Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wyniki przetargów - 2010

Wynik przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg i ulic dla rejonu numer 1 w gminie Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków w 2011 r. [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej we wsi Biały Dwór [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kolektorów słonecznych przy Szkole Podstawowej w Borzęcicach [kliknij]

Wynik przetergu nieograniczonego na budowę wodociągu Orla - Cegielnia [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na remont drogi we wsi Sapieżyn [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg w gminie Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na rozbudowę remizy strażackiej w Koźminie Wielkopolskim (I etap) [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na remont dachu na budynku szpitala przy ul.Stęszewskiego [kliknij]

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na remont dachu na budynku szpitala przy ul.Steszewskiego w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej we Wrotkowie [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na przebudowę kotłowni przy SP Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w Szymanowie [kliknij]

Wynik przetargu na remont ulicy Okrężnej w Starej Obrze [kliknij

Wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż okien w budynkach administrowanych przez gminę Koźmin Wlkp. [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 [kliknij

Wynik przetargu nieograniczonego na remont ul. Tysiąclecia w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w Mokronosie [kliknij

Wynik przetargu nieograniczonego na budowę II etapu parkingu samochodowego przy ul. Krotoszyńskiej [kliknij]


Na podstawie art. 92. ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. 2008 nr 171 poz.1058) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku sali kinowo – widowiskowej wraz z zapleczem w Koźminie Wlkp. w dniu 06.01.2010r. prace zakończyła komisja przetargowa dokonując wyboru firmy: 

ROMI

Firma Usługowo – Handlowa

Roman Stanisławski

ul. Strzelecka 8A, 63 – 740 Kobylin

Liczba punktów w kryterium oceny - „cena”: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny ofert była cena – oferta przedstawiona przez w/w firmę była pod tym względem najkorzystniejsza. Ponadto oferent przedstawił ofertę spełniającą wszelkie wymagania postawione przez zamawiającego.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Zakład Usługowy „Marzyński”, Marek Marzyński, ul. Powstańców Wlkp. 79, 63-200 Jarocin, Wilkowyja

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 85,17 pkt.

MURBET Sp. z o.o., ul. Korczak 16a, 62 – 800 Kalisz

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 88,11 pkt.

Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane, „KRODOMEX” sp. z o.o., ul.Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 79,30 pkt.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe, Stanisław Hadrzyński, ul. Twardowska 2,, 63 – 220 Kotlin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 85,89 pkt.

Konsorcjum Firm, Mariusz Kubiak, Eugeniusz Grześkowiak, ul.Karbowiaka 23, 63 – 700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 93,82 pkt.

Spółdzielnia Rzemieślnicza „OGÓLNOBRANŻOWA”, ul,Zdunowska 35,63 – 700 Krotoszyn

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 95,77 pkt.

BUD REM s.j., Roman Błaszczyk, Piotr Pawlaczyk, ul. Wrocławska 108,, 63 – 200 Jarocin

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 77,43 pkt.

P.B.U GOSBUD sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 63-800 Gostyń

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 67,81 pkt.

Zakład Remontowo – Budowlany, Marian Walczak, ul. Armii Poznań 9, 63 – 300 Pleszew

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 70,26 pkt.

Zakład Budowlano Kotlarski, Krzysztof Walczak, ul. Słoneczna 9, 63 – 308 Gizałki

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 77,39 pkt.

Agencja Budowlana KALDO, Paweł Jędraś, ul. Antonińska 6, 64-100 Leszno

Liczba punktów w kryterium oceny – „cena”: 74,22 pkt.

W toku postępowania została odrzucona oferta następującej firmy:

SŁAW – BUD, Sławomir Kobylski, os. Konstytucji 3 Maja 41/80, 63 – 200 Jarocin

 

 


Data dodania dokumentu: 2010-01-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-28
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz