP Stara Obra i budynkach mieszkalnych administrowanych przez UMiG Koźmin Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2008 Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2008
1728 SIWZ - wymiana okien w SP w Starej Obrze i budynkach administrowanych przez UMiG Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2008
1729 zał. nr 6 - zestawienie i wymiary okien Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2008
1730 Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa dwóch poprzeczek dróg gminnych we wsi Borzęcice Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2008 Agnieszka Flejsierowicz 24.06.2008
1731 SIWZ - przebudowa dwóch poprzeczek dróg gminnych we wsi Borzęcice Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2008
1732 KOsztorys ofertowy Borzęcice 1 Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2008
1733 Kosztorys ofertowy Borzęcice 2 Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2008
1734 zał.nr 6 Borzęcice specyfikacja techniczna Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2008
1735 Borzęcice odcinek 1 Agnieszka Flejsierowicz 24.06.2008
1736 Borzęcice odcinek 2 Agnieszka Flejsierowicz 24.06.2008
1737 Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Dworcowej nr 5-10 w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 24.06.2008 Agnieszka Flejsierowicz 24.06.2008
1738 SIWZ - przebudowa ul.Dworcowej nr 5-10 w Koźmienie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 24.06.2008
1739 kosztorys ofertowy Dworcowa Agnieszka Flejsierowicz 24.06.2008
1740 Rejestr uchwał 2008 - XIV sesja Agnieszka Flejsierowicz 26.06.2008
1741 Rejestr uchwał 2008 - XV sesja Agnieszka Flejsierowicz 26.06.2008
1742 ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2006 Agnieszka Flejsierowicz 26.06.2008
1743 ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2007 Agnieszka Flejsierowicz 26.06.2008 Agnieszka Flejsierowicz 26.06.2008
1744 Wyniki przetargów - 2007 Agnieszka Flejsierowicz 26.06.2008 Agnieszka Flejsierowicz 9.10.2008
1745 14 uchw. -absolutorium dla burmistrza Agnieszka Flejsierowicz 27.06.2008
1746 14 uchw. - zmiany w budżecie Agnieszka Flejsierowicz 27.06.2008
1747 14 uchw. - zbycie nieruchomości1 Agnieszka Flejsierowicz 27.06.2008
1748 14 uchw. - zbycie nieruchomości2 Agnieszka Flejsierowicz 27.06.2008
1749 14 uchw. - zbycie nieruchomości2 Agnieszka Flejsierowicz 27.06.2008
1750 14 uchw. - leader Agnieszka Flejsierowicz 27.06.2008
1751 14 uchw.- zbycie nieruchomości3 Agnieszka Flejsierowicz 27.06.2008
1752 Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. Agnieszka Flejsierowicz 3.07.2008 Agnieszka Flejsierowicz 19.10.2012
1753 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego Agnieszka Flejsierowicz 9.07.2008
1754 200804 oswBratborski Maciej Agnieszka Flejsierowicz 9.07.2008
1755 200804oswZaradniak Justyn Agnieszka Flejsierowicz 9.07.2008
1756 OSO-13 wyd.III -Jednorazowe zezwolenie alkoholowe Agnieszka Flejsierowicz 21.07.2008
1757 OSO-14 wyd.V - Zezwolenie alkoholowe Agnieszka Flejsierowicz 21.07.2008
1758 2008 informacja o terminie i porządku obrad XVI sesji Agnieszka Flejsierowicz 22.07.2008
1759 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008 Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1760 OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - wiercenie otworu studziennego - awaryjnego nr 3a w miejscowości Koźmin Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008 Agnieszka Flejsierowicz 1.08.2008
1762 studnia - załącznik 1 Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1763 studnia - załącznik nr 2 Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1764 studnia - załącznik nr 3 Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1766 studnia - załącznik nr 5 Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1767 studnia - załącznik nr 7 Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1768 studnia - załącznik nr 8 Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1769 studnia - załącznik nr 9 Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1770 studnia - załącznik nr 10 Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1771 studnia - załącznik nr 6 Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1772 studnia - mapka Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1773 studnia - mapka 1 Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1774 studia - mapka2 Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1775 studnia - mapka 3 Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1776 studnia - zalącznik nr 4 popr. Agnieszka Flejsierowicz 31.07.2008
1777 SIWZ - wiercenie otworu studziennego - awaryjnego w Koźminie Wlkp. 1 Agnieszka Flejsierowicz 1.08.2008
1778 15 uchw - wspolpraca z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Flejsierowicz 4.08.2008
1779 15 uchw - zmiany w programie profilaktyki Agnieszka Flejsierowicz 4.08.2008
1780 15 uchw - zmiany w budzecie Agnieszka Flejsierowicz 4.08.2008
1781 15 uchw - hipoteka Agnieszka Flejsierowicz 5.08.2008
1782 15 uchw - zbycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 5.08.2008
1783 15 uchw - zbycie nieruchomosci1 Agnieszka Flejsierowicz 5.08.2008
1784 2008 zapytania do przetargu na odwiert studni w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2008 Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2008
1785 Nabór na stanowisko d/s księgowości podatkowej Agnieszka Flejsierowicz 18.08.2008 Agnieszka Flejsierowicz 18.08.2008
1786 Ogłoszenie o zamówieniu - - dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych Agnieszka Flejsierowicz 21.08.2008 Agnieszka Flejsierowicz 21.08.2008
1787 SIWZ - przetarg samochod Agnieszka Flejsierowicz 21.08.2008
1788 zał nr 6 - przetarg samochod Agnieszka Flejsierowicz 21.08.2008
1789 zał nr 7 - przetarg na samochod Agnieszka Flejsierowicz 21.08.2008
1790 2008 informacja o terminie i porządku obrad XVII sesji Agnieszka Flejsierowicz 1.09.2008 Agnieszka Flejsierowicz 1.09.2008
1791 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. w wymiarze 1 etatu Agnieszka Flejsierowicz 1.09.2008 Agnieszka Flejsierowicz 3.09.2008
1792 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrotkowie Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2008
1793 kukwynikprzetargu Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2008
1794 Ogłoszenie o zamówieniu -budowa w stanie surowym otwartym hali sportowej z zapleczem higieniczno - sanitarnym z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach Agnieszka Flejsierowicz 3.09.2008 Agnieszka Flejsierowicz 4.09.2008
1796 hala borzeciczki - kosztorys ofertowy Agnieszka Flejsierowicz 3.09.2008
1797 Kosztorys ofertowy hala borzeciczki 1 Agnieszka Flejsierowicz 3.09.2008
1798 Specyfikacja techniczna - hala w borzeciczkach Agnieszka Flejsierowicz 3.09.2008
1799 Rysunki -przetarg hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.09.2008
1800 SIWZ - budowa hali w borzeciczkach1 Agnieszka Flejsierowicz 4.09.2008
1801 Specyfikacja techniczna - hala w borzeciczkach1 Agnieszka Flejsierowicz 4.09.2008
1802 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds.księgowości podatkowej Agnieszka Flejsierowicz 9.09.2008 Agnieszka Flejsierowicz 9.09.2008
1803 wszczęcie postępowania - budowa elektrowni wiatrowej w Gościejewie Agnieszka Flejsierowicz 9.09.2008
1804 2008 zapytanie do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach Agnieszka Flejsierowicz 12.09.2008
1805 2008 zapytanie1 do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach Agnieszka Flejsierowicz 17.09.2008 Agnieszka Flejsierowicz 17.09.2008
1806 Nabór na stanowisko d/s obsługi kasowej w UMiG Koźmin Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 17.09.2008
1807 2008 zapytanie2 do przetargu budowa hali przy SP w Borzeciczkach Agnieszka Flejsierowicz 18.09.2008
1808 Informacja z dnia 18.09.08 o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na stanowisko do spraw księgowości podatkowej Agnieszka Flejsierowicz 18.09.2008
1809 Informacja z 18.09.08 o wyniku naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 18.09.2008
1810 Rejesr uchwał 2008 - XVI sesja Agnieszka Flejsierowicz 7.10.2008
1811 Rejesr uchwał 2008 - XVII sesja Agnieszka Flejsierowicz 7.10.2008
1812 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw obsługi kasowej Agnieszka Flejsierowicz 10.10.2008 Agnieszka Flejsierowicz 10.10.2008
1813 16 uchw. - zmiany w budzecie Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2008
1814 16 uchw.- pomoc finansowa Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2008
1816 16 uchw.- zasłuzony Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2008
1817 16 uchw.- zamiana nieruchomosci Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2008
1818 16 uchw. - zbycie nueruchomosci1 Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2008
1819 16 uchw. - zbycie nieruchomosci2 Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2008
1820 2008 informacja o terminie i porządku obrad XVIII sesji Agnieszka Flejsierowicz 21.10.2008
1821 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrotkowie Agnieszka Flejsierowicz 21.10.2008 Agnieszka Flejsierowicz 21.10.2008
1822 Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Serafinowie Agnieszka Flejsierowicz 21.10.2008 Agnieszka Flejsierowicz 21.10.2008
1823 Informacja z dnia 28.10.2008 o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds.obsługi kasowej Agnieszka Flejsierowicz 28.10.2008
1824 OSO-17 wyd.I - Zgł. o wznowieniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej Agnieszka Flejsierowicz 3.11.2008
1827 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Ochrona ubezpieczeniowa. Agnieszka Flejsierowicz 7.11.2008 Agnieszka Flejsierowicz 14.11.2008
1828 SIWZ - ochrona ubezpieczeniowa Agnieszka Flejsierowicz 7.11.2008
1829 przetarg na ochronę ubezpieczeniowa.załacznik 1 Agnieszka Flejsierowicz 14.11.2008
1830 przetarg na ochronę ubezpieczeniowa.załacznik 2 Agnieszka Flejsierowicz 14.11.2008
1831 2008 zapytanie do przetargu na ochronę ubezpieczeniową Agnieszka Flejsierowicz 14.11.2008 Agnieszka Flejsierowicz 14.11.2008
1834 2008 informacja o terminie i porządku obrad sesji nadzwyczajnej Agnieszka Flejsierowicz 14.11.2008 Agnieszka Flejsierowicz 14.11.2008
1836 Porównianie ankiet w latach 2005 - 2008 Agnieszka Flejsierowicz 14.11.2008
1837 16 uchw.- plan zagospodarowania Agnieszka Flejsierowicz 17.11.2008
1838 Wyniki ankietowego badania jakości obsługi - 2008 Agnieszka Flejsierowicz 19.11.2008
1839 Wykonanie budzetu za 2007r.- informacja Agnieszka Flejsierowicz 24.11.2008
1840 Wykonanie budzetu za 2007r.- tabele Agnieszka Flejsierowicz 24.11.2008
1841 Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007r. Agnieszka Flejsierowicz 24.11.2008
1842 Informacja o stanie mienia komunalnego za 2008r. Agnieszka Flejsierowicz 24.11.2008
1843 Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w SP Nr 1 w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 24.11.2008 Agnieszka Flejsierowicz 24.11.2008
1844 2008 rejestr zarządzeń Burmistrza Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2008 Agnieszka Flejsierowicz 22.01.2009
1845 2007osw.Fornalik Jerzy - korekta Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2008
1846 2007osw.Kaczmarek Felicja - korekta Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2008
1847 2007osw.Bojanek Irena - korekta Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2008
1848 2007osw.Ignasiak Stefania - korekta Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2008
1849 2008osw.Ignasiak Stefania Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2008
1850 2008osw.Ignasiak Stefania Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2008
1851 2008osw.Kaczmarek Felicja Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2008
1852 2008osw.Szkudlarek Arleta Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2008
1853 2008osw.Białek Loretta Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2008
1854 2008budżet -wykonanie za I półrocze Agnieszka Flejsierowicz 26.11.2008
1855 Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w 2009r. Agnieszka Flejsierowicz 26.11.2008 Agnieszka Flejsierowicz 26.11.2008
1856 SIWZ - usługi opiekuńcze 2009r. Agnieszka Flejsierowicz 26.11.2008
1859 PiK 09,02 - ulga służba wojskowa Agnieszka Flejsierowicz 27.11.2008
1861 PiK 09 wyd.V-rolny ulgi osób fizycznych Agnieszka Flejsierowicz 27.11.2008
1863 PiK 12, wyd.V - zaświadzcenie o stanie majątkowym Agnieszka Flejsierowicz 27.11.2008
1864 PiK 12,01-wniosek o zaświadczeniu o fig w ewidencji podatkowej Agnieszka Flejsierowicz 27.11.2008
1865 PiK 14.01 - wniosek o zasw.o prowadz.działalności gospodraczej Agnieszka Flejsierowicz 27.11.2008
1866 Rejestr uchwał 2008 - XVIII sesja Agnieszka Flejsierowicz 27.11.2008
1867 18 uchw-zmiany w statucie MGOP Agnieszka Flejsierowicz 28.11.2008
1868 18 uchw - gminny program ochrony srodowiska Agnieszka Flejsierowicz 28.11.2008
1869 18 uchw -opinia o celowosci modernizacji drog Agnieszka Flejsierowicz 28.11.2008
1870 18 uchw - zmiamy studium uwarunkowan Agnieszka Flejsierowicz 28.11.2008
1871 18 uchw - zmiany w budzecie Agnieszka Flejsierowicz 28.11.2008
1872 2008 informacja o terminie i porządku obrad XX sesji Agnieszka Flejsierowicz 1.12.2008
1873 OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.Dostawa opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2009. Agnieszka Flejsierowicz 4.12.2008 Agnieszka Flejsierowicz 4.12.2008
1874 SIWZ - dostawa opału do szkól 2009r. Agnieszka Flejsierowicz 4.12.2008
1875 2008 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Agnieszka Flejsierowicz 4.12.2008
1876 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2008
1877 2008 Plan gospodarki odpadami Agnieszka Flejsierowicz 16.12.2008
1878 2008 Program ochrony środowiska Agnieszka Flejsierowicz 16.12.2008
1879 wszczęcie postępowania - Mokronos Agnieszka Flejsierowicz 16.12.2008
1880 Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2008
1884 Rejestr uchwał 2008 - XX sesja Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1885 20 uchw. - zmiany w budzecie na 2008r. Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1886 20 uchw. - zmiana gminnego rpogramu profilaktyki alkoholowej Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1887 20 uchw.- podatek rolny 2009 Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1888 20 uchw. - podatek lesny 2009 Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1889 20 uchw. - podatek od nieruchomości 2009r. Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1890 20 uchw. - opłata targowa Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1891 20 uchw. - podatek od środków trasportu 2009 Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1892 20uchw. - stawki czynszu za najem lokali 2009 Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1893 20 uchw. - opłaty za usługi komunalne Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1894 20 uchw. - zmiany w statucie ZGZGB Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1895 20uchw. - regulamin przyznawania dodatkow dla nauczycieli w 2009r. Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1896 20 uchw. - zmiany regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1897 20 uchw. - zbycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1898 Informacja z 22.12.2008 r. o wyniku naboru na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2009
1899 Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze Agnieszka Flejsierowicz 14.01.2009
1900 Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze Agnieszka Flejsierowicz 14.01.2009
1901 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze Agnieszka Flejsierowicz 14.01.2009 Agnieszka Flejsierowicz 15.01.2009
1902 Wyniki przetargów - 2009 Agnieszka Flejsierowicz 19.01.2009 Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2009
1903 GK-14 wyd.III - Dec.o srodowisk.uwarunk.zgody na realizacje Agnieszka Flejsierowicz 22.01.2009
1904 form.GK 14,01 wyd.II Agnieszka Flejsierowicz 22.01.2009
1905 2009 informacja o terminie i porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 30.01.2009
1906 OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa parkingu samochodowego wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w Koźminie Wielkopolskim Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009 Agnieszka Flejsierowicz 17.02.2009
1907 SIWZ-budowa parkingu Krotoszyńska Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1908 kosztorys ofertowy - parking Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1909 kosztorys ofertowy - kanalizacja Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1910 Rysunki - parking 1 Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1911 Rysunki - parking 2 Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1912 Rysunki- parking 3 Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1913 Rysunki - kanalizacja 1 Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1914 Rysunki - kanalizacja 2 Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1915 Rysunki - kanalizacja 3 Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1916 Rysunki - kanalizacja 4 Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1917 Opis techniczny - parking Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1918 Opis techniczny - kanalizacja Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1919 OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009 Agnieszka Flejsierowicz 20.02.2009
1920 SIWZ - dokończenie budowy hali sportowej w Borzęciczkach Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1921 Specyfikacja techniczna - dokończenie budowy hali w borzęciczkach Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1922 KOsztorys ofertowy dokończenie borzęciczki budowlany Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1923 kosztorys ofertowy borzeciczki sanitarny Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1924 kosztorys oferowy borzeciczki elektryczny Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1925 opis techniczny borzęciczki - część budowlana Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1926 opis techniczny borzęciczki - częsć sanitarna Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1927 Opis techniczny borzęciczki - część elektryczna Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1928 Funkcje automatyki centrali nawiewno- wywiewnej Agnieszka Flejsierowicz 2.02.2009
1929 Opis techniczny - dokończenie borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1930 Rysunek 1 - dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1931 Rysunek 2 - dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1932 Rysunek 3- dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1933 Rysunek 4- dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1934 Rysunek 5- dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1935 Rysunek 6- dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1936 Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1937 Rysunek 7- dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1938 Rysunek 8- dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1939 Rysunek 9- dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1940 Rysunek 10 - dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1941 Rysunek 11 - dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1942 Rysunek 13 - dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1943 Rysunek 15- dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1944 Rysunek 12 - dokonczenie hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1945 OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009 Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1946 SIWZ - remonty cząstkowe dróg 2009 Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2009
1947 2009 zapytanie i odpowiedz na zapytanie do przetargu na budowę parkingu przy Krotoszyńskiej Agnieszka Flejsierowicz 5.02.2009
1948 OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Dostawa i montaż okien w budynkach administrowanych przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 5.02.2009 Agnieszka Flejsierowicz 5.02.2009
1949 2009 SIWZ - dostawa i montaz okien Agnieszka Flejsierowicz 5.02.2009
1950 2009 zal.6 - dostawa i motaz okien Agnieszka Flejsierowicz 5.02.2009
1951 2009 zal.7 - dostawa i montaz okien Agnieszka Flejsierowicz 5.02.2009
1952 2009 zal.7 zmieniony - dostawa i montaz okien Agnieszka Flejsierowicz 5.02.2009
1953 2009 zapytanie i odpowiedz na zapytanie do przetargu na dostawę i montaz okien w budynkach administrowanych przez UMiG Agnieszka Flejsierowicz 9.02.2009
1954 2009 - uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 13.02.2009 Agnieszka Flejsierowicz 13.02.2009
1955 2009 budzetowa, zał nr.1 Agnieszka Flejsierowicz 13.02.2009
1956 2009 budzetowa, zał nr.2 Agnieszka Flejsierowicz 13.02.2009
1957 2009 budżetowa, zał. nr 3 Agnieszka Flejsierowicz 13.02.2009
1958 2009 budżetowa, zał nr 4 Agnieszka Flejsierowicz 13.02.2009
1959 2009 budżetowa zał. nr 5 Agnieszka Flejsierowicz 13.02.2009
1960 2009 budzetowa, zał nr.6a Agnieszka Flejsierowicz 13.02.2009
1961 2009 budzetowa, zał nr.6b Agnieszka Flejsierowicz 13.02.2009
1962 2009 budzetowa, zał nr.6c Agnieszka Flejsierowicz 13.02.2009
1963 kosztorys ofertowy - przykanaliki Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1964 Zapytanie i odpowiedx - parking i kanalizacja Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1965 architektura rysunki - hala w borzeciczkach Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1966 Kosztorys ofertowy uzupełnienie - hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1967 zestawienie stolarki drzwiowej - hala w borzeciczkach Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1968 Zapytanie i odpowiedź - hala borzęciczki Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1969 architektura rysunki - hala w borzeciczkach Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1971 17 uchw. - zamiana nieruchomości gruntowych Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1972 17 uchw. - nabycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1973 17 uchw. - zbycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1974 17 uchw.zmiany w budżecie MiG Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1975 architektura rysunki nr1 Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1976 architektura rysunki nr2 Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1977 architektura rysunki nr3 Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1978 architektura rysunki nr4 Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1979 architektura rysunki nr5 Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1980 architektura rysunki nr6 Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1981 architektura rysunki nr6 Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1982 architektura rysunki nr7 Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1983 architektura rysunki nr8 Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1984 architektura rysunki nr9 Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1985 architektura rysunki nr10 Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2009
1986 17 uchw.-pomoc finansowa dla miasta Krotoszyn Agnieszka Flejsierowicz 17.02.2009
1987 17 uchw.- diety dla przewdoniczących zarządów rad osiedli Agnieszka Flejsierowicz 17.02.2009
1988 17 uchw. - użytek ekologiczny Agnieszka Flejsierowicz 17.02.2009
1989 PiK 01 Agnieszka Flejsierowicz 17.02.2009
1996 2009 zmiany siwz - parking krotoszynska Agnieszka Flejsierowicz 17.02.2009
1997 zmiany siwz - hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 17.02.2009
1998 Zapytanie i odpowiedź - hala borzęciczki 2 Agnieszka Flejsierowicz 17.02.2009
1999 Zapytanie i odpowiedź - hala borzeciczki3 Agnieszka Flejsierowicz 20.02.2009
2000 Zmiana ogłoszenia - przetarg hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 20.02.2009
2001 Zmiana SIWZ2 - przetarg hala borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 20.02.2009
2002 Rejestr uchwał 2008 - XXI sesja Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2009
2003 21 uchw. - zmiany w budzecie na 2008r. Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2009
2004 21 uchw. - wydatki niewygasające Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2009
2005 21 uchw. - wpi Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2009
2006 21 uchw. - budzet 2009 Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2009
2007 21 uchw. - zmiany w statucie MRM Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2009
2008 WPI gminy Koźmin Wlkp. na lata 2009 - 2013 Agnieszka Flejsierowicz 26.02.2009
2009 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Goścoejewie i Wrotkowie Agnieszka Flejsierowicz 11.03.2009
2010 OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych. Agnieszka Flejsierowicz 16.03.2009 Agnieszka Flejsierowicz 9.04.2009
2011 SIWZ - rozbudowa szkoły borzecice Agnieszka Flejsierowicz 16.03.2009
2012 2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy sanitarny Agnieszka Flejsierowicz 16.03.2009
2013 2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy budowlany Agnieszka Flejsierowicz 16.03.2009
2014 2009 szkoła borzęcice - kosztorys ofertowy elektyczny Agnieszka Flejsierowicz 16.03.2009
2015 Rejestr uchwał 2009 - XXII sesja Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2009 Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2009
2016 2009 s.borzecice - rysunki, spec.techniczna Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2009
2017 22 uchw. - plany pracy komisji Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2009
2018 22 uchw. - zmiany w budżecie na 2009 Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2009
2019 22 uchw.- gminny program alkoholowy Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2009
2020 22 uchw. - porozumienie z powiatem krotoszyńskim Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2009
2021 22.uchw. - realizacja projektu z powiatem Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2009
2022 22 uchw. - burmistrz 13 Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2009
2023 22 uchw. - strategia mgops Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2009
2024 22 uchw. - zmiany studium uwarunkowań Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2009
2025 22uchw. - rezygnacja z odszkodowania za utratę prawa własności działek Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2009
2026 Uchwały przyjęte w roku 2009 Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2009 Agnieszka Flejsierowicz 6.12.2017
2027 2009 informacja o terminie i porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 18.03.2009
2028 2009 zapytanie i odpowiedź sala borzecice Agnieszka Flejsierowicz 25.03.2009
2029 2009 borzecice budowlany Agnieszka Flejsierowicz 25.03.2009
2031 2009 WP zarządzenie burmistrza Agnieszka Flejsierowicz 26.03.2009
2032 Wybory Agnieszka Flejsierowicz 26.03.2009 Agnieszka Flejsierowicz 6.07.2010
2033 2009 borzecice elektryczny Agnieszka Flejsierowicz 31.03.2009
2035 2009 borzecice , zmiana ogłoszenia Agnieszka Flejsierowicz 3.04.2009
2036 2009 borzecice, zmiana projektu umowy Agnieszka Flejsierowicz 3.04.2009
2037 2009 borzecice, zmiany SIWZ Agnieszka Flejsierowicz 3.04.2009
2038 2009 borzecice, zapytania2 Agnieszka Flejsierowicz 3.04.2009
2039 2009 borzecice kosztorys uzupełniający Agnieszka Flejsierowicz 6.04.2009
2040 2009 borzecice kosztorys uzupełniający 1 Agnieszka Flejsierowicz 6.04.2009
2041 2009przetargsalaborzecice zapyt. i odpowiedzi2 Agnieszka Flejsierowicz 6.04.2009
2042 2009przetargsalaborzecice zapyt. i odpowiedzi3 Agnieszka Flejsierowicz 6.04.2009
2043 2009 borzecice, zapytania4 Agnieszka Flejsierowicz 7.04.2009
2044 2009 borzecice protest Agnieszka Flejsierowicz 7.04.2009
2045 2009 borzecice rozstrzygniecie protestu Agnieszka Flejsierowicz 7.04.2009
2047 2009 borzecice sanitarny 2 Agnieszka Flejsierowicz 9.04.2009
2048 PE informacja o warunkach udziału w głosowaniu Agnieszka Flejsierowicz 17.04.2009
2049 2009 informacja o terminie i porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 24.04.2009
2050 2009 borzecice protest1 Agnieszka Flejsierowicz 29.04.2009
2051 2009 borzecice rozstrzygniecie protestu1 Agnieszka Flejsierowicz 29.04.2009
2052 OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia dróg na terenie gminy Koźmin Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 30.04.2009 Agnieszka Flejsierowicz 30.04.2009
2053 2009 SIWZ - powierzchniowe utrwalenie Agnieszka Flejsierowicz 30.04.2009
2054 2009 mapa-powierzchniowe utrwalenie Agnieszka Flejsierowicz 30.04.2009
2055 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2009r. Agnieszka Flejsierowicz 30.04.2009 Agnieszka Flejsierowicz 24.11.2009
2056 wszczęcie postępowania - wiatraki staniew Agnieszka Flejsierowicz 30.04.2009
2057 PE obwody głosowania Agnieszka Flejsierowicz 30.04.2009
2058 OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Budowa zbiornika retencyjnego w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Ks. St. Goja Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009 Agnieszka Flejsierowicz 5.05.2009
2059 2009 przetargzbiornikgojaspecyfikacja techniczna Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2060 2009pretencyjnygojakosztorysofertowy Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2061 Opis techniczny - goja1 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2062 Opis techniczny - goja2 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2063 Opis techniczny - goja3 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2064 Opis techniczny - goja4 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2065 Opis techniczny - goja5 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2066 Opis techniczny - goja6 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2067 Opis techniczny - goja7 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2068 Opis techniczny - goja8 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2069 Opis techniczny - goja9 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2070 Opis techniczny - goja10 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2071 Opis techniczny - goja11 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2072 rysunki - goja1 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2073 rysunki - goja2 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2074 rysunki - goja3 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2075 rysunki - goja4 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2076 rysunki - goja5 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2077 rysunki - goja6 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2078 rysunki - goja7 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2079 rysunki - goja8 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2080 rysunki - goja9 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2081 rysunki - goja10 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2082 rysunki - goja11 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2083 rysunki - goja12 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2084 rysunki - goja13 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2009
2085 SIWZ - zbiornik goja Agnieszka Flejsierowicz 5.05.2009
2086 2009 PE Zarządzenie Burmistrza w sprawie OKW Agnieszka Flejsierowicz 12.05.2009
2087 2009 ogłoszenie przetargu nieograniczonego - sprzedaz Stara Obra Agnieszka Flejsierowicz 18.05.2009
2088 2009 informacja o terminie i porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 25.05.2009 Agnieszka Flejsierowicz 25.05.2009
2089 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Nowej Obrze Agnieszka Flejsierowicz 25.05.2009 Agnieszka Flejsierowicz 25.05.2009
2090 SIWZ - droga Nowa Obra Agnieszka Flejsierowicz 25.05.2009
2091 Opis techniczny - droga Nowa Obra Agnieszka Flejsierowicz 25.05.2009
2092 Kosztorys ofertowy1 droga Nowa Obra Agnieszka Flejsierowicz 25.05.2009
2093 Kosztorys ofertowy2 droga Nowa Obra Agnieszka Flejsierowicz 25.05.2009
2095 Rysunek2 Nowa Obra Agnieszka Flejsierowicz 25.05.2009
2096 Rysunki Nowa Obra Agnieszka Flejsierowicz 25.05.2009
2097 Rejestr uchwał 2009 - XXIII sesja Agnieszka Flejsierowicz 3.06.2009 Agnieszka Flejsierowicz 3.06.2009
2098 Rejestr uchwał 2009 - XXIV sesja Agnieszka Flejsierowicz 3.06.2009
2099 Rejestr uchwał 2009 - XXV sesja Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2100 Rejestr uchwał 2009 - XXVI sesja Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2101 Wykonanie budżetu za 2008 r. Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2102 23uchw.-zmiany w budżecie 2009 Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2103 23uchw.-pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2104 23uchw. - stawki opłat za wodę i ścieki Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2105 23 uchw. - regulamin dodatków 2009 Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2106 23uchw. - plany odnowy miejscowości Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2107 23 uchw. - diety dla sołtysów i przew. rad osiedli Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2108 24 uchw. - zmiana leader Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2109 25uchw. - absolutorium burmistrza Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2110 25uchw.-zmiany w budzecie 2009 Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2111 25uchw. - zmiana uchw. o pomocy dla powiatu krotoszynskiego Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2112 25uchw. - zmiany w statucie Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2113 25uchw. - platny parking Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2114 25 uchw. - ekwiwalent dla osp Agnieszka Flejsierowicz 5.06.2009
2115 2009 przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji przy ul. Cieszyńskiego Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2009 Agnieszka Flejsierowicz 18.06.2009
2116 SIWZ - kanalizacja Cieszyńskiego Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2009
2117 Specyfikacja techniczna - kanalizacja Cieszyńskiego Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2009
2118 kosztorys ofertowy - kanalizacja Cieszyńskiego Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2009
2122 Rysunki - kanalizacja cieszynskiego Agnieszka Flejsierowicz 18.06.2009
2123 osw.2008 Bratborski Maciej Agnieszka Flejsierowicz 22.06.2009
2124 osw.2008 Ratajczak Jarosław Agnieszka Flejsierowicz 22.06.2009
2125 osw.2008 Maroszek Irena Agnieszka Flejsierowicz 22.06.2009
2126 osw2008Serek Andrzej Agnieszka Flejsierowicz 22.06.2009
2127 osw.2008Fornalik Jerzy Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2128 osw.2008 Kasprzak Gabriela Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2129 osw.2008 Ziętkiewicz Leszek Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2130 osw.2008 Zmyślony Arkadiusz Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2131 osw.2008 Kulka Bożena Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2132 osw.2008 Szkudlarek Arleta Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2133 osw.2008 Konarczak - Bojanek Irena Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2134 osw.2008 Baszczyński Janusz Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2135 osw.2008 Jaskółka Irena Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2136 osw.2008 Kwaśnik Lidia Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2137 osw.2008 Białek Loretta Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2138 osw.2008 Białek Loretta Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2139 osw.2008 Olejnik Dariusz Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2140 osw.2008 Olejnik Dariusz Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2141 2009 Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2009
2142 2009 informacja o terminie i porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 24.06.2009
2143 26 uchw. - zmiany w budzecie Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2144 26uchw.fundusz sołecki Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2145 26uchw.nadanieimieniaprzedszkolu Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2146 26uchw. n.imieniaZSPBorzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2147 26uchw. odznaka zasłuzony1 Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2148 26uchw.zasłuzony1 Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2149 26uchw.zasluzony2 Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2150 26uchw.nabycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2151 26uchw.nabycie nieruchomosci1 Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2152 26uchw.zbycie nieruchomosci Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2153 osw.2008 Burdziąg Janusz Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2154 osw.2008 Dykcik Wojciech Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2155 osw.2008 Frąckowiak Jan Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2156 osw.2008 Gabryelczyk Hieronim Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2157 osw.2008 Grzelak Adam Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2158 osw.2008 Hencel Andrzej Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2159 osw.2008 Idkowiak Robert Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2160 osw.2008 Iwański Jacek Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2161 osw.2008 Kostka Jan Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2162 osw.2008 Maleszka Jarosław Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2163 osw.2008 Perek Ryszard Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2165 osw.2008 Wybierała Jacek Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2166 osw.2008 Zaradniak Justyn Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2167 osw.2008 Wieczny Marek1 Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2168 osw.2008 Maleszka Jarosław Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2169 osw.2008 Maleszka Jarosław1 Agnieszka Flejsierowicz 2.07.2009
2170 wszczęcie postępowania 2009 - odchowalnia kur Koźmin Wlkp Agnieszka Flejsierowicz 6.07.2009
2172 osw.2008 Chojnicki Leszek Agnieszka Flejsierowicz 9.07.2009
2173 Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w ZSP w Borzęciczkach Agnieszka Flejsierowicz 9.07.2009
2174 2009 zmiana w studium Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2009
2175 2009 wniosek o stypendia szkolne Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2009
2176 2009 przetarg na przebudowę drogi w Pogorzałkach Wielkich Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009 Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2177 SIWZ przebudowa drogi pogorzałki Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2178 Opis techniczny - pogorzałki Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2179 Kosztorys ofertowy - pogorzałki wielkie Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2180 KOsztorys ofertowy - pogorzałki wielkie - strona tytułowa Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2181 Pogorzałki Wielkie - rys. 1 Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2182 Pogorzałki Wielkie - rys.2 Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2183 Pogorzałki Wielkie - rys. 3 Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2184 2009 przetarg przebudowa drogi wew. szkoła Borzęciczki Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009 Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2185 SIWZ - droga wewnętrzna Borzęciczki Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2186 Opis techniczny - droga wewnętrzna Borzęciczki Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2187 Kosztorys ofertowy - droga wewnętrzna Borzęciczki Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2188 KOsztorys ofertowy - droga wewnętrzna Borzęciczki 1 Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2189 Rysunek 1 - przebudowa drogi wew. Borzęciczki Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2190 Rys. 2 - przebudowa drogi wew.Borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2191 Rys.3 - przebudowa drogi wew. Borzeciczki Agnieszka Flejsierowicz 16.07.2009
2192 2009przetarg kredyt długoterminowy Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2193 SIWZ - przetarg kredyt długoterminowy Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2194 28uchw.kredyt Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2195 28 uchw.zmiany w budzecie Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2196 zał.nr 1 zmiana planu dochodów Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2197 zał.nr 2 zmiana planu wydatków Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2198 zał.nr 4 zmiana zał.4.wydatki majątkowe Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2199 zał.6D do uchwaly Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2200 RBsprawozdanie10 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2201 RBsprawozdanie11 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2202 RBsprawozdanie12 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2203 RBsprawozdanie13 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2204 RBsprawozdanie14 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2205 RBsprawozdanie15 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2206 RBsprawozdanie16 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2207 RBsprawozdanie17 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2208 RIOopinia4 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2209 RIOopinia5 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2210 RIOopinia6 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2211 RIOopinia7 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2212 RIOopinia7 Agnieszka Flejsierowicz 17.07.2009
2213 2009 pkredytzmogłoszenia1 Agnieszka Flejsierowicz 23.07.2009
2214 2009pkredytzmogłoszenie2 Agnieszka Flejsierowicz 23.07.2009
2215 2009pkredytzmianaSIWZ Agnieszka Flejsierowicz 23.07.2009
2216 2009pkredytzapytanie i odpowiedź1 Agnieszka Flejsierowicz 23.07.2009
2217 2009pkredytzapytanie i odpowiedz2 Agnieszka Flejsierowicz 27.07.2009
2218 2009pkredytzapytanieiodpowiedź3 Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2009
2219 2009przetargnieruchomościStara Obra Agnieszka Flejsierowicz 29.07.2009 Agnieszka Flejsierowicz 29.07.2009
2220 200907nieruchomości do sprzedazy Agnieszka Flejsierowicz 29.07.2009
2221 Rejestr uchwał 2009 - XXVII sesja Agnieszka Flejsierowicz 6.08.2009
2222 27 uchw.zmiany w budzecie 2009 Agnieszka Flejsierowicz 6.08.2009
2223 27uchw.zmiany POM Agnieszka Flejsierowicz 6.08.2009
2224 27uchw.zabezpieczenie remonty świetlic Agnieszka Flejsierowicz 6.08.2009
2225 27 uchw. zabezpieczenie skałów Agnieszka Flejsierowicz 6.08.2009
2226 Informacja z 29.07.2009 r. o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęciczkach Agnieszka Flejsierowicz 10.08.2009
2227 Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 19.08.2009 Agnieszka Flejsierowicz 19.08.2009
2228 2009Przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. - budowa sali gimnastycznej, sali dydaktycznej, łącznika Agnieszka Flejsierowicz 19.08.2009 Agnieszka Flejsierowicz 9.09.2009
2229 Kosztorys ofertowy budowlany SP3 Agnieszka Flejsierowicz 19.08.2009
2230 Kosztorys ofertowy elektryczny SP3 Agnieszka Flejsierowicz 19.08.2009
2231 Kosztorys ofertowy sanitarny SP3 Agnieszka Flejsierowicz 19.08.2009
2232 SIWZ SP3 Agnieszka Flejsierowicz 19.08.2009
2233 SIWZ SP3 Agnieszka Flejsierowicz 19.08.2009
2235 Spec tech oraz rysunki SP3 Agnieszka Flejsierowicz 19.08.2009
2238 2009 informacja o terminie i porządku obrad XXIX sesji Agnieszka Flejsierowicz 26.08.2009
2241 Rejestr uchwał 2009 - XXVIII sesja Agnieszka Flejsierowicz 31.08.2009
2242 2009 przetarg benedykta Agnieszka Flejsierowicz 8.09.2009 Agnieszka Flejsierowicz 8.09.2009
2243 SIWZ Benedykta Agnieszka Flejsierowicz 8.09.2009
2244 kosztorys ofertowy benedykta Agnieszka Flejsierowicz 8.09.2009
2245 kosztorys ofertowy 1 - benedykta Agnieszka Flejsierowicz 8.09.2009
2246 2009 przetarg sala kosztorys ofertowy zmiana Agnieszka Flejsierowicz 9.09.2009
2247 2009 pytania i dopowiedzi sp3 Agnieszka Flejsierowicz 9.09.2009
2248 Informacja z dnia 09.09.09 o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w Gimnazjum im.Zjednoczonej Europy Agnieszka Flejsierowicz 11.09.2009
2249 2009 przetarg osrodek w skalowie Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009 Agnieszka Flejsierowicz 2.10.2009
2250 SIWZ - ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2251 Opis techniczny , budowlany ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2252 Opis techniczny elektryczny ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2253 Opis techniczny sanitarny ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2254 KOsztorys budowlany ośrodek skałow Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2255 Kosztorys elektryczny ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2256 Kosztorys sanitarny ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2257 Specyfikacja budowlana ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2258 Specyfikacja elektryczna ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2259 Specyfikacja sanitarna ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2260 Rysunek 1 osodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2261 Rysunek nr 2 ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2262 Rys. nr 3 ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2263 Rys. nr 4 osrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2264 Rys. nr 5 ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2265 Rys. nr 6 ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2266 Rys. nr 7 ośrodek skałów Agnieszka Flejsierowicz 14.09.2009
2267 Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2009 Agnieszka Flejsierowicz 23.09.2009
2268 2009 informacja o terminie i porzadku obrad XXX sesji Agnieszka Flejsierowicz 25.09.2009
2269 2009przetarg działki orla Agnieszka Flejsierowicz 29.09.2009
2270 2009 rokowania na zbycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 29.09.2009 Agnieszka Flejsierowicz 2.10.2009
2272 2009 SIWZ opał Agnieszka Flejsierowicz 30.09.2009
2273 Zarządzenie wewnetrzne nr 1 - gimnazjum Agnieszka Flejsierowicz 2.10.2009
2274 Rys.1 konstrukcja dachu Agnieszka Flejsierowicz 2.10.2009
2275 Rys.2 - rzut dachu Agnieszka Flejsierowicz 2.10.2009
2276 Rys.3 - rzut przyziemia Agnieszka Flejsierowicz 2.10.2009
2277 Rys.4 - przekrój A -A Agnieszka Flejsierowicz 2.10.2009
2278 Rys.5 - rzut fundamentów Agnieszka Flejsierowicz 2.10.2009
2279 2009 przetarg zaz adaptacja garażu Agnieszka Flejsierowicz 6.10.2009 Agnieszka Flejsierowicz 16.10.2009
2280 SIWZ garaze zaz Agnieszka Flejsierowicz 6.10.2009
2281 Kosztorys ofertowy budowlany - zaz garaze Agnieszka Flejsierowicz 6.10.2009
2282 Kosztorys ofertowy sanitarny - zaz garaze Agnieszka Flejsierowicz 6.10.2009
2283 KOsztorys ofertowy elektryczny - zaz garaze Agnieszka Flejsierowicz 6.10.2009
2284 nabor na stanowisko dyrektora osrodka sportu Agnieszka Flejsierowicz 6.10.2009 Agnieszka Flejsierowicz 7.10.2009
2285 Nabór na stanowisko pomocnicze - sekretarki w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy Agnieszka Flejsierowicz 8.10.2009 Agnieszka Flejsierowicz 8.10.2009
2286 2009 przetarg sprzedaż koparko - ładowarki Agnieszka Flejsierowicz 8.10.2009
2287 kosztorys elewacja - przetarg zaz Agnieszka Flejsierowicz 16.10.2009
2288 Informacja o zmianie do przetargu nieograniczonego na adaptację budynku garażowego na pracownię Agnieszka Flejsierowicz 16.10.2009
2289 OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 16.10.2009 Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2009
2293 SIWZ - odśnieżanie 2009 Agnieszka Flejsierowicz 19.10.2009
2294 Mapa rejonów - odśnieżanie 2009 Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2009
2295 2009p.swietlica lipowiec Agnieszka Flejsierowicz 22.10.2009 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2009
2296 SIWZ - świetlica lipowiec Agnieszka Flejsierowicz 22.10.2009
2298 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.(Rejon I i V). Agnieszka Flejsierowicz 28.10.2009 Agnieszka Flejsierowicz 28.10.2009
2300 SIWZ - ogłoszenie o zamówieniu - usługi Agnieszka Flejsierowicz 28.10.2009
2301 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze - sekretarka w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 30.10.2009
2303 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim Agnieszka Flejsierowicz 2.11.2009 Agnieszka Flejsierowicz 2.11.2009
2304 2009 Zarządzenie - regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Flejsierowicz 2.11.2009
2305 2009 rejestr zarządzeń Burmistrza Agnieszka Flejsierowicz 2.11.2009 Agnieszka Flejsierowicz 15.01.2010
2306 2009 kosztorys slepy - przetarg lipowiec Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2009
2307 2009 zmiany siwz - przetarg lipowiec Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2009
2308 2009 pytania i odpowiedzi - przetarg lipowiec Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2009
2309 200911 wykaz nieruchomości do sprzedaży Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2009
2310 Rejestr uchwał 2009 - XXIX sesja Agnieszka Flejsierowicz 5.11.2009
2311 Rejestr uchwał 2009 - XXX sesja Agnieszka Flejsierowicz 5.11.2009
2312 Rejestr uchwał 2009 - XXXI sesja Agnieszka Flejsierowicz 5.11.2009
2313 29 uchw. zmiany w budzecie Agnieszka Flejsierowicz 5.11.2009
2314 29 uchw. parking zmiana Agnieszka Flejsierowicz 5.11.2009
2315 29 uchw.zbycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 5.11.2009
2316 30 uchw.zmiany w budzecie Agnieszka Flejsierowicz 5.11.2009
2317 29 uchw. zwiększenie udziałów SFPK w Gostyniu Agnieszka Flejsierowicz 5.11.2009
2318 30 uchw. zmiana GZIK Agnieszka Flejsierowicz 5.11.2009
2319 30 uchw. utworzenie GOS - u Agnieszka Flejsierowicz 5.11.2009
2320 30 uchw. wynagrodzenie burmistrza, zmiana Agnieszka Flejsierowicz 5.11.2009
2321 28 uchw. zmiany w budzecie Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2322 28 uchw. pożyczka w WFOS Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2323 28 uchw.kredyt Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2324 28 uchw.pomoc dla powiatu Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2325 28 uchw. przyjecie programu współpracy z ngo Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2326 28 uchw.zmiany gminnego programu profilaktyki Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2327 28 uchw. zasady wynajmu lokali, zmiana Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2328 28 uchw.zamiana nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2329 28 uchw.zbycie nieruchomości lokalowych Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2330 28uchw.zbycie nieruchomości lokalowej1 Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2331 Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2332 28uchw.dotacja dla straży Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2333 2009 wykonianie budżetu I półrocze Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2334 2009 wyniki ankiet Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2335 2009 porównianie wyników ankiet 2005 - 2009 Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2336 osw.2009 Gabryelczyk Hieronim, korekta Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2337 osw.2008 Wybierala Jacek, korekta Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2338 Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2339 osw.2008 Burdziąg Janusz, korekta Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2340 osw.2008 Maleszka Jarosław, korekta Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2341 osw.2008 Perek Ryszard, korekta Agnieszka Flejsierowicz 6.11.2009
2342 OSO-09-Działalność gospodarcza Agnieszka Flejsierowicz 9.11.2009
2343 OSO-06-Udostępn. danych meldunkowych, PESEL Agnieszka Flejsierowicz 9.11.2009
2344 USC -09 wyd.IV - Uznanie ojcostwa Agnieszka Flejsierowicz 9.11.2009
2345 USC - 09 wyd. IV - Uznanie ojcostwa Agnieszka Flejsierowicz 9.11.2009
2346 2009 program współpracy z ngo Agnieszka Flejsierowicz 10.11.2009
2347 wszczęcie postępowania - biogazownia Borzęciczki Agnieszka Flejsierowicz 24.11.2009
2348 2009 plan rozwoju osrodka kultury Agnieszka Flejsierowicz 26.11.2009
2349 Aktualne oferty przetargowe Agnieszka Flejsierowicz 1.12.2009 Agnieszka Flejsierowicz 17.09.2020
2350 2010 usługi opiekuncze mgops Agnieszka Flejsierowicz 1.12.2009 Agnieszka Flejsierowicz 1.12.2009
2351 SIWZ - usługi opiekuńcze 2010 Agnieszka Flejsierowicz 1.12.2009
2352 2009 nabor na stanowisko głownego księgowego w Ośrodku Sportu w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 2.12.2009
2353 2009przetarg kino Agnieszka Flejsierowicz 14.12.2009 Agnieszka Flejsierowicz 14.12.2009
2354 SIWZprzetarg kino Agnieszka Flejsierowicz 14.12.2009
2355 2009pkino dokumentacja projektowa Agnieszka Flejsierowicz 14.12.2009
2356 2009 kino kogertowy budowlany Agnieszka Flejsierowicz 14.12.2009
2357 2009 kino k.ofertowy elektryczny Agnieszka Flejsierowicz 14.12.2009
2358 2009 kino k ofertowy sanitarny Agnieszka Flejsierowicz 14.12.2009
2359 2009 przetarg kino zapytanie 1 Agnieszka Flejsierowicz 17.12.2009
2360 2009wynik p. usługi opiekuncze 2010 Agnieszka Flejsierowicz 18.12.2009
2361 2009 przetarg parking II Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2009 Agnieszka Flejsierowicz 5.01.2010
2362 SIWZ parking2 Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2009
2363 2009kosztorys ofertowy - parking II Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2009
2364 2009 opis techniczny parking II Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2009
2365 Rys. 1 przetarg parking2 Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2009
2366 Rys2. przetarg parking2 Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2009
2367 Rys.5 przetarg parking2 Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2009
2368 31uchw.zmiany w budzecie Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2369 31uchw.zmiana pomoc dla powiatu Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2370 31uchw. zmiana Jana Pawła Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2371 31uchw. podatek od nieruchomości 2010 Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2372 31uchw.podatek srodki transportowe Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2373 31uchw.opłata targowa 2010 Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2374 31uchw.tryb zwolnienia od podatku rolnego Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2375 31uchw. maksymalne stawki opłat za usługi komunalne Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2376 31uchw.zmianaregulaminu utrzymania porzadku Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2377 31 uchw. modernizacja drogi dojazdowej Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2378 31 uchw.spoleczny komitet odnowy zamku Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2379 2010 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009 Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2380 2010 budżetowa dochody Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2381 2010 budżetowa wydatki Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2382 2010 budżetowa, zał 3 Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2383 2010 budżetowa, zał. 4 Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2384 2009 p.kino pytania i odpowiedź Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2385 2010budzetowa zał 5 Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2386 2010 budzetowa zał 6A Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2387 2010 budzetowa zał 6B Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2388 2010 budzetowa zał 6c Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2389 2010 budzetowa zał 6c Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2390 2010 budzetowa zał 7 Agnieszka Flejsierowicz 31.12.2009
2391 2010 opinia RIO o budżecie Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2010
2392 2010 opinia RIO o budzecie Agnieszka Flejsierowicz 4.01.2010
2393 2009p.parking miejsca parkingowe krotoszynska Agnieszka Flejsierowicz 5.01.2010
2394 Informacja z dnia 30.12.2009 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego Agnieszka Flejsierowicz 5.01.2010
2395 Rejestr uchwał 2009 r. - XXXII sesja Agnieszka Flejsierowicz 5.01.2010
2396 32uch. zmiany w budzecie MiG Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2010
2397 32uchw.zmiany w wpi Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2010
2398 32uchw.budzet na 2010 Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2010
2399 32 uchw.czynsze Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2010
2400 32 uchw. nabycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2010
2401 32 uchw.zbycie nieruchomosci Agnieszka Flejsierowicz 6.01.2010
2402 Gminny Ośrodek Sportu Agnieszka Flejsierowicz 7.01.2010 Agnieszka Flejsierowicz 10.05.2019
2403 Statut GZiK Agnieszka Flejsierowicz 7.01.2010
2404 Statut GOS Agnieszka Flejsierowicz 7.01.2010
2405 2009p.parking II - pytanie i odpowiedź Agnieszka Flejsierowicz 7.01.2010
2406 2010p.remont swietlicy mokronos Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2010 Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2010
2407 SIWZ remont swietlicy mokronos Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2010
2408 kosztorys ofertowy swietlica mokronos Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2010
2409 Wyniki przetargów - 2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.01.2010 Agnieszka Flejsierowicz 28.12.2010
2410 Regulamin Organizacyjny- tekst jednolity - 2010 Agnieszka Flejsierowicz 13.01.2010
2418 PiK 20 wyd. I - zwolnienie gruntów, zaprzestanie prod.rolnej Agnieszka Flejsierowicz 13.01.2010
2419 form.PiK 01,01 - inf. w sprawie podatku Agnieszka Flejsierowicz 14.01.2010
2423 form. PiK 20,01 wniosek zaprzestanie prod. rolnej Agnieszka Flejsierowicz 14.01.2010
2424 Informacja o stanie mienia komunalnego za 2009r. Agnieszka Flejsierowicz 14.01.2010
2425 201001 nieruchomości do sprzedaży Agnieszka Flejsierowicz 14.01.2010
2426 201001p.sprzedaż kopernika Agnieszka Flejsierowicz 14.01.2010
2427 PiK 08 - umorzenie zaległ. pod.gruntowych Agnieszka Flejsierowicz 14.01.2010
2428 PiK 15 sr. transportowe - zgłoszenie Agnieszka Flejsierowicz 14.01.2010
2429 PiK 16 - śr. transportowe, odroczenie, rozłożenie Agnieszka Flejsierowicz 15.01.2010
2430 PiK17 - śr. transportowe - umorzenie Agnieszka Flejsierowicz 15.01.2010
2431 PiK 19 - zwrot pod. akcyz.zawarta w cenie ON Agnieszka Flejsierowicz 15.01.2010
2432 OSO-08 wyd.IV - Wyd. dow. osobistego Agnieszka Flejsierowicz 15.01.2010
2433 2010pyt.przetarg mokronos Agnieszka Flejsierowicz 15.01.2010
2434 2010 wynik parking II etap Agnieszka Flejsierowicz 22.01.2010
2435 2010pytprzetargmokronos1 Agnieszka Flejsierowicz 25.01.2010
2437 2010 przebudowa Tysiąclecia w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2010 Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2010
2438 2010siwztysiąclecia Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2010
2439 2010 kosztorys ofertowy tysiąclecia Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2010
2440 2010 tysiaclecia rysunki Agnieszka Flejsierowicz 1.02.2010
2441 2010wynik swietlica mokronos Agnieszka Flejsierowicz 3.02.2010
2442 2010 orlik Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2010 Agnieszka Flejsierowicz 5.03.2010
2443 2010orliksiwz Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2010
2444 2010orlik kosztorys sanitarny Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2010
2445 2010 orlik kosztorys budowlany Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2010
2446 2010orlik kosztorys elektryczny Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2010
2447 2010orliksiwz Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2010
2448 2010orlik dokumentacja projektowa Agnieszka Flejsierowicz 16.02.2010
2449 2010plan elektrownie galazki, staniew Agnieszka Flejsierowicz 17.02.2010
2450 2010studiumgminakozmin Agnieszka Flejsierowicz 17.02.2010
2451 Zagospodarowanie przestrzenne Agnieszka Flejsierowicz 17.02.2010 Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2020
2452 2010orlikkosztorys sanitarny1 Agnieszka Flejsierowicz 18.02.2010
2453 2010orlikkosztoryselektryczny1 Agnieszka Flejsierowicz 18.02.2010
2454 2010orlikkosztorysbudowlany1 Agnieszka Flejsierowicz 18.02.2010
2455 2010wyniktysiaclecia Agnieszka Flejsierowicz 18.02.2010
2456 2010 POM Borzecicie Agnieszka Flejsierowicz 22.02.2010
2457 2010 POM Gościejew Agnieszka Flejsierowicz 22.02.2010
2458 2010 POM Cegielnia Agnieszka Flejsierowicz 22.02.2010
2459 2010 POM Staniew Agnieszka Flejsierowicz 22.02.2010
2460 2010 POM Orla Agnieszka Flejsierowicz 22.02.2010
2461 2010 POM Stara Obra Agnieszka Flejsierowicz 22.02.2010
2462 Rejestr uchwał 2009 r. - XXXIII sesja Agnieszka Flejsierowicz 23.02.2010
2463 33 uchw.zmiany w budzecie 2009 Agnieszka Flejsierowicz 23.02.2010
2464 33 uchw.wydatki niewygasające z koncem 2009r. Agnieszka Flejsierowicz 23.02.2010
2465 33 uchw.założenia do planu zaopatrzenia w ciepło Agnieszka Flejsierowicz 23.02.2010
2466 33 uchw.przystąp. do oprac. programu rewitalizacji Agnieszka Flejsierowicz 23.02.2010
2467 Rejestr uchwał 2010 r. - XXXIV sesja Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2010
2468 Uchwały przyjęte w roku 2010 Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2010 Agnieszka Flejsierowicz 21.04.2011
2469 34 uchw.obligacje komunalne Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2010
2471 34uchw.plany odnowy miejscowości Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2010
2472 34 uchw. uchwalenie programu rewitalizacji Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2010
2473 34uchw.plan zagospodarowania staniew Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2010
2474 34 uchw.nabycie Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2010
2475 34uchw. zbycie Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2010
2476 34 uchw. zniesienie współwłasności Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2010
2477 formPiK19,2 zestawienie faktur Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2010
2478 PIK 19 wyd.V - zwrot pod. akcyz.zawarty w cenie ON Agnieszka Flejsierowicz 25.02.2010
2479 2010orlik zapytanie i odpowiedz Agnieszka Flejsierowicz 1.03.2010
2480 2010orlikprzedmiaryuzupełnienie Agnieszka Flejsierowicz 3.03.2010
2481 2010orlikbudowlanyuzupełnienia Agnieszka Flejsierowicz 3.03.2010
2482 2010orlikzapytanie i odpowiedź 2 Agnieszka Flejsierowicz 3.03.2010
2483 2010 nabor na stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego Agnieszka Flejsierowicz 3.03.2010
2484 2010 przetarg remonty czastkowe Agnieszka Flejsierowicz 4.03.2010 Agnieszka Flejsierowicz 4.03.2010
2485 2010remonty cząstkowe siwz Agnieszka Flejsierowicz 4.03.2010
2486 2010 oferta obligacje komunalne Agnieszka Flejsierowicz 5.03.2010 Agnieszka Flejsierowicz 16.03.2010
2487 2010obligacje formularz ofertowy Agnieszka Flejsierowicz 5.03.2010
2488 2010obligacje oświadczenie oferenta Agnieszka Flejsierowicz 5.03.2010
2489 2010przetargorlik zmiana siwz Agnieszka Flejsierowicz 5.03.2010
2490 2010orlikzapytanie i odpowiedź 3 Agnieszka Flejsierowicz 5.03.2010
2491 2010przetarg okna w budynkach gminnych Agnieszka Flejsierowicz 5.03.2010 Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2492 2010pdostawa i montaż okien - siwz Agnieszka Flejsierowicz 5.03.2010
2493 2010p.okna rysunek1 Agnieszka Flejsierowicz 5.03.2010
2494 2010p.okna rysunek2 Agnieszka Flejsierowicz 5.03.2010
2495 2010p.okna rysunek Agnieszka Flejsierowicz 5.03.2010
2496 2010p.rysunek4 Agnieszka Flejsierowicz 5.03.2010
2497 2010p.okna - rysunek 5 Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2498 2010p.okna rysunek6 Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2499 2010p.obligacje rio o prognozie dlugu Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2500 2010p.obligacjeopiniao możliwosci sfinansowania deficytu 2010 (1) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2501 2010p.obligacjeopiniao molziwości sfinansowaniadeficytu2010 (2) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2502 2010p.obligacje NIP Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2503 2010p.obligacje regon Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2504 2010p.obligacje opinia o projekcie budzetu 2009 Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2505 2010p.obligacjeopiniaoprawidłowości prognozydługu2009 Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2506 2010p.obligacjeopiniaomożliwości sfinansowania deficytu2009 Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2507 2010p.obligacjeopiniao wykonaniubudzetuza2008 Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2508 RB-27S za 2009 (1) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2509 RB-27S za 2009 (2) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2510 RB-28S za 2009 (1) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2511 RB-28S za 2009 (2) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2512 RB-28S za 2009 (3) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2513 RB - 28S za 2009 (4) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2514 RB - 27S za 2008 rok (1) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2515 RB - 27S za 2008 (2) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2516 RB -28 S za 2008 (2) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2517 RB - 28 za 2008 (3) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2518 RB - 28 S za 2008 (4) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2519 RB - 28 S za 2008 r. (5) Agnieszka Flejsierowicz 8.03.2010
2520 2010p.obligacje RB-Z 2008 Agnieszka Flejsierowicz 9.03.2010
2521 2010p.obligacje RB-Z 2009 Agnieszka Flejsierowicz 9.03.2010
2522 2010p.obligacje RB - NDS 2008 Agnieszka Flejsierowicz 9.03.2010
2523 2010p.obligacje RB - NDS 2009 Agnieszka Flejsierowicz 9.03.2010
2524 2010p.obligacjebilans 2008 Agnieszka Flejsierowicz 9.03.2010
2525 2010p.okna zapytanie i odpowiedź1 Agnieszka Flejsierowicz 9.03.2010
2526 2010p.obligacjeinfo o kredytach Agnieszka Flejsierowicz 12.03.2010
2527 2010p.obligacjeprognza dochodow Agnieszka Flejsierowicz 12.03.2010
2528 2010pobligacje prognoza dlugu Agnieszka Flejsierowicz 16.03.2010
2529 2010pobligacjesprawozdanieRB-N2009 Agnieszka Flejsierowicz 16.03.2010
2530 2010pobligacjesprawozdanieRB-N2008 Agnieszka Flejsierowicz 16.03.2010
2531 2010wynikorlik Agnieszka Flejsierowicz 17.03.2010
2532 2010wynik okna Agnieszka Flejsierowicz 24.03.2010
2533 2010wynik remonty czastkowe Agnieszka Flejsierowicz 24.03.2010
2534 Informacja z dnia 25.03.2010 o wyniku naboru na stanowisko ds.kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego Agnieszka Flejsierowicz 25.03.2010 Agnieszka Flejsierowicz 25.03.2010
2535 2010p.remont Stara Obra Agnieszka Flejsierowicz 26.03.2010 Agnieszka Flejsierowicz 26.03.2010
2536 SIWZ okreżna stara obra Agnieszka Flejsierowicz 26.03.2010
2537 2010p.stobra opis techniczny Agnieszka Flejsierowicz 26.03.2010
2538 2010p.stobra kosztorys ofertowy Agnieszka Flejsierowicz 26.03.2010
2539 2010p.stobra rysunki Agnieszka Flejsierowicz 26.03.2010
2540 Infrmacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2010 r. Agnieszka Flejsierowicz 30.03.2010 Agnieszka Flejsierowicz 28.12.2010
2541 2010 wszczęcie zespol elektrowni wiatrowych Agnieszka Flejsierowicz 30.03.2010
2542 2010planbialudworwiatraki Agnieszka Flejsierowicz 14.04.2010
2543 2010 remont świetlica wiejska szymanow Agnieszka Flejsierowicz 14.04.2010 Agnieszka Flejsierowicz 14.04.2010
2544 SIWZ szymanow swietlica Agnieszka Flejsierowicz 14.04.2010
2545 2010p.szymanow kosztorys Agnieszka Flejsierowicz 14.04.2010
2546 2010p. wynik okrezna stara obra Agnieszka Flejsierowicz 14.04.2010
2547 2010przetarg pogorzałki wielkie Agnieszka Flejsierowicz 14.04.2010
2548 osw.poczatek Gruchala Slawomir Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2010
2549 Wykonanie budżetu za 2009 r. Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2010
2550 2010p.kotlowniasp3 Agnieszka Flejsierowicz 22.04.2010 Agnieszka Flejsierowicz 22.04.2010
2551 2010p.kotlowniasp3siwz Agnieszka Flejsierowicz 22.04.2010
2552 2010pkotlowniasp3opistechniczny Agnieszka Flejsierowicz 22.04.2010
2553 2010p.kotlowniasp3specyfikacjatechniczna Agnieszka Flejsierowicz 22.04.2010
2554 2010pkotlowniasp3przedmiarrobot Agnieszka Flejsierowicz 22.04.2010
2555 2010pkotlowniasp3szczegolowykosztorysofertowy Agnieszka Flejsierowicz 22.04.2010
2556 2010pkotlowniasp3rys1 Agnieszka Flejsierowicz 22.04.2010
2557 2010pkotlowniasp3rys2 Agnieszka Flejsierowicz 22.04.2010
2558 2010pzmianaogloszeniakotlowniasp3 Agnieszka Flejsierowicz 22.04.2010
2559 2010p.swietlica wrotkow Agnieszka Flejsierowicz 23.04.2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.05.2010
2560 SIWZ swietlica wiejska we Wrotkowie Agnieszka Flejsierowicz 23.04.2010
2561 2010p.wrotkowkosztorys slepy Agnieszka Flejsierowicz 23.04.2010
2562 2010p.kotlownia.zapytanie Agnieszka Flejsierowicz 30.04.2010
2563 2010wynikszymanow Agnieszka Flejsierowicz 30.04.2010
2564 37uchw. dostosowanie granic obwodow Agnieszka Flejsierowicz 6.05.2010
2565 Sprawozdanie Rb - NDS 01.01.2010 - 31.03.2010 Agnieszka Flejsierowicz 6.05.2010
2566 2010p.dach szpital Agnieszka Flejsierowicz 7.05.2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.05.2010
2567 SIWZ - remont dachu na szpitalu Agnieszka Flejsierowicz 7.05.2010
2568 2010p.kosztorys slepy Agnieszka Flejsierowicz 7.05.2010
2569 2010p.dach przedmiar robot Agnieszka Flejsierowicz 7.05.2010
2570 Pozwolenie Konserwatora Zabytków Agnieszka Flejsierowicz 7.05.2010
2571 Zmiana SIWZ - remont dachu na szpitalu Agnieszka Flejsierowicz 7.05.2010
2572 Zapytanie i odpowiedź - świeltica wiejska we Wrotkowie Agnieszka Flejsierowicz 7.05.2010
2573 2010wynikprzetargu kotlowniasp3 Agnieszka Flejsierowicz 10.05.2010
2574 2010 wybory prezydenckie obwody Agnieszka Flejsierowicz 12.05.2010
2575 2010 wynik sala wrotkow Agnieszka Flejsierowicz 13.05.2010
2576 2010wszczeciezgzgb Agnieszka Flejsierowicz 19.05.2010
2577 2010wszczeciezgzbudziałspoleczenstwa Agnieszka Flejsierowicz 19.05.2010
2578 2010zapytaniei odpowiedź dach szpital Agnieszka Flejsierowicz 21.05.2010
2579 2010 pdach szpital1 Agnieszka Flejsierowicz 8.06.2010 Agnieszka Flejsierowicz 8.06.2010
2580 SIWZ dach szpital 1 Agnieszka Flejsierowicz 8.06.2010
2581 2010p.dach1przedmiar robot Agnieszka Flejsierowicz 8.06.2010
2582 2010p.dachkoszorysofertowy Agnieszka Flejsierowicz 8.06.2010
2583 2010pdachpozwoleniekonserwatorazabytkow Agnieszka Flejsierowicz 8.06.2010
2584 2010p.dach iniewaznienie Agnieszka Flejsierowicz 8.06.2010
2585 2010wszczeciekurnikiudziałspoleczeństwa Agnieszka Flejsierowicz 8.06.2010
2586 2010decyzjasrodowiskowagościejew Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2010
2587 Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2010 Agnieszka Flejsierowicz 11.06.2010 Agnieszka Flejsierowicz 6.10.2010
2588 2010zapytaniei odpowiedź dach szpital1 Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2010
2589 2010zapytaniei odpowiedź dach szpital2 Agnieszka Flejsierowicz 17.06.2010
2590 2010p.utrwalenie drog Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2010 Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2010
2591 SIWZpowierzchniowe utrwalenie 2010 Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2010
2592 2010p.utrwalenie 2010 mapka miasta Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2010
2593 2010p.utrwalenie mapka gmina Agnieszka Flejsierowicz 23.06.2010
2594 osw.2009 Burdziag Janusz Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2595 osw.2009 Chojnicki Leszek Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2596 osw.2009 Dykcik Wojciech Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2597 osw.2009 Frąckowiak Jan Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2598 osw.2009 Frąckowiak Jan Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2599 osw.2009 Gabryelczyk Hieronim Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2600 osw.2009 Grzelak Adam Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2601 osw.2009 Hencel Andrzej Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2602 osw.2009 Idkowiak Robert Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2603 osw.2009 Iwański Jacek Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2604 osw.2009 Kostka Jan Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2605 osw.2009 Maleszka Jarosław Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2606 osw.2009 Perek Ryszard Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2607 osw.2009 Wieczny Marek Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2608 osw.2009 Wybierała Jacek Agnieszka Flejsierowicz 29.06.2010
2609 osw.2009Serek Andrzej Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2610 osw.2009Szkudlarek Arleta Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2611 osw.2009Kulka Bożena Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2612 osw.2009Zaradniak Justyn Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2613 2010wynikremont dachu Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2614 2010wszczeciewałkówobsługa pojazdow Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2615 osw.2009Zmyślony Arkadiusz Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2616 osw.2009Olejnik Dariusz Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2617 osw.2009Konarczak - Bojanek Irena Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2618 osw.2009Baszczyński Janusz Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2619 osw.2009Białek Loretta Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2620 osw.2009Kasprzak Gabriela Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2621 osw.2009 Jaskółka Irena Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2622 osw.2009Fornalik Jerzy Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2623 osw.2009Maroszek Irena Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2624 osw.2009Ratajczak Jarosław Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2625 osw.2009Bratborski Maciej Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2626 2010 p. nieruchomości pogorzałki Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2627 2010p.budowa remizy I etap Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010 Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2628 SIWZ budowa remizy Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2629 2010p.remizaopis techniczny 1 Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2630 2010p.remizaopistechniczny2 Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2631 2010prezaopistechniczny3 Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2632 2010p.remiza szczegołowe specyfikacje techniczne Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2633 2010p.remiza kosztorysslepy Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2634 2010p.remiza rysunki Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2010
2635 osw.2009GruchałaSławomir Agnieszka Flejsierowicz 6.07.2010
2636 osw.2009Ziętkiewicz Leszek Agnieszka Flejsierowicz 6.07.2010
2637 osw.2009Kwaśnik Lidia Agnieszka Flejsierowicz 6.07.2010
2638 osw.2009Płóciennik Katarzyna Agnieszka Flejsierowicz 6.07.2010
2639 osw.2009Marciniak Katarzyna Agnieszka Flejsierowicz 6.07.2010
2640 Inne oświadczenia Agnieszka Flejsierowicz 6.07.2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2020
2641 40uchw.granice obwodów do głosowania Agnieszka Flejsierowicz 6.07.2010
2642 Rejestr uchwał 2010 r. - XXXV sesja Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2010 Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2010
2643 35 uchw.absolutorium Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2010
2644 35 uchw.zmiany w budzecie Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2010
2645 35 uchw.stawki woda Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2010
2646 35 uchw. fundusz sołecki Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2010
2647 35 uchw. zbycie nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2010
2648 35 uchw. nadanie nazwy skwerowi Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2010
2649 Rejestr uchwał 2010 r. - XXXVII sesja Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2010
2650 Rejestr uchwał 2010 r. - XXXVIII sesja Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2010
2651 Rejestr uchwał 2010 r. - XXXIX sesja Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2010 Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2652 38 uchw.wpi.zmiana1 Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2653 38 uchw.wpi.zmiana1 Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2654 38 uchw.zmiany w budżecie Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2655 39 ucchw. zm.pr.alkoholowego Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2656 39 uchw. dotacja dla strazy Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2657 39 uchw.umarzanie należności Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2658 39 uchw. zaslużony1 Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2659 39 uchw. zaslużony2 Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2660 39 uchw.zmiana gminnego programu profilaktyki Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2661 39 uchw. zaslużony3 Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2662 39 uchw. zaslużony3 Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2663 39 uchw. zaslużony4 Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2664 39 uchw. zmiana statutu mgops Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2665 39 uchw. wiatraki Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2666 39 uchw. miejsowy plan zagospodarowania Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2667 39 uchw. studium uwarunkowań Agnieszka Flejsierowicz 15.07.2010
2668 39 uchw.zasluzeni echo Agnieszka Flejsierowicz 19.07.2010
2669 39uchw. zasłużonyzsp Agnieszka Flejsierowicz 19.07.2010
2670 39 uchw. zmiany w budżecie Agnieszka Flejsierowicz 19.07.2010
2671 39 uchw. nabycie nieruchomości gruntowej Agnieszka Flejsierowicz 19.07.2010
2672 2010wynikremiza Agnieszka Flejsierowicz 19.07.2010
2673 2010wynik utrwalenie dróg Agnieszka Flejsierowicz 19.07.2010
2674 2010ogł.wiatraki, udział społeczeństwa Agnieszka Flejsierowicz 19.07.2010
2675 2010 Przetarg nieograniczony remont drogi we wsi Sapieżyn Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2010 Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2010
2676 2010przetarg.droga.sapieżyn.siwz Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2010
2677 2010przetarg.droga.sapieżyn.opis techniczny Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2010
2678 2010przetarg.droga.sapieżyn.kosztorys Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2010
2679 2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.1 Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2010
2680 2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.2 Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2010
2681 2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.3 Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2010
2682 2010przetarg.droga.sapieżyn.rys.4 Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2010
2683 2010 Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu Orla - Cegielnia Agnieszka Flejsierowicz 30.07.2010 Agnieszka Flejsierowicz 30.07.2010
2684 2010 Przetarg wodociąg Orla - Cegielnia SIWZ Agnieszka Flejsierowicz 30.07.2010
2685 2010 Przetarg wodociąg Orla - Cegielnia Specyf.Techniczn. Agnieszka Flejsierowicz 30.07.2010
2686 2010 Przetarg wodociąg Orla - Cegielnia Kosztorys ślepy Agnieszka Flejsierowicz 30.07.2010
2687 2010 Przetarg wodociąg Orla - Cegielnia Rys1 Agnieszka Flejsierowicz 30.07.2010
2688 2010 Przetarg wodociąg Orla - Cegielnia Rys2 Agnieszka Flejsierowicz 30.07.2010
2689 2010 Przetarg wodociąg Orla - Cegielnia Rys3 Agnieszka Flejsierowicz 30.07.2010
2690 2010 Przetarg wodociąg Orla - Cegielnia Rys4 Agnieszka Flejsierowicz 30.07.2010
2691 2010 Przetarg wodociąg Orla - Cegielnia Rys5 Agnieszka Flejsierowicz 30.07.2010
2692 2010 Przetarg na dostawę i montaż kolektorów słonecznych przy SP w Borzęcicach Agnieszka Flejsierowicz 6.08.2010 Agnieszka Flejsierowicz 11.08.2010
2693 2010.Przetarg.dostawa.i.montaż.SPBorzęcice.siwz Agnieszka Flejsierowicz 6.08.2010
2695 2010.Przetarg.dostawa.i.montaż.SPBorzęcice.Rys.2 Agnieszka Flejsierowicz 6.08.2010
2697 2010.Przetarg.dostawa.i.montaż.SPBorzęcice.Opis.techn. Agnieszka Flejsierowicz 6.08.2010
2698 2010.Przetarg.dostawa.i.montaż.SPBorzęcice.Koszt.ofert. Agnieszka Flejsierowicz 10.08.2010
2700 2010.Przetarg.dostawa.i.montaż.SPBorzęcice.zmiana.siwz Agnieszka Flejsierowicz 10.08.2010
2701 2010p.kolektory rys. 1 popr. Agnieszka Flejsierowicz 11.08.2010
2702 2010 wynik sapiezyn Agnieszka Flejsierowicz 11.08.2010
2703 2010 wynik sapiezyn Agnieszka Flejsierowicz 11.08.2010
2704 2010 zapytanie i odpowiedź solary Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010
2705 2010p.droga gminna biały dwór Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010
2706 SIWZ remont drogi biały dwór Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010
2707 2010p. biały dwór opis techniczny Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010
2708 2010p.droga biały dwór szczegółowy ślepy kosztorys Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010
2709 2010 p. droga biały dwór, plan orientacyjny 1 Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010
2710 2010p.droga biały dwór plan sytuacyjny 2.1 Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010
2711 2010p.biały dwór plan sytuacyjny 2.2 Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010
2712 2010p.biały dwór droga plan stuacyjny 2.3 Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010
2713 2010p.droga biały dwór przekroje normalne 3.1 Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010
2714 2010p.biały dwór przekroje normalne 3.2 Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010
2715 2010p.droga biały dwór przekroje normalne 3.3 Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010
2716 2010p.biały dwórprzekroje normalne3.4 Agnieszka Flejsierowicz 12.08.2010
2717 Rejestr uchwał 2010 r. - XL sesja Agnieszka Flejsierowicz 16.08.2010
2718 40 uchw. tryb pracy nad budzetem Agnieszka Flejsierowicz 16.08.2010
2719 40 uchw. informacja za I półrocze 2010 Agnieszka Flejsierowicz 16.08.2010
2720 40 uchw. dostosowanie granic okręgów Agnieszka Flejsierowicz 16.08.2010
2721 40 uchw. roczny program współpracy z ngo Agnieszka Flejsierowicz 16.08.2010
2722 40 uchw. umowa partnerstwa zaz Agnieszka Flejsierowicz 16.08.2010
2723 40 uchw. zmiany w budżecie Agnieszka Flejsierowicz 16.08.2010
2724 2010p.wynik wodociąg cegielnia Agnieszka Flejsierowicz 16.08.2010
2725 2010p.wynik kolektory Agnieszka Flejsierowicz 16.08.2010
2727 2010p.białydworzapytaniei odpowiedź2 Agnieszka Flejsierowicz 25.08.2010
2728 2010 nabor główny ksiegowy MGOPS Agnieszka Flejsierowicz 31.08.2010
2729 2010p.wynik droga Biały Dwór Agnieszka Flejsierowicz 3.09.2010
2730 2010wszczęcie biogazownia wyrebin Agnieszka Flejsierowicz 20.09.2010
2731 2010wszczęcie elektrownia wałków Agnieszka Flejsierowicz 20.09.2010
2732 2010 decyzja montaż zbiornikow na olej opałowy Agnieszka Flejsierowicz 20.09.2010
2733 2010 nabor glowny ksiegowy GOS Agnieszka Flejsierowicz 21.09.2010 Agnieszka Flejsierowicz 21.09.2010
2734 Wybory samorządowe 2010 r. Agnieszka Flejsierowicz 22.09.2010 Agnieszka Flejsierowicz 18.11.2010
2735 Gmina 2010 rozporządzenie termin wyborów Agnieszka Flejsierowicz 22.09.2010
2736 Gmina10KWW tworzenie komitetów wyb. wytyczne Agnieszka Flejsierowicz 23.09.2010
2737 Gmina10 Komunikat komisarza wyborczego1 Agnieszka Flejsierowicz 23.09.2010
2739 Gmina 10 kalendarz wyborczy Agnieszka Flejsierowicz 23.09.2010
2740 Gmina 10 obwieszczenia zarządzenie Agnieszka Flejsierowicz 24.09.2010
2741 Agnieszka Flejsierowicz 28.09.2010
2742 Gmina10 zgłoszenie kandydatów do OKW Agnieszka Flejsierowicz 28.09.2010
2743 Gmina10 obwieszczenie o okręgach wyborczych Agnieszka Flejsierowicz 28.09.2010
2744 2010decyzja zmiana zag.budynku wałkow Agnieszka Flejsierowicz 1.10.2010
2745 Informacja z dnia 30.09.2010 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego Agnieszka Flejsierowicz 6.10.2010
2746 2010decyzja kurnik czrny sad Agnieszka Flejsierowicz 6.10.2010
2747 Gmina10 Miejska Komisja Wyborcza Agnieszka Flejsierowicz 11.10.2010
2748 Gmina10 MKW skład Agnieszka Flejsierowicz 12.10.2010
2749 Gmina 10 MKW dyżury Agnieszka Flejsierowicz 12.10.2010
2750 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego Agnieszka Flejsierowicz 13.10.2010 Agnieszka Flejsierowicz 13.10.2010
2751 Gmina 10 odrębny obwód głosowania. uchwała Agnieszka Flejsierowicz 13.10.2010
2752 Gmina PKW dyżury Agnieszka Flejsierowicz 15.10.2010
2753 2010z burdziag janusz Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2754 2010z chojnicki leszek Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2755 2010zdykcik wojciech Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2756 2010z frackowiak jan Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2757 2010z grzelak adam Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2758 2010z hencel andrzej Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2759 2010z idkowiak robert Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2760 2010z iwański jacek Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2761 2010z kostka jan Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2762 2010 z maleszka jarosław Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2763 2010z perek ryszard Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2764 2010z wieczny marek Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2765 2010z wybierała jacek Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2766 2010z gabryelczyk hieronim Agnieszka Flejsierowicz 18.10.2010
2767 form.PIK 07,01 odroczenie terminu płatnosci podatku Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2010
2768 form.PIK 07,02 rozłożenie zapłaty podatku na raty Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2010
2769 form.PIK 07,03 odroczenie zapłaty Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2010
2770 form.PIK 07,04 rozłożenie na raty zapłaty zaległości Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2010
2771 form.PIK 07,05 fORMULARZ POMOC DE MINIMIS Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2010
2772 form.PIK 07,06 formularz pomoc de minimis w rolnictwie Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2010
2773 form.PIK 07,07 oświadczenie de minimis Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2010
2774 PIK 07 wyd.VII odroczenie, rozłożenie Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2010
2775 Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wielkopolskim Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2010
2776 Rejest uchwał 2010 r. - XLI sesja Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2010 Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2010
2777 Rejestr uchwał 2010 r. - XLII sesja Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2010 Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2010
2778 41 uchw.zmiany w budżecie Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2010
2779 41 uchw.wpgzm Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2010
2780 41 uchw. wskażnik procentowy Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2010
2781 41 uchw. plan zagospodarowania dla działek Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2010
2782 41 uchw. zmiany w studium Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2010
2783 41 uchw. nabycie zabudowanej nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2010
2784 41 uchw. zbycie nieruchomości lokalowej Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2010
2785 Gmina 10 obwieszczenie radni Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2010
2786 Gmina 10 wyborca niepełnosprawny Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2010
2787 Gmina 10 głosowanie przez pełnomocnika Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2010
2788 Gmina 10 obwody OBWIESZCZENIE Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2010
2789 42 uchw.zmiany w budżecie Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2010
2790 42 uchw. obligacje Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2010
2791 42 uchw. konsultacje Borzęcziczki - Pogorzałki Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2010
2792 42 uchw. odrębny obwód głosowania Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2010
2793 42 uchw. opinia o celowości moder Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2010
2794 Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r. Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2010
2795 Gmina 10 MKW obwieszczenie burmistrz Agnieszka Flejsierowicz 28.10.2010
2796 Gmina 10 MKW komunikat o losowaniu Agnieszka Flejsierowicz 28.10.2010
2797 Gmina 10 MKW nr list obwieszczenie Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2010
2798 Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 4 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2010
2799 Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 5 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2010
2800 Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 6 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2010
2801 Gmina 10 MKW obwieszczenie o nieprzepr. głosowania 10 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2010
2802 Gmina 10 MKW obwieszcz. o zar.kandydatach na burmistrza Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2010
2803 Gmina 10 MKW obwieszczenie radni 2010 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2010
2804 Gmina 10 OKW powołanie obwodowych komisji wyborczych Agnieszka Flejsierowicz 8.11.2010
2805 Gmina 10 OKW skład funkcje Agnieszka Flejsierowicz 12.11.2010
2806 Gmina 10 informacja dla meżów zaufania Agnieszka Flejsierowicz 16.11.2010
2807 Gmina 10 MKW obw. o glosowaniu na 1 kandydata Agnieszka Flejsierowicz 16.11.2010
2808 Gmina 10 informacja o sposobie głosowania Agnieszka Flejsierowicz 16.11.2010
2809 2010p.usługi opiekuńcze 2011 Agnieszka Flejsierowicz 23.11.2010 Agnieszka Flejsierowicz 23.11.2010
2810 SIWZ usługi opiekuńcze 2011 Agnieszka Flejsierowicz 23.11.2010
2811 2010p.posiłki 2011 Agnieszka Flejsierowicz 23.11.2010 Agnieszka Flejsierowicz 29.11.2010
2812 SIWZ dożywianie 2011 Agnieszka Flejsierowicz 23.11.2010
2813 2010p.II przetarg nieograniczony Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2010
2814 2010p.posiłki.zmiana SIWZ Agnieszka Flejsierowicz 29.11.2010
2815 2010p. zimowe utrzymanie 2012 Agnieszka Flejsierowicz 2.12.2010 Agnieszka Flejsierowicz 28.11.2011
2816 2010p.siwz odsniezanie 2011 Agnieszka Flejsierowicz 2.12.2010
2817 2010 p. odsniezanie rejony Agnieszka Flejsierowicz 2.12.2010
2818 2010wynik przetargu posiłki 2011 Agnieszka Flejsierowicz 3.12.2010
2819 2010p.rejony odsniezania kozminwlkp Agnieszka Flejsierowicz 3.12.2010
2820 2010p.mieszkanie krotoszynska Agnieszka Flejsierowicz 7.12.2010
2821 Uchwały przyjęte w kadencji 2006 - 2010 Agnieszka Flejsierowicz 8.12.2010 Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2822 2010wynikp.zima2011 Agnieszka Flejsierowicz 13.12.2010
2823 2010p.zimowe utrzymanie dla rejonu nr 1 w roku 2011 Agnieszka Flejsierowicz 13.12.2010 Agnieszka Flejsierowicz 13.12.2010
2824 SIWZzimowe utrzymanie rejon1 2011 Agnieszka Flejsierowicz 13.12.2010
2825 2010p.rejony odniezania gmina Agnieszka Flejsierowicz 13.12.2010
2826 2010p.usługa ubezpieczenia mienia Agnieszka Flejsierowicz 14.12.2010 Agnieszka Flejsierowicz 20.12.2010
2827 SIWZ ubezpieczenie Agnieszka Flejsierowicz 14.12.2010
2829 2010p.wykazmajatkuzamawiajacego Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010
2830 2011 projekt BUDZETU Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010
2831 BUD¯ET 2011 Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010 Agnieszka Flejsierowicz 4.05.2012
2832 BUDZET 2011 p. zał nr 1 Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010
2833 BUDZET 2011 p.zał. nr 2 Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010
2834 BUDZET 2011 p.zał nr3 Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010
2835 BUDZET 2011 p. zał nr 4 Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010
2836 BUDZET 2011 p. zał nr 5 Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010
2837 Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010
2838 BUDZET 2011 p. Zał nr 6 Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010
2839 BUDZET 2011 p. zał. nr 7 Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010
2840 BUDZET 2011 p. Zarządzenie WPF Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010
2841 BUDZET 2011 p.Projekt uchwały WPF Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010
2842 2010obwieszczenie zespoł elektrowni wiatrowych Agnieszka Flejsierowicz 15.12.2010
2843 2010pubezpieczeniazmiany siwz Agnieszka Flejsierowicz 20.12.2010
2844 2010p.ubezpieczenia1 Agnieszka Flejsierowicz 22.12.2010 Agnieszka Flejsierowicz 28.12.2010
2845 SIWZ ubezpieczenie1 Agnieszka Flejsierowicz 22.12.2010
2846 2010p.ubezpieczeniewykazmajatku1 Agnieszka Flejsierowicz 22.12.2010
2847 2010podsniezanierejon1 Agnieszka Flejsierowicz 28.12.2010
2848 wszczęcie 16 elektrowni wiatrowych Agnieszka Flejsierowicz 28.12.2010
2850 SIWZ ubezpieczenie1 zmiana2 Agnieszka Flejsierowicz 28.12.2010
2851 2010 uchw. czynsze Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2852 2010 uchw.opłata targowa Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2853 2010 uchw.podatek rolny Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2854 2010 uchw. przekształcenie zaz Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2855 2010 uchw. srodki transportowe Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2856 2010 uchw. taxi limit Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2857 2010 uchw. taxi uchwała Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2858 2010 uchw. zmiana planów odnowy miejscowości Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2859 2010 uchw. zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2860 2010 uchw. podatek od nieruchomości Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2861 2010 uchw. zmiana w budżecie Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2862 2010 uchw.zwiększenie udziałw w SFPK Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2863 Rejestr uchwał 2010 r. - XLIII sesja Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2010
2871 PIK 09,03 wyd. IV ulga zakup ziemi Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2011
2873 PIK 09 wyd.VI ulgi osoby fizyczne Agnieszka Flejsierowicz 11.01.2011
2874 2011p.ubezpieczenia1 Agnieszka Flejsierowicz 13.01.2011 Agnieszka Flejsierowicz 14.01.2011
2875 SIWZ_2011p.ubezpieczenia1 Agnieszka Flejsierowicz 13.01.2011
2876 Wykazmajątku_2011p.ubezpieczenia1 Agnieszka Flejsierowicz 13.01.2011
2877 2011studiumGminaKoźminWlkp.wiatraki Agnieszka Flejsierowicz 14.01.2011
2878 SIWZ ubezpieczenie1 zmiana1 Agnieszka Flejsierowicz 14.01.2011
2879 Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowych - 2011 Agnieszka Flejsierowicz 20.01.2011 Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2011
2880 2011decyzjasrodowiskowawiatrakagena Agnieszka Flejsierowicz 20.01.2011
2882 Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2011 Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2012
2883 STATUT Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2011
2884 Regulamin Organizacyjny- tekst jednolity - 2011 Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2011
2885 2010 rejestr zarządzeń Burmistrza Agnieszka Flejsierowicz 24.01.2011
2886 Wyniki przetargów - 2011 Agnieszka Flejsierowicz 25.01.2011 Agnieszka Flejsierowicz 7.12.2011
2887 2011wynikubezpieczenia Agnieszka Flejsierowicz 25.01.2011
2888 form.PiK - 01,01 wyd. V - informacja w sprawie podatku od … Agnieszka Flejsierowicz 26.01.2011
2889 PiK 01 wyd. VIII - rolny - zgłosz. osób fizycznych Agnieszka Flejsierowicz 26.01.2011
2890 form.PiK - 02,01 wyd. VI - deklaracja na podatek rolny Agnieszka Flejsierowicz 26.01.2011
2891 PiK 02 wyd. VIII - rolny -zgłosz. osób prawnych Agnieszka Flejsierowicz 26.01.2011
2892 PiK 03 wyd. VIII - leśny - zgłosz. osób fizycznych Agnieszka Flejsierowicz 26.01.2011
2893 form.PiK - 04,01 wyd. VI - deklaracja na podatek leśny Agnieszka Flejsierowicz 26.01.2011
2894 PiK 04 wyd. VIII - leśny - zgłosz.osób prawnych Agnieszka Flejsierowicz 26.01.2011
2895 PiK 05 wyd. IX - nieruch - zgłosz. osób fizycznych Agnieszka Flejsierowicz 26.01.2011
2896 form.PiK - 06,01 wyd. VI - deklaracja na podatek od nieruc… Agnieszka Flejsierowicz 26.01.2011
2897 PiK 06 wyd. X - nieruch - zgłosz. osób prawnych Agnieszka Flejsierowicz 26.01.2011
2898 form.PiK - 09,03 wyd. IV - ulga zakup ziemi Agnieszka Flejsierowicz 26.01.2011
2899 PiK 10 wyd. VI - rolny - ulgi osoby prawne Agnieszka Flejsierowicz 27.01.2011
2900 PiK 19 wyd. VI - zwrot pod.akcyzowego zawartego wcenie ON-… Agnieszka Flejsierowicz 27.01.2011
2901 form. OSO 08.01 wniosek o wydanie dowodu osobistego Agnieszka Flejsierowicz 27.01.2011
2902 PiK 15 wyd VII - śr.transp. - zgłoszenie Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2903 2011 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2904 2011 zał. nr 1 2011 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2905 2011 zał. nr 1A 2011 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2906 2011 zał. nr 2 2011 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2907 2011 zał. nr 2A 2011 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2908 2011 zał. nr 2B 2011 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2909 2011 zał. nr 3 2011 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2910 2011 zał. nr 4 2011 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2911 2011 zał. nr 5 2011 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2912 2011 zał. nr 6 2011 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2913 2011 zał. nr 7 2011 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2914 2011 zał. nr 8 2011 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2915 2011 zał. nr 9 2011 uchwała budżetowa Agnieszka Flejsierowicz 28.01.2011
2916 Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Agnieszka Flejsierowicz 31.01.2011 Agnieszka Flejsierowicz 2.11.2018
2917 2011biogazowniawyrebin Agnieszka Flejsierowicz 31.01.2011
2918 Informacja o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa Agnieszka Flejsierowicz 31.01.2011 Agnieszka Flejsierowicz 21.05.2013
2920 form OSO 091 wyd. III - wpis do ewidencji działalności gospodarczej Agnieszka Flejsierowicz 15.02.2011
2921 form.OSO-06,01 wyd.III-wniosek o udostępnienie danych Agnieszka Flejsierowicz 21.02.2011
2922 2010o bratborski maciej Agnieszka Flejsierowicz 22.02.2011
2923 2010o zaradniak justyn Agnieszka Flejsierowicz 22.02.2011
2924 2010z bratborski maciej Agnieszka Flejsierowicz 22.02.2011
2925 2010z zaradniak justyn Agnieszka Flejsierowicz 22.02.2011
2927 2010 porównianie wyników ankiet 2005 - 2010 Agnieszka Flejsierowicz 22.02.2011
2928 2010 wyniki ankiet Agnieszka Flejsierowicz 22.02.2011
2929 ferma borowski Agnieszka Flejsierowicz 11.03.2011
2930 2011 polityka jakości Agnieszka Flejsierowicz 18.03.2011
2931 ostaraobra Agnieszka Flejsierowicz 22.03.2011
2932 sstaraobra Agnieszka Flejsierowicz 22.03.2011
2933 kstaraobra Agnieszka Flejsierowicz 22.03.2011
2934 stechnicznastaraobra Agnieszka Flejsierowicz 22.03.2011
2936 2010o Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2937 2010o burdziąg janusz Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2938 2010o chojnicki leszek Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2939 2010o dykcik wojciech Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2940 2010o Gabryelczyk Hieronim Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2941 2010o grzelak adam Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2942 2010o hencel andrzej Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2943 2010o iwański jacek Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2944 2010o jędrzejak bogdan Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2945 2010o król grzegorz Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2946 2010o maleszka jarosław Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2947 2010o perek ryszard Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2948 2010o staniewski henryk Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2949 2010o tomczak konrad Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2950 2010o wieczny marek Agnieszka Flejsierowicz 23.03.2011
2951 rstara Agnieszka Flejsierowicz 28.03.2011
2952 2011przetarg ul.Kopernika Agnieszka Flejsierowicz 5.04.2011
2953 2011przetarg.staraobra Agnieszka Flejsierowicz 5.04.2011 Agnieszka Flejsierowicz 12.04.2011
2954 PiK 200111... Agnieszka Flejsierowicz 6.04.2011
2955 pytaniastraobra Agnieszka Flejsierowicz 6.04.2011
2956 Kosztorys ofertowy uzupełniający Agnieszka Flejsierowicz 12.04.2011
2957 Uchwały przyjęte w roku 2011 Agnieszka Flejsierowicz 12.04.2011 Agnieszka Flejsierowicz 16.01.2012
2958 Informacja o terminie i porządku obrad I sesji Agnieszka Flejsierowicz 18.04.2011
2959 Informacja z I sesji Rady Miejskiej 2010 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2960 Informacja o terminie i porządku obrad II sesji 2010 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2961 Informacja o terminie i porządku obrad III sesji Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2962 Informacja o terminie i porządku obrad IV sesji Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2963 Informacja o terminie o porządku obrad V sesji Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2964 Informacja o terminie i porządku obrad VI sesji Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2965 Informacja o terminie i porządku obrad VII sesji Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2966 Informacja z IV sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2967 Informacja z VI sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2968 Informacja z nadzwyczajnej, VII sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2969 Uchwały przyjęte w kadencji 2010 - 2014 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011 Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2014
2970 Rejestr uchwał 2010 - sesja 1 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2971 Rejestr uchwał 2010 - sesja 3 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2972 Rejestr uchwał 2010 - sesja 4 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2973 Rejestr uchwał 2010 - sesja 5 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2974 Rejestr uchwał 2011 - sesja 5 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2975 Rejestr uchwał 2011 - sesja 5 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2976 Rejestr uchwał 2011 - sesja 6 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2977 Rejestr uchwał 2011 - sesja 7 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011 Agnieszka Flejsierowicz 19.04.2011
2978 wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2979 wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2980 wybór.zastepcy Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2981 sklad.osobowy Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2982 wybor.przewod.komisji Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2983 komisja.rewizyjna Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2984 zmiany.budzet Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2985 Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2986 zmiany.budzet Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2987 zmiany.wpi Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2988 stawki.nieruchomosci Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2989 wzory.formularze Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2990 budzet.2011 Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2991 projekt.WPF Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2992 profilaktyka.problemy.alkohol Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2993 program.rewitalizacji Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2994 wybory.soltysi Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2995 komisja.zdrowia Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2996 wynagrodzenie.burmistrz Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2997 zmiana.studium Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2998 plan.zagospodarowania.przestrzennego Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
2999 Remont świetlicy wiejskiej w m. Gościejew Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011 Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3000 ogosciejew Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3001 sgosciejew Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3002 bgosciejew Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3003 sanitarnygosciejew Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3004 egosciejew Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3005 plan.pracy.komisji Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3006 zmiany.budzet Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3007 zmiany.budzet Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3008 ustalenie.WPF Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3009 zbycie.nieruchomosc Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3010 czlonek.rady.spzoz Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3011 budzet.zmiany Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3012 zmiana.WPF Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3013 pomoc.powiat Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3014 zmiany.WPI Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3015 zgoda.fundusz.solecki Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3016 stawki.woda.scieki Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3017 polaczenie.lokali Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3018 pieknieje.wies Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3019 budzet.zmiany Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3020 zmiany.wpf Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3021 Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.12.2010 r. Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011 Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3022 zmiana.wpi Agnieszka Flejsierowicz 20.04.2011
3023 plan.pracy2007 Agnieszka Flejsierowicz 21.04.2011
3024 zmiana.budzet2010 Agnieszka Flejsierowicz 21.04.2011
3025 Informacja o terminie i porządku obrad VIII sesji Agnieszka Flejsierowicz 21.04.2011
3026 certyfikat Agnieszka Flejsierowicz 27.04.2011
3027 wynikstaraobra Agnieszka Flejsierowicz 28.04.2011
3028 wynikgosciejew Agnieszka Flejsierowicz 9.05.2011
3029 Przetarg ul. Kopernika Agnieszka Flejsierowicz 10.05.2011
3030 Informacja z VIII sesji Rady Miejskiej Agnieszka Flejsierowicz 12.05.2011
3031 Rejestr uchwał 2011 - sesja 8 Agnieszka Flejsierowicz 13.05.2011
3032 uchwała zamiany budzet Agnieszka Flejsierowicz 13.05.2011
3033 zmiany WPF 2011 Agnieszka Flejsierowicz 13.05.2011
3034 Emisja obligacji 2011 Agnieszka Flejsierowicz 13.05.2011
3035 Opłaty przedszkola 2011 Agnieszka Flejsierowicz 13.05.2011
3036 Basen cennik 2011 Agnieszka Flejsierowicz 13.05.2011
3037 Uchwała zabytki 2011 Agnieszka Flejsierowicz 13.05.2011
3038 Deratyzacja 2011 Agnieszka Flejsierowicz 13.05.2011
3039 Deratyzacja 2011 Agnieszka Flejsierowicz 13.05.2011
3040 nieruchomość Góreczki Agnieszka Flejsierowicz 13.05.2011
3041 nabycie nieruchomosci Agnieszka Flejsierowicz 13.05.2011
3042 okna2011 Agnieszka Flejsierowicz 17.05.2011 Agnieszka Flejsierowicz 17.05.2011
3043 ogloszenieokna2011 Agnieszka Flejsierowicz 17.05.2011
3044 oknasiwz2011 Agnieszka Flejsierowicz 17.05.2011
3045 oknarys1 Agnieszka Flejsierowicz 17.05.2011
3046 oknarys2 Agnieszka Flejsierowicz 17.05.2011
3047 oknarys3 Agnieszka Flejsierowicz 17.05.2011
3048 kalkulacjaszczegolowa Agnieszka Flejsierowicz 17.05.2011
3049 oknarys4 Agnieszka Flejsierowicz 17.05.2011
3050 ogłoszennie 2011 Agnieszka Flejsierowicz 1.06.2011
3051 Przetarg budowa targowiska Agnieszka Flejsierowicz 2.06.2011 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3052 ogloszenie targowisko Agnieszka Flejsierowicz 2.06.2011
3053 siwz targowisko Agnieszka Flejsierowicz 2.06.2011
3054 kosztorys drogowy Agnieszka Flejsierowicz 2.06.2011
3055 kosztorys budowlany targowisko Agnieszka Flejsierowicz 2.06.2011
3056 kosztorys sanitarny targowisko Agnieszka Flejsierowicz 2.06.2011
3057 kosztorys elektryczny targowisko Agnieszka Flejsierowicz 2.06.2011
3058 dokumentacja projektowa targowisko Agnieszka Flejsierowicz 2.06.2011
3059 wynik okna 2011 Agnieszka Flejsierowicz 2.06.2011
3060 ogloszenie borowski Agnieszka Flejsierowicz 2.06.2011
3061 Kosztorys drogowy szczegolowy Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3062 biogazownia kuźniacki Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3063 burmistrz2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3064 wiceburmistrz2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3065 sekretarz2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3066 skarbnik2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3067 dyrektorGOS2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3068 kierownikZAZ2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3069 kierownikMGOPS2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3070 dyrektorGZIK2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3071 dyrektorgimnazjum2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3072 dyrektorSP1-2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3073 dyrektorSP3-2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3074 dyrektorSPBORZECICE-2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3075 dyrektorSPBorzeciczki-2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3076 dyrektorSPMOKRONOS-2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3077 dyrektorSPStaraObra-2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3078 dyrektorPrzedszkola-2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3079 prezesZUK-2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3080 KatarzynaPłóciennnik2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3081 KatarzynaMarciniak-2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3082 katarzynamarciniak-2010 Agnieszka Flejsierowicz 7.06.2011
3083 dyrektorBorzecice-2010 Agnieszka Flejsierowicz 8.06.2011
3084 dyrektorSPMokronos-2010 Agnieszka Flejsierowicz 8.06.2011
3085 2011 konkurs dyrektor SP borzęcice Agnieszka Flejsierowicz 14.06.2011 Agnieszka Flejsierowicz 14.06.2011
3087 Ogłoszenie plan elektrownie wiatrowe Agnieszka Flejsierowicz 16.06.2011
3088 wynik targowisko Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3089 przetarg place zabaw Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011 Agnieszka Flejsierowicz 30.06.2011
3090 Ogłoszenieplacezabaw Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3091 Siwzplacezabaw Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3092 przedmiarcz1 Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3093 slepyplaccz1 Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3094 specyfikacjatechcz1 Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3095 przedmiar2 Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3096 slepy2 Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3097 techniczna2 Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3098 przedmiar3 Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3099 slepy3 Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3100 techniczna3 Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3101 przedmiar4 Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3102 slepy4 Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3103 techniczny4 Agnieszka Flejsierowicz 21.06.2011
3104 siwzplacezabaw2011 Agnieszka Flejsierowicz 22.06.2011
3105 Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Wierzbowej w Koźminie Wielkopolskim - Etap I Agnieszka Flejsierowicz 22.06.2011 Agnieszka Flejsierowicz 22.06.2011
3106 Ogłoszenie ulica Wierzbowa Agnieszka Flejsierowicz 22.06.2011
3107 Siwz ulica Wierzbowa Agnieszka Flejsierowicz 22.06.2011
3108 Kosztorys ofertowy ulica Wierzbowa Agnieszka Flejsierowicz 22.06.2011
3109 Rysunki ulica Wierzbowa Agnieszka Flejsierowicz 22.06.2011
3110 dokumentacja projektowa place zabaw Agnieszka Flejsierowicz 24.06.2011
3111 zmiana siwz place zabaw Agnieszka Flejsierowicz 24.06.2011
3112 zmiana ogłoszenia place zabaw Agnieszka Flejsierowicz 30.06.2011
3113 zmianasiwz1placezabaw Agnieszka Flejsierowicz 30.06.2011
3114 pytaniaiodpowiedziplacezabaw Agnieszka Flejsierowicz 30.06.2011
3115 F-OSO-09/01 Agnieszka Flejsierowicz 1.07.2011
3116 Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w m.Staniew Agnieszka Flejsierowicz 11.07.2011 Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2011
3117 Ogłoszenie staniew Agnieszka Flejsierowicz 11.07.2011
3119 Kosztorys staniew Agnieszka Flejsierowicz 11.07.2011
3120 wynik wierzbowa Agnieszka Flejsierowicz 11.07.2011
3121 burdziag2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3122 chojnicki2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3123 dykcik2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3124 gabryelczyk2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3125 grzelak2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3126 hencel2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3127 iwanski Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3128 jedrzejak2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3129 krol2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3130 maleszka2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3131 perek2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3132 staniewski2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3133 tomczak2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3134 wieczny2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3135 zaradniak2010 Agnieszka Flejsierowicz 12.07.2011
3136 Informacja o terminie i porządku obrad IX sesji Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3137 Informacja o terminie i porządku obrad X sesji Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3138 Informacja o terminie i porządku obrad X sesji Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3139 Informacja o terminie i porządku obrad XI sesji Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3140 Rejestr uchwał 2011 - sesja 9 Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3141 Rejestr uchwał 2011 - sesja 10 Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3142 Rejestr uchwał 2011 - sesja 11 Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3143 zmiana budzetu Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3144 Projekt zmiany Programu 2011 Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3145 zatwierdzenie sprawozdania Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3146 uchwała absolutorium Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3147 zmiana wpf Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3148 zmiany w budzecie Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3149 uchwala oplaty za swietlice i sale Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3150 program organizacje pozarzadowe Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3151 zespol interdyscyplinarny Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3152 PPP w rodzinie Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3153 zespol lawnicy Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3154 zamiana nieruchomosci Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3155 nabycie nieruchomosci Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3156 zaciągniecie pozyczki w BGK Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3157 uchylenie uchwaly srodki pirotechniczne Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3158 gzik zmiana statutu Agnieszka Flejsierowicz 13.07.2011
3159 zmiana budżet Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2011
3160 wynik place zabaw Agnieszka Flejsierowicz 14.07.2011
3161 Pytania i odpowiedzi Staniew Agnieszka Flejsierowicz 18.07.2011
3162 sprawozdanie finansowe 2011 Agnieszka Flejsierowicz 19.07.2011
3163 Zwiększenie obsady fermy norek Agnieszka Flejsierowicz 21.07.2011
3164 działki2011 Agnieszka Flejsierowicz 22.07.2011
3165 Pożyczka dla GZIK Agnieszka Flejsierowicz 26.07.2011
3166 ogłoszenie staniew1 Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2011
3167 Siwz Staniew 1 Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2011
3168 Kosztorys ofertowy staniew 1 Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2011
3169 unieważnienie staniew Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2011
3170 Infrmacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2011 r. Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2011 Agnieszka Flejsierowicz 8.09.2011
3171 wszczęcie lidmar Agnieszka Flejsierowicz 28.07.2011
3172 ZZO Wałków społeczeństwo uwagi i wnioski Agnieszka Flejsierowicz 3.08.2011
3173 Wybory samorządowe 2010 Agnieszka Flejsierowicz 10.08.2011 Agnieszka Flejsierowicz 10.08.2011
3175 Wybory parlamentarne 2011 Agnieszka Flejsierowicz 10.08.2011 Agnieszka Flejsierowicz 4.10.2011
3176 Wybory 2011 zarządzenie ws plakatów wyborczych Agnieszka Flejsierowicz 10.08.2011
3177 postanowienie prezydenta Agnieszka Flejsierowicz 16.08.2011
3178 kalendarz wyborczy 2011 Agnieszka Flejsierowicz 16.08.2011
3179 wyciąg PKW 2011 Agnieszka Flejsierowicz 16.08.2011
3180 Komunikat Agnieszka Flejsierowicz 24.08.2011
3181 Wynik Staniew Agnieszka Flejsierowicz 24.08.2011
3182 Aktualny przetarg Agnieszka Flejsierowicz 24.08.2011 Agnieszka Flejsierowicz 24.08.2011
3183 ogłoszenie Pani Wola Agnieszka Flejsierowicz 24.08.2011
3184 SIWZ Pani Wola Agnieszka Flejsierowicz 24.08.2011
3185 Przedmiar Pani Wola Agnieszka Flejsierowicz 24.08.2011
3186 Kosztorys ślepy Pani Wola Agnieszka Flejsierowicz 24.08.2011
3187 Rysunki Pani Wola Agnieszka Flejsierowicz 24.08.2011
3188 Sesja XII-2011 Agnieszka Flejsierowicz 25.08.2011
3189 Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Agnieszka Flejsierowicz 25.08.2011
3190 III Przetarg Kopernika Agnieszka Flejsierowicz 25.08.2011
3191 test.php Agnieszka Flejsierowicz 29.08.2011
3192 Rejestr uchwał 2011 - sesja 12 Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3193 Zmiana WPF-2011/8 Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3194 ZmianaPożyczkaBGK Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3195 Oświata-Projekt2011 Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3196 InformacjazaIpółrocze Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3197 Obwód-wybory2011 Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3198 Zmiana budżetu2011/8 Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3199 Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3200 Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3201 Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3202 Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3203 zaświadczenie o prawie do głosowania Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3204 Informacja dla przebywających tymczasowo Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3205 wyborca niepełnosprawny Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3206 Głosowanie przez pełnomocnika Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3207 Uchwała odrębny obwód Agnieszka Flejsierowicz 2.09.2011
3208 Obwody - wybory 2011 Agnieszka Flejsierowicz 5.09.2011
3209 wyboryparlamentarne-obwody2011 Agnieszka Flejsierowicz 7.09.2011
3210 Wyłożenie Agnieszka Flejsierowicz 7.09.2011
3211 wynik Pani wola Agnieszka Flejsierowicz 8.09.2011
3212 wszczęcie nordex Agnieszka Flejsierowicz 8.09.2011
3213 zestawienie faktur vat 2011 Agnieszka Flejsierowicz 16.09.2011
3214 Przetarg działki wrzesien2011 Agnieszka Flejsierowicz 16.09.2011
3215 powołanie okw Agnieszka Flejsierowicz 19.09.2011
3216 sprawozdanie list wyborców Agnieszka Flejsierowicz 19.09.2011
3217 ZZO Wałków Agnieszka Flejsierowicz 20.09.2011
3218 Przetarg niograniczony na zmianę sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową Agnieszka Flejsierowicz 20.09.2011 Agnieszka Flejsierowicz 30.09.2011
3219 Ogłoszenie budynek kulturalno oświatowy Agnieszka Flejsierowicz 20.09.2011
3220 SIWZ budynek kulturalno oświatowy Agnieszka Flejsierowicz 20.09.2011
3221 Harmonogram budynek kulturalno oświatowy Agnieszka Flejsierowicz 20.09.2011
3222 Kosztorys budynek kulturalno oświatowy Agnieszka Flejsierowicz 20.09.2011
3223 dokumentacja projektowa budynek kulturalno oświatowy Agnieszka Flejsierowicz 20.09.2011
3224 konkurs mgops Agnieszka Flejsierowicz 21.09.2011
3225 Sesja XIII-2011 Agnieszka Flejsierowicz 28.09.2011
3226 posłowie okręg 36 Agnieszka Flejsierowicz 28.09.2011
3227 senatorowie okręg 94 Agnieszka Flejsierowicz 28.09.2011
3228 senatorowie okreg 95 Agnieszka Flejsierowicz 28.09.2011
3229 senatorowie okreg 96 Agnieszka Flejsierowicz 28.09.2011
3230 składy i funkcje OKW Agnieszka Flejsierowicz 29.09.2011
3231 Obwieszczenie o wydaniu decyzji produkcja i konfekcja środków czyszczących Agnieszka Flejsierowicz 29.09.2011
3232 F.GK.06.01 Agnieszka Flejsierowicz 29.09.2011
3233 Pozwolenie na budowę Agnieszka Flejsierowicz 30.09.2011
3234 Zapytania i odpowiedzi Agnieszka Flejsierowicz 30.09.2011
3235 Zarządzenie 24/2011 Agnieszka Flejsierowicz 4.10.2011
3236 Siwz autobus Agnieszka Flejsierowicz 7.10.2011
3237 ogłoszenie autobus Agnieszka Flejsierowicz 7.10.2011
3238 Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu Agnieszka Flejsierowicz 7.10.2011 Agnieszka Flejsierowicz 13.10.2011
3239 Zapytania i odpowiedzi przetarg na autobus Agnieszka Flejsierowicz 11.10.2011
3240 Wynik przetargu centrum kulturalno oświatowe Agnieszka Flejsierowicz 11.10.2011
3241 Pytania i odpowiedzi autobus1 Agnieszka Flejsierowicz 13.10.2011
3242 Zmiana SIWZ autobus Agnieszka Flejsierowicz 13.10.2011
3243 Zmiana ogłoszenia autobus Agnieszka Flejsierowicz 13.10.2011
3244 Rejestr uchwał 2011 - sesja 13 Agnieszka Flejsierowicz 19.10.2011
3245 WPF ZMIANA-SESJA13 Agnieszka Flejsierowicz 19.10.2011
3246 ZMIANA BUD¯ETU - SESJA 13 Agnieszka Flejsierowicz 19.10.2011
3247 OBLIGACJE - SESJA13 Agnieszka Flejsierowicz 19.10.2011
3248 STUDIUM WA£KÓW - SESJA13 Agnieszka Flejsierowicz 19.10.2011
3249 Wynik autobus ZAZ Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2011
3250 Wynik gazownia ponowna ocena Agnieszka Flejsierowicz 20.10.2011
3251 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim Agnieszka Flejsierowicz 25.10.2011
3252 studiumwalkow2011 Agnieszka Flejsierowicz 26.10.2011
3253 Wyniki ankiety zadowolenie klientów 2011r. Agnieszka Flejsierowicz 3.11.2011
3254 Porównanie ankiet 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 Agnieszka Flejsierowicz 3.11.2011
3255 czynsze 2012 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3256 druki 2012 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3257 nieruchomości 2012 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3258 nieruchomości 2012 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3259 rolny 2012 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3260 transportowe 2012 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3261 zmiany budzet X Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3262 ławnicy 2012 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3263 Sesja XIV - 2011 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3264 Radni uchwalili nowe stawki podatkowe na 2012 rok Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3265 Rejestr uchwał 2011 - sesja 14 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3266 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych, komputerów przenośnych, tablicy multimedialnej oraz mebli szkolnych dla szkół Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011 Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2011
3267 Ogłoszenie Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3268 SIWZ Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3269 Załącznik nr 1 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3270 Załącznik nr 2 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3271 Załącznik nr 3 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3272 Załącznik nr 4 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3273 Załącznik nr 5 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3274 Załącznik nr 6 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3275 Załącznik nr 7 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3276 Załącznik nr 8 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3277 Załącznik nr 9 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3278 Załącznik nr 10 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3279 Załącznik nr 11 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3280 Załącznik nr 1 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3281 Załącznik nr 12 Agnieszka Flejsierowicz 4.11.2011
3282 przetarg - uslugi opiekuncze Agnieszka Flejsierowicz 8.11.2011
3283 przetarg usługi opiekuńcze - specyfikacja Agnieszka Flejsierowicz 8.11.2011
3284 Przetarg nieograniczony na wykonanie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2012 Agnieszka Flejsierowicz 9.11.2011 Agnieszka Flejsierowicz 9.11.2011
3285 ogłoszenie opieka Agnieszka Flejsierowicz 9.11.2011
3286 SIWZ opieka Agnieszka Flejsierowicz 9.11.2011
3287 ogłoszenie pomoce szkolne Agnieszka Flejsierowicz 15.11.2011
3288 siwz pomoce szkolne Agnieszka Flejsierowicz 15.11.2011
3289 załacznik nr 7 pomoce szkolne Agnieszka Flejsierowicz 15.11.2011
3290 załacznik nr 8 pomoce szkolne Agnieszka Flejsierowicz 15.11.2011
3291 załącznik nr 11 wzór umowy Agnieszka Flejsierowicz 15.11.2011
3292 załacznik nr 1 pomoce Agnieszka Flejsierowicz 15.11.2011
3293 załącznik nr 2 pomoce Agnieszka Flejsierowicz 15.11.2011
3294 załącznik nr 3 pomoce Agnieszka Flejsierowicz 15.11.2011
3295 załącznik nr 4 pomoce Agnieszka Flejsierowicz 15.11.2011
3296 załącznik nr 5 pomoce Agnieszka Flejsierowicz 15.11.2011
3297 załącznik nr 6 pomoce Agnieszka Flejsierowicz 15.11.2011
3298 unieważnienie pomoce szkolne Agnieszka Flejsierowicz 15.11.2011
3299 unieważnienie pomoce Agnieszka Flejsierowicz 15.11.2011
3300 Przetarg nieograniczony na dostawę posiłków Agnieszka Flejsierowicz 17.11.2011 Agnieszka Flejsierowicz 17.11.2011
3301 ogłoszenie posiłki Agnieszka Flejsierowicz 17.11.2011
3302 SIWZ posiłki Agnieszka Flejsierowicz 17.11.2011
3303 zapytanie szkoła Agnieszka Flejsierowicz 21.11.2011
3304 ogłoszenie zima 2012 Agnieszka Flejsierowicz 21.11.2011
3305 siwz zima 2012 Agnieszka Flejsierowicz 21.11.2011
3306 przetarg usługi opiekuncze Agnieszka Flejsierowicz 22.11.2011
3307 wynik pomoce szkolne Agnieszka Flejsierowicz 24.11.2011
3308 siwz pomoce szkolne3 Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2011
3309 ogloszenie pomoce3 Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2011
3310 załącznik 1 pomoce3 Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2011
3311 załącznik 2 pomoce3 Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2011
3312 załacznik nr 3 pomoce 3 Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2011
3313 załącznik 4 pomoce 3 Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2011
3314 wzórumowy pomoce3 Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2011
3315 załącznik 5 pomoce3 Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2011
3316 załacznik 6 pomoce 3 Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2011
3317 załącznik 8 pomoce3 Agnieszka Flejsierowicz 25.11.2011
3318 zmiana ogłoszenia zima 2012 Agnieszka Flejsierowicz 28.11.2011
3319 zmiana SIWZ zima 2012 Agnieszka Flejsierowicz 28.11.2011
3320 wynik posiłki Agnieszka Flejsierowicz 29.11.2011
3321 wynik zima 2012 Agnieszka Flejsierowicz 5.12.2011
3322 wynik pomoce33 Agnieszka Flejsierowicz 7.12.2011
3323 wyniki pomoce 33 Agnieszka Flejsierowicz 7.12.2011
3324 wynik szkolne 3 Agnieszka Flejsierowicz 7.12.2011
3325 deklaracja na podatek rolny 2012 Agnieszka Flejsierowicz 21.12.2011
3326 deklaracja na podatek od nieruchomości 2012 Agnieszka Flejsierowicz 21.12.2011
3327 deklaracja na podatek rolny 2012 Agnieszka Flejsierowicz 21.12.2011
3328 informacja podatki rln 2012 Agnieszka Flejsierowicz 21.12.2011
3329 deklaracja na podatek leśny Agnieszka Flejsierowicz 21.12.2011
3330 BUD¯ET NA 2012 ROK Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011 Agnieszka Flejsierowicz 17.05.2013
3331 budżet 2012 Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3332 dochody2012 Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3333 dochody zlecone Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3334 dochody porozumienia Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3335 wyadtki 2012 Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3336 wydatki zlecone Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3337 wydatki porozumienia Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3338 przychody i rozchody Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3339 wydatki majątkowe Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3340 dotacje Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3341 przychody i wydatki Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3342 wydatki środowisko Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3343 fundusz sołecki Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3344 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031 Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011 Agnieszka Flejsierowicz 5.12.2012
3345 zarzadzenie i uchwała Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3346 wartości WPF 2012-2031 Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3347 projekt WPF 2012-2031 Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3348 projekt WPF 2012-2031 Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3349 przedsięwzięcia WPF 2012-2031 Agnieszka Flejsierowicz 27.12.2011
3350 obwieszczenie slusarstwo Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2011
3351 opinia o projekcie wpf 2012-2031 Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2011
3352 opinia o projecie budżetu na 2012 rok Agnieszka Flejsierowicz 29.12.2011
3353 opinia budżet 2011 Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2011
3354 budżet wykonanie za I półrocze 2011 Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2011
3355 NDS-2011 I kwartał Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2011
3356 NDS - 2011 II kwartał Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2011
3357 NDS-2011 III kwartał Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2011
3358 budżet I półrocze -2011 opinia Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2011
3359 wpf2011-opinia negatywna Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2011
3360 wpf2011-opinia pozytywna Agnieszka Flejsierowicz 30.12.2011
3361 wpf2011-zarzadz.iuchwała Agnieszka Flejsierowicz 2.01.2012
3362 opiniaRIo o projekcie wpf 2011-2019 Agnieszka Flejsierowicz 2.01.2012
3363 projekt wpf2011-2019 Agnieszka Flejsierowicz 2.01.2012
3364 objasnienie do wpf2011-19 Agnieszka Flejsierowicz 2.01.2012
3365 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2011-2019 Agnieszka Flejsierowicz 2.01.2012 Agnieszka Flejsierowicz 2.01.2012
3366 uchwaławpf2011-2019 Agnieszka Flejsierowicz 2.01.2012
3367 wpf2011-zał. Nr 1 Agnieszka Flejsierowicz 2.01.2012
3368 wpf0211-zał. Nr 2 Agnieszka Flejsierowicz 2.01.2012