Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wybory samorządowe 2010

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.s. Warszawy i rad dzielnic m.s.Warszawy oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [kliknij]

Kalendarz wyborczy [kliknij]

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

Załączniki : http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=30&layout=0

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 21 września 2010 r. [kliknij]

-w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zgłoszenia kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

-w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r.  

Zarządzenie  Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych [kliknij]

Formularz zgłoszeniowy kandydata (ów) do Obwodowych Komisji Wyborczych [kliknij]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wlkp. w wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [kliknij]

Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 7 października 2010 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej [kliknij]

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 11 października 2010 r. [kliknij]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 11 października 2010 r. - dyżury dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych i burmistrza [kliknij]

Uchwała Nr XLII/285/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 8 października 2010 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania [kliknij

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Krotoszynie z dnia 12 października 2010 r. [kliknij

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 23 października 2010 r. [kliknij]

Informacja o lokalu  wyborczym dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych [kliknij]

Informacja o możliwości głosowania przez pełnomocnika [kliknij]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 26 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [kliknij]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 października 2010 r. [kliknij]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 października 2010 r. o terminie i miejscu publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [kliknij]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [kliknij]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 listopada 2010r. o nieprzeprowadzaniu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w okręgu wyborczym Nr 4. [kliknij]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 listopada 2010r. o nieprzeprowadzaniu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w okręgu wyborczym nr 5 [kliknij]Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 listopada 2010r. o nieprzeprowadzaniu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w okręgu wyborczym nr 6 [kliknij]

Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 listopada 2010r. o nieprzeprowadzaniu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w okręgu wyborczym nr 10 [kliknij]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [kliknij]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim , zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [
kliknij]

Uchwała Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych [kliknij]

Składy osobowe i funkcje w obwodowych komisjach wyborczych [kliknij]

Uchwała Nr 15 Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 3 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Informacja dla mężów zaufania [kliknij]

Informacja o sposobie głosowania w wyborach do Rady Gminy w gminach liczących do 20.000 mieszkańców [kliknij]

Kandydaci do Rady Powiatu Krotoszyńskiego (okręg nr 2)

http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/300000/301200-okg.html?okreg=301200-RDA/2

Kandydaci do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (okręg nr 6 ) http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/300000/300000-okg.html?okreg=300000-RDA/6


Data dodania dokumentu: 2011-08-10
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-08-10
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz