Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wybory Samorządowe 2018

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 [kliknij]

Postanowienie Nr 231/II/8/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Postanowienie Nr 225/II/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach do Rady Powiatu Krotoszyńskiego [kliknij]

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego [kliknij]

Wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,  w którym został sporządzony spis wyborców, czy został  w spisie uwzględniony.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu od 1 października 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00 w pok. nr 3.                         


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 26 września 2018r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 września 2018 r. o terminie, miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych [kliknij]

nformacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II  z dnia 21 wrzesnia 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i losowania [kliknij]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 18 września 2018 roku w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych [kliknij]

OBWIESZCZENIE  Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [kliknij]

Urzędnik wyborczy Błażej Trzęsowski będzie pełnił dyżury w czwartki w godz. od 14.30 do 16.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul.Przyjemskich 9, pok. nr 24, tel. 62 7216 640.


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wlkp. z dnia 12 września 2018 r. o składzie, siedzibie i dyżurach  [kliknij]

Postanowienie Nr 198/II/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Uchwała nr XLVIII/317/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku o podziale Województwa na okręgi, wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego [kliknij]

OBWIESZCZENIE Starosty Krotoszyńskiego z dnia 22 sieprnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Krotoszyńskiego [kliknij]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koźminie Wielkopolskim w wyborach do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  [kliknij]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych [kliknij]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych [kliknij]

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych [kliknij]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatu,Sejmików Wojewódzkich oraz wyborach Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast [kliknij]

Zarządzenie Nr 31.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych [kliknij]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. [kliknij]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu II według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. [kliknij]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. [kliknij]

Kalendarz wyborczy [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2018-08-17
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-04
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz