Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze

Uwaga: karty informacyjne i formularze udostępniane są w formacie PDF.
Jeśli nie posiadasz programu od przeglądania - pobierz z prawej kolumny. 

Referat Podatków i Księgowości

1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij] [2020]

Formularz – [kliknij] [2020-IR 1] [2020-ZIR 1], [2020-ZIR 2], [2020-ZIR 3]

 

2. Podatek rolny od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna - [kliknij] [2020]

Formularz – [kliknij] [2020 -DR1], [2020-ZDR 1] [2020-ZDR 2]

 

3. Podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij] [2020]

Formularz – [kliknij] [2020-IL 1], [2020-ZIL 1], [2020-ZIL 2], [2020 - ZIL 3]

 

4. Podatek leśny od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]

[2020]

Formularz – [kliknij] [2020-DL 1], [2020-ZDL 1], [2020-ZDL 2]

 

5. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij] [2020]

Formularz – [kliknij] [2020-IN 1], [2020-ZIN-1], [2020-ZIN 2], [2020-ZIN3]

Uchwała - [kliknij]

[2020]

 

6. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna - [kliknij] [2020]

Formularz – [kliknij]

[2020-DN 1], [2020-ZDN 1], [2020-ZDN 2]

Uchwała - [kliknij] [2020]

 

7. Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody gminy Koźmin Wielkopolski dla podatników, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze :

- odroczenie terminu platności podatku [kliknij]

- rozłożenie na raty  platności podatku [kliknij]

- odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę [kliknij]

- rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowe wraz z odestkami za zwłokę [kliknij]

- umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę [kliknij]

- umorzenie odsetek od zaległosci podatkowej [kliknij]

- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie [kliknij]

- zalącznik do formularza - pomoc de mininis w rolnictwie [kliknij]

- oświadczenie o pomocy de minimis [kliknij]

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (1407/2013) [kliknij]

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodraczym [kliknij]

- oświadczenie o stanie majątkowym [kliknij]

 

8. Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody gminy Koźmin Wlkp. dla podatników do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

- odroczenie terminu platności podatku [kliknij]

- rozłożenie na raty płatności podatku [kliknij]

- odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę [kliknij]

- rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odetkami za zwłokę [kliknij]

- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę [kliknij]

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych [kliknij]

- oświadczenie o stanie majątkowym [kliknij]

 

9. Podatek rolny – udzielenie ulgi inwestycyjnej, z tytułu zakupu ziemi

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

- ulga inwestycyjna - [kliknij]

- ulga z tytułu zakupu ziemi - [kliknij]

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybłówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie [kliknij]

- załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie - ulga inwestycyjna [kliknij]

- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimins w rolnictwie [kliknij]

- załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie [kliknij]

- oświadczenie o pomocy de minis [kliknij]

 

10. Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

11. Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków lub stwierdzające stan zaległości

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

 

12. Zaświadczenie o prowadzeniu i wielkości gospodarstwa rolnego przedkładane w kancelarii notarialnej

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

 

13. Podatek od środków transportowych

Karta informacyjna –  [kliknij]

- deklaracja - [kliknij]

- załącznik do deklaracji - [kliknij]

Uchwała - [kliknij]

 

14. Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty

Karta informacyjna  - [kliknij]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty - [kliknij]

 

15. Zaświadczenie o pomocy de minimis z tytułu poniesionych wydatków ze środków zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze:

- wniosek o wydanie zaświadczenia de minimis [kliknij]

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [kliknij]

- oświadczenie o pomocy de minimis [kliknij]

 

16. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Karta informacyjna - [kliknij]

wniosek  - [kliknij]

zestawienie faktur - [kliknij]

formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie [kliknij]

załącznik do informacji w  związku z ubieganiem się  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju [kliknij]

 

17. Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Karta informacyjna - [kliknij

Formularz - [kliknij]

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

1. Zameldowanie na pobyt stały

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

zgłoszenie pobytu stałego - [kliknij]

pełnomocnictwo - [kliknij]

 

2. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Karta informacyjna -[kliknij]

Formularz – [kliknij]

 

3. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego na podstawie decyzji administracyjnej

Karta informacyjna – [kliknij]

 

4. Pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące
Karta informacyjna  - [kliknij]

Formularze:

- zgłoszenie pobytu czasowego –  [kliknij]

- wymeldowanie pobytu czasowego – [kliknij]


5. Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Karta informacyjna - [kliknij]

 

6. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
Karta informacyjna –  [kliknij]

Formularz – [kliknij]


7. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Karta informacyjna –  [kliknij]

Formularz – [kliknij]


8. Wydanie dowodu osobistego
Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz -  [kliknij]


9. Działalność gospodarcza

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze – [kliknij]

 

10. Uzgodnienie treści i miejsca umieszczenia reklamy lub tablicy informacyjnej na gruntach i obiektach nie stanowiących własność gminy

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz  - [kliknij

 

11. Umieszczenie reklamy lub tablicy na gruncie, ogrodzeniu lub budynku stanowiącym własność gminy

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij

 

12. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Karta informacyjna – [kliknij] 

Formularz – [kliknij]

 

13. Zaświadczenie z akt dowodów osobistych
Karta informacyjna – [kliknij]

 

14. Udzielenie licencji na transport drogowy taxi

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

Wniosek o udzielenie licencji - [kliknij]

Oświadczenie kierowcy - [kliknij]

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowcy - [kliknij]

 

15. Wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Karta informacyjna -

Formularze:

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP - [kliknij]

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP - [kliknij]

 

 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 

1. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacja celu publicznego
Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze:
- ustalenie warunków zabudowy [kliknij]

- ustalenie lokalizacji celu publicznego – [kliknij]

 

2. Podział nieruchomości
Karta informacyjna – [kliknij]

 

3. Dodatek mieszkaniowy
Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

 

4. Zajęcie pasa drogowego

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

 

5. Dodatek energetyczny  

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij

 

6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

Oświadczenie o tytule prawnym - [kliknij]

Zgod właściciela/współwłasciciela - [kliknij]

 

7. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

8. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

10. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

 

11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

12. Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

13. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta informacyjna - [kliknij

Formularz - [kliknij]

 

14. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach handlu detalicznego i gastronomicznych
Karta informacyjna – [kliknij]  

Formularze :

- wniosek o wydanie zezwolenia - [kliknij]

- oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - [kliknij]

 

15. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie stałe/sezonowe (gospodarstwo agroturystyczne)

Karta informacyjna - [kliknij

Formularz - [kliknij]

 

16. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Karta informacyjna -[kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

17. Wydanie karty parkingowej

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

dla osoby zameldowanej w płatnej strefie parkowania - [kliknij]

dla pozostałych pojazdów - [kliknij]

 

18. Wydanie zaświadcznie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Formularz - [kliknij]

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

1. Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym
Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:
- wniosek o zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – [kliknij]
- wniosek o wydanie 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa – [kliknij]


2. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

3. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Karta informacyjna - [kliknij] 

4. Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
Karta informacyjna - [kliknij]

5. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

 

6. Uzupełnienie akt stanu cywilnego
Karta informacyjna - [kliknij]

7. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Karta informacyjna - [kliknij

Formularz - [kliknij]

8. Wpis do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Karta informacyjna - [kliknij] 

9. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Karta informacyjna – [kliknij]


10. Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz –[kliknij]

 

11. Rejestracja zgonu
Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

 

12. Zaświadczenie o stanie cywilnym

Karta informacyjna - [kliknij]

 

13. Nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego po dacie ich sporządzenia

Karta informacyjna - [kliknij]

 

14.Zmiana imienia lub nazwiska

Karta informacyjna - [kliknij]

 

Referat Oświaty

 

1. Stypendium szkolne
Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze - [kliknij]


2. Zasiłek szkolny
Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

3. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Karta informacyjna -  [kliknij]

Formularze:

- wniosek o dofinansowanie - [kliknij]

- formularz informacji de minimis - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

- zawiadomienie o umowie -[kliknij]


Data dodania dokumentu: 2007-12-31
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-01
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz