Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2009 rejestr zarządzeń Burmistrza

Rejestr zarządzeń 2009r.

 

Nr zarządzenia

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1/09

02.01.2009r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności               z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

2/09

12.01.2009r.

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska               i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

3/09

12.01.2009r.

w sprawie podziału środków z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 20009

4/09

18.02.2009r.

w sprawie zmiany „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski”

5/09

20.02.2009r.

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników

6/09

03.03.2009r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

7/09

03.03.2009r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

8/09

03.03.2009r.

w sprawie okresowej oceny pracowników

9/09

03.03.2009r.

w sprawie norm eksploatacyjnych zasad używania pojazdów i rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia silnikowe eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

10/09

11.03.2009r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

11/09

19.03.2009r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008r.

12/09

31.03.2009r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009

13/09

07.04.2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

14/09

06.04.2009r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „Stop bezrobociu-chcę pracować” w ramach działania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15/09

12.05.2009r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

16/09

22.05.2009r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia realizacji, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących projektu w ramach Priorytetu VII Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013

17/09

29.05.2009r.

w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej      Nr 5

18/09

03.06.2009r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009

19/09

08.06.2009r.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp. oraz jednostki organizacyjne Gminy Koźmin Wlkp.

20/09

16.06.2009r.

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego i objęcia kolejnych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

21/09

17.06.2009r.

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia, realizacji, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących projektu w ramach Priorytetu VII Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

22/09

18.06.2009r.

w sprawie powołania komisji do przeliczania zawartości kaset z parkometrów

23/09

13072009r.

W sprawie wysokości stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

24/09

14.07.2009r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

25/09

21.07.2009r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009r.

26/09

30.07.2009r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009

27/09

31.07.2009r.

w sprawie powołania komisji do szacowania strat, które wystąpiły w związku z nawałnicą w dniu 23 lipca 2009 roku

28/09

17.08.2009r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009r.

29/09

01.09.2009r.

w sprawie zmiany „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski”

30/09

03.09.2009r.

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonych w 2009r. wyborów do Parlamentu Europejskiego

31/09

03.09.2009r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania audiotorów wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

32/09

24.09.2009r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2010

33/09

16.10.2009r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok m2009

34/09

20.10.2009r.

w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim

35/09

20.10.2009r.

w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

36/09

12.11.2009r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2010

37/09

12.11.2009r.

w sprawie ustalenia planu rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski w obszarze inwestycji na rzecz działalności kulturalno-edukacyjnej na lata 2010-2012

38/09

20.11.2009r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009

39/09

08.12.2009r.

w sprawie zmian w składzie komisji do przeliczania zawartości kaset z parkometrów

40/09

14.12.2009r.

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2010

41/09

21.12.2009r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009

42/09

31.12.2009r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

43/09

31.12.2009r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-11-02
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-01-15
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz