Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wybory parlamentarne 2019

Obwieszczenie OKW w Kaliszu z dnia 16 września 2019 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP [kliknij]

Obwieszczenie OKW w Kaliszu z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora [kliknij]

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych i terminu zwołania pierwszego posiedzenia [kliknij]

Wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w którym został sporządzony spis wyborców, czy został w spisie uwzględniony. Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu  w dniach: od 23 września 2019 r. do dnia 07 października 2019 r. w godzinach  pracy Urzędu tj. od godz. 8.00 do godz.16.00  w pok. nr 3.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 16 września 2019 r. o terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania [kliknij

Zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wydawane są  w pok. nr 3 do dnia 11 października 2019 r.  

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r. można składać w pok. nr 3 do dnia 04 października 2019 roku.


Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony  do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 08 października 2019 r., jest dopisywany do spisu wyborców  w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 4 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika [kliknij]

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu [kliknij]

Postanowienie nr 467/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 sieprnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Koźmin Wielkopolski w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP [kliknij]

Postanowienie nr 457/2019 KOmisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Koźmin Wielkopolski na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [kliknij]

Podział Gminy Koźmin Wielkopolski na stałe obwody głosowania [kliknij]

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 sierpnia 2019 r.w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [kliknij]

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [kliknij]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [kliknij]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 

Zarządzenie Nr 38.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 16 sierpnia 2019 r.  w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych  [kliknij]

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2019-08-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-30
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz