Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wyniki przetargów - 2007
 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Św. Wawrzyńca w m. Koźmin Wlkp. w dniu 28.09.2007r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru: 

Brukarstwo i HandelWłodzimierz Kasprzak

ul. Borecka 1, 63 – 720 Koźmin Wlkp.

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez firmę „Brukarstwo i Handel” Włodzimierz Kasprzak ul. Borecka 1, 63 – 720 Koźmin Wlkp. była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego oraz jest na tutejszym terenie sprawdzonym wykonawcą.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

PPHU AQUABUD ul. Kaliska 86, 63 – 300 Pleszew

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 59,29

PPHU Gembiak W. & Mikstacki P. sp. j ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 56,68

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DroBud” ul. Poznańska 71a, 63-200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 51,09


Na postawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania oudzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie
i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego w dniu 31.07.2007r. Prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru:

Bank Gospodarstwa Krajowego, oddział w Poznaniu

ul. Św. Marcin 58/64

]51 – 807 Poznań

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert było oprocentowanie kredytu – oferta przedstawiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego oraz jest przez zamawiającego uważany za wiarygodnego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A

ul. Górnośląska 80

62-800 Kalisz

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 97

Bank Spółdzielczy Jarocin

Al.Niepodległości 5

63 – 200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 96


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych. w dniu 28.09.2007r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru:

„ZIMNY”

Autoryzowany Dealer Volswagena

ul. Wojska Polskiego 102

97 – 300 Piotrków Trybunalski

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez firmę „ZIMNY” Autoryzowany Dealer Volkswagena  była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.


Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału dla placówek oświatowych w roku 2008 w dniu 11.12.2007r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru: 

 
Data dodania dokumentu: 2008-06-26
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-10-09
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz