Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koźmin Wielkopolski za 2019r [kliknij]

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi za 2019 r. - [kliknij]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koźmin Wielkopolski za 2018r. - [kliknij]

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi za 2018 r. - [kliknij]

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi za 2017r. - [kliknij]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koźmin Wielkopolski za 2017r. [kliknij]

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi za 2016r. - [kliknij]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koźmin Wielkopolski za 2016r. [kliknij]

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi za 2015r. - [kliknij]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koźmin Wielkopolski za 2015r. - [kliknij]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koźmin Wielkopolski za 2013 rok - [kliknij]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koźmin Wielkopolski za 2014 rok - [kliknij]

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi za 2014 r. - [kliknij]

Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi  za 2013 r. - [kliknij] , aktualizacja [kliknij]

 


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Uchwała Nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wlkp. - [kliknij] obowiązuje od 1 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XXVI/174/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wlkp. [kliknij] - obowiązuje do 31 grudnia 2015r.


Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty

Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty - [kliknij] - obowiązuje od 1 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr XXVI/175/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - [kliknij] - obowiązuje do 31 lipca 2015r.


Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - [kliknij] - obowiązuje od 1 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr XXVI/176/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- [kliknij] - obowiązuje do 31 lipca 2015r.


Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr X/57/15 w Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - [kliknij]-będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XXVI/177/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenie przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - [kliknij]


Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i tryby składania deklaracji za pomocą środków komnikacji elektronicznej -  [kliknij] - obowiązuje od 1 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr XXVI/178/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  - [kliknij] - obowiązuje do 31 lipca 2015r.


Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2013-03-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-20
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz