Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wyniki przetargów

Przebudowa ulicy ks. Stanisława Goja [kliknij]

Odbiór, transport oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w 2020 roku [kliknij]

Przebudowa części budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na „Klub Malucha” i przedszkole w m. Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Odbiór i zagospodarowanie odpadów marzec-grudzień 2020 [kliknij]

Przebudowa drogi gminnej w m.Kaniew [kliknij]

Przebudowa ulicy Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w m.Koźmin Wlkp. [kliknij]

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu w roku 2020 [kliknij]

Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami socjalnymi w m.Orla [kliknij]

Rok 2018 [kliknij]

Rok 2017 - [kliknij]

Rok 2016 - [kliknij]

Rok 2015 - [kliknij]

Rok 2014 - [kliknij]

Rok 2013 - [kliknij]

Rok 2012 - [kliknij]

Rok 2011 - [kliknij]

Rok 2010 - [kliknij]

Rok 2009 - [kliknij

Rok 2008 - [kliknij]

Rok 2007 - [kliknij]

 

 

Wyniki przetargów organizowanych przez Gminny Zespół Instytucji Kultury

Przetarg nieograniczony na budowę wigwamu rekreacyjnego w m.Orla [kliknij]

Przetarg nieograniczony na budowę sali wiejskiej w m. Serafinów [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu nagłaśniającego dla GZIK [kliknij]

Przetarg ogłoszony przez Zakład Aktywności Zawodowej:

W dniu 1 kwietnia o godz. 15.00 dokonano otwarcia ofert i wybór oferty.

Otwarcie ofert [kliknij]

Wybór oferty [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2007-10-03
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-01
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz