Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Ogłoszenia, informacje, konkursy

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do publicznej wiadomości harmonogram i zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli przyjęte w Gminie Koźmin Wielkopolski w roku 2020 roku 

Zarządzenie Nr 5.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów [kliknij]

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOŹMIN WIELKOPOLSKI [kliknij]

Zarządzenie Nr 6.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów [kliknij]

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOŹMIN WIELKOPOLSKI [kliknij]

Uchwała Nr XXIX.202.2017 kliknij

Uchwała Nr XXIX.203.2017 kliknij


OTWARTE KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH [klikni]

 


NABÓR NA STANOWISKA PRACY


Informacje o środowisku [kliknij]

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  [kliknij]

Informacja o Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta [kliknij]


Zapytanie  ofertowe o cenę  na pełnienia funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie”. [kliknij]

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy [kliknij]

Załącznik Nr 2 Projekt umowy [kliknij]

Załącznik Nr 3 Oświadczenie RODO [kliknij]

 

 


Data dodania dokumentu: 2005-10-27
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-31
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz