Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
BUD¯ET 2011

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2011 rok [kliknij]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb - NDS - IV kwartał [kliknij]

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb -27S [kliknij]

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb - 27S [kliknij]

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N [kliknij]

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji Rb-Z [kliknij]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb - NDS - II kwartał [kliknij]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb - NDS - I kwartał [kliknij]

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za pierwsze półrocze 2011 roku [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za I połrocze 2011 roku [kliknij]

BUDŻET MIASTA I GMINY NA ROK 2011 - [kliknij]

Załączniki do budżetu:

Nr 1 - Dochody budżetu roku 2011 - [kliknij

Nr 1A - Dochody budżetu zw. z real. zadań zleconych - [kliknij]

Nr 1B - Dochody budżetu zw. z real. zadań innych jst - [kliknij]

Nr 2 - Wydatki budżetu roku 2011 - [kliknij]

Nr 2A - Wydatki budżetu zw. z real. zadań zleconych - [kliknij]

Nr 2B - Wydatki budżetu zw. z real. zadań innych jst - [kliknij]

Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu roku 2011 - [kliknij]

Nr 4 - Wydatki majątkowe budżetu roku 2011 - [kliknij]

Nr 5 - Wydatki na proj. "Stop bezrobociu - chcę pracować" - [kliknij]

Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu roku 2011 - [kliknij]

Nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - [kliknij]

Nr 8 - Wydatki z zakresu ochr. środ. i gosp. wod. (dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - [kliknij]

Nr 9 - Fundusz Sołecki - [kliknij]


Opinia o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011 [kliknij]

Projekt BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2011 - [kliknij]

Załączniki do projektu budżetu:

Nr 1 - Dochody budżetu roku 2011 - [kliknij]

Nr 2 - Wydatki budżetu roku 2011 - [kliknij]

Nr 3 - Rozchody budżetu w roku 2011 - [kliknij]

Nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych na rok 2011 - [kliknij]

Nr 5 - Wydatki na realizację projektu systemowego "Stop bezrobciu, chcę pracować" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS - [kliknij]

Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu w roku 2011- [kliknij]

Nr 7 - [kliknij]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb - NDS - III kwartał [kliknij] 


Data dodania dokumentu: 2010-12-15
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-04
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz