Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Referendum ogólnokrajowe - 2015
Informacja o składzie Obwodowych Komisji do Spraw Referendum [kliknij]

Zaświadczenia o prawie do głosowania w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r. wydawane są w pok. nr 3 do dnia 4 września 2015 r.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa   do głosowania w referendum można składać w pok. nr 3 do dnia 28 sierpnia 2015 roku.
Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony   do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 1 września 2015 r.,     jest dopisywany do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje lub w której będzie przebywać w dniu referendum.

Wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy,     w którym został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w referendum, czy został w spisie uwzględniony.
Spis osób uprawnionych do udziału w referendum będzie udostępniony do wglądu    w dniach: od 17 sierpnia 2015r.  do dnia 31 sierpnia 2015r. w godzinach  pracy Urzędu tj. od godz. 8.00 do godz.16.00  w pok. nr 3.Zarządzenie nr 38.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum [kliknij]

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju [kliknij]

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowej (doc) (pdf)

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27 lipca 2015  r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień  6 września 2015 r. [kliknij]

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [kliknij]

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [kliknij]

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.  Nr 27.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych [kliknij]

Uchwała nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [kliknij]

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum [kliknij]

Data dodania dokumentu: 2015-06-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-31
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz