Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wybory prezydenckie 2015
Zarządzenie Nr 21.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 [kliknij]

Informacja o
warunkach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostaną przeprowadzone 24 maja 2015r. [kliknij]

Informacja o
warunkach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, które zostaną przeprowadzone 24 maja 2015r. [kliknij]

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. [kliknij]

Informacja dotycząca głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. [kliknij]

Komunikat PKW z dnia 2 lutego 2015r. [kliknij]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. [kliknij]

Zarządzenie Nr 14.2015 Burmistrza miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych [kliknij]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego [kliknij]

Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. do Wyborców [kliknij] załącznik doc [kliknij] pdf [kliknij]

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [kliknij] głosowanie [kliknij], ponowne głosowanie [kliknij]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego [kliknij ]

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. doc [kliknij] pdf [kliknij]


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 2 kwietnia 2015 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień 10 maja 2015 r. [kliknij]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [kliknij] załącznik 1 [kliknij] załącznik 2 [kliknij]

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [kliknij]
 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [kliknij]

Zarządzenie Nr 11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski nr 4.2015 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. [kliknij]

Zarządzenie Nr 4.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. [kliknij]


Uchwała nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [kliknij]

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46 w Kaliszu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podania do publicznej informacji składu Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46 w Kaliszu. [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2015-02-09
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2015-05-21
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz