Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wybory samorządowe 2014
Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin i miast niebędących miastami na prawach powiatu, do rad powiatów, do sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. [kliknij]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 23 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r. [kliknij]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 23 października 2014 r.o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Koźmin Wielkopolski w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r. [kliknij]

Uchwała nr 7.2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 23 października 2014r. o przeprowadzeniu głsowania tylko na 1 kandydata na burmistrza miasta i gminy Koźmin Wlkp. [kliknij

Uchwała nr 5.2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 23 pażdziernika 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych [kliknij]

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [kliknij] 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. [kliknij]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 18 października 2014 r. w sprawie zgłaszania dodatkowych kandydatów na burmistrza [kliknij]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 17 września 2014 r. w sprawie pełnienia dyżurów - do dnia wyborów [kliknij]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 17 października 2014 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych
wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
[kliknij]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
z dnia 7 października 2014  r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r. [kliknij]

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 8 października 2014r. [kliknij] , [kliknij]

Uchwała nr XLV/275/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [kliknij]

Zgłoszenie kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- zgłoszenie kandydata - [kliknij]

- zgoda kandydata - [kliknij]

- informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - [kliknij]

- oświadczenie lustracyjne - [kliknij] 

 

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie składu, siedziby i dyżurów komisji [kliknij]

Zgłoszenie kandydata na radnego:

- zgłoszenie kandydata na radnego - [kliknij]

- zgoda kandydata - [kliknij] 

- listy poparcia - [kliknij]  

- informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego [kliknij]

- oświadczenie lustracyjne - [kliknij

Postanowienie nr 13/2014 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych [kliknij] [kliknij]

Obwieszczenie w/s okręgów wyborczych [kliknij]

Wykaz miejsc do plakatowania [kliknij]

Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej  

http://pkw.gov.pl/aktualnosci/jak-zostac-czlonkiem-obwodowej-komisji-wyborczej-informacje.html

Zgłoszenie kandydata na członka Miejskiej Komisji Wyborczej [kliknij]

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych [kliknij]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członkow terytorialnych komisji wyborczych  [kliknij]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych [kliknij]

Kalendarz wyborczy
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 1134 zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oznacza to, że od tego dnia można wykonywać czynności związane z tworzeniem komitetów wyborczych oraz zawiadamianiem właściwych organów o ich utworzeniu. Wszystkie dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego muszą być opatrzone datą nie wcześniejszą niż dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_08/b3fcecde4f68781090b82be1e3efa1f0.pdf

Warunki udziału obywateli UE, niebędących obywatelskimi polskimi w wyborach http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-28-lipca-2014-r-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-powiatow-i-sejmikow-wojewodztworaz-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast.html

Warunki udziału obywateli polskich w wyborach

http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-28-lipca-2014-r-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-powiatow-i-sejmikow-wojewodztworaz-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast.html

Zasady finansowania kampanii wyborczej

http://pkw.gov.pl/wybory-samorzadowe-2014/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-25-sierpnia-2014-r.html

Liczba wybieranych radnych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2014/998/akt.pdf

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-powiatow-i-sejmikow-wojewodztw-oraz-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast-ktore-zostana-zarzadzone-na-dzien-16-listopada-2014-r.html

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-do-organow-samorzadu-terytorialnego.html

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i na burmistrza http://pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/

Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych http://pkw.gov.pl/tworzenie-komitetow-wyborczych-samorzad-2014/


Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w sprawie podziału Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu [kliknij]

Załącznik do Uchwały Nr XXI/138/2012 [kliknij]

Uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib okregowych komisji wyborczych [kliknij]

 

http://pkw.gov.pl/aktualnosci/jak-zostac-czlonkiem-obwodowej-komisji-wyborczej-informacje.html

 

 


Data dodania dokumentu: 2012-09-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-07
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz