Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Kontrole w Urzędzie
W dniu  19.10.2015 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Okręgową Komisję Wyborczą w Kaliszu.

W dniu 12.10.2015 r. 
została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W dniu 28.04.2015 r. 
została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Okręgową Komisję Wyborczą Nr 46 w Kaliszu.

W dniu 27.04.2015 r.
została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. 

W dniu 28.11.2014r.
została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. 

W dniu 19.08.2014r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Ostrowie Wielkopolskim. 

W dniach od 13.08. do 22.09.2014r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.

W dniu 30.04.2014r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Rejonową Komisję Wyborczą Nr 16 w Kaliszu.  

W dniu 28.10.2013 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

W dniu 28.10.2013 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W dniach 19.06.-4.07. 2013r.  została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. 

W dniach 15 - 26.10.2012 r. kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim przeprowadził Urząd Skarbowy w Krotoszynie.

W dniach 20.11.2012r. – 18.02.2013r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta     i Gminy w Koźminie Wielkopolskim przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.

W dniach 19.06. – 04.07.2013 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta  i Gminy w Koźminie Wielkopolskim  przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

W dniu 28.10.2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim kontrolę przeprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

W dniu 28.10.2013 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

W dniu 28.09.2011 r.w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim została przeprowadzona kontrola przez Okręgową Komisję Wyborczą w Kaliszu.

W dniach 26 - 28.09.2011 r. kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim kontrolę przeprowadził Wielkopolski Urząd Wojewódzki.  Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniu 21.09.2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim kontrolę przeprowadziło Archiwum Państwowe w Kaliszu. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.


W dniu 11.05.2011 r. kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniach 06.09.2010 r. i 22.10.2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim została przeprowadzona kontrola przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu.

W dniach 02-06.09.2010 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W dniu 28.05.2010 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Okręgową Komisję Wyborczą w Kaliszu.

W dniu 28.05.2009 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Rejonową Komisję Wyborczą w Kaliszu.  Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniach 8.04. - 5.05. 2009 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez ZUS oddział w Ostrowie Wlkp. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu. 

W dniach 9.09. - 17.11. 2008r została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu. 

W dniu 3.09.2008 została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

 W marcu 2008 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniu 16.10 2007 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Kaliszu. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniach 23 i 27.08.2007 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy przez Państwową Inspekcję Pracy w Poznaniu. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniu 23.08.2005r. Archiwum Państwowe w Kaliszu przeprowadziło kontrolę archiwów zakładowych Urzędu Miasta i Gminy oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Protokół kontroli znajduję się do wglądu w biurze nr 24 Urzędu - budynek od ul. Przyjemskich 9.

W dniach 7.06 - 22.08.2005r. w Urzędzie Miasta i Gminy przeprowadzona została kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie kosztów funkcjonowania administracji samorządowej. Protokół kontroli znajduje się do wglądu w biurze nr 13 Urzędu.

W dniach 27.09. - 2.12.2004r. w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. przeprowadzona została kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne znajdują się do wglądu u Skarbnika Gminy - pokój nr 22 w budynku przy ul. Przyjemskich 9.Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-16
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz