Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2008 zapytania do przetargu na odwiert studni w Koźminie Wlkp.

PYTANIE NR 1:

Dotyczy różnic pomiędzy projektem, a przedmiarem robót.

a)  Projekt zakłada wiercenie pod rury 20” – 20 mb., a przedmiar zakłada 10 mb.,

b)  Projekt zakłada wiercenie pod rury 14” –  a przedmiar zakłada 13 5/8”,

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

a)  Należy wykonać wiercenie pod rurę 20” o długości 10 mb.

b)  Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnie rury 14” lub 13 5/8”

PYTANIE NR 2:

a)  Czy w przypadku, gdy Wykonawca zakłada powierzenie części prac osobom trzecim, musi to zostać wyszczególnione w ofercie (rodzaj i zakres prac)?

b)  Czy możliwe jest złożenie oferty przez konsorcjum firm?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

a)  Tak, powierzone prace muszą być wyszczególnione w ofercie z podaniem nazwy podwykonawcy, rodzaju i zakresu prac.

b)    Tak, Zleceniodawca dopuszcza złożenie oferty przez konsorcjum firm.  Wykonawcy muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy oraz w przypadku wyboru oferty, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć umowę regulującą ich współpracę. (art. 23 pkt. 1,2,3,4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. 223 poz. 1655).

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-08-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-08-12
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz