Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wyniki przetargów - 2011

Wynik przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych, komputerów przenośnych, tablicy multimedialnej oraz mebli dla szkół dla części 2,7,8 oraz informacja o unieważnieniu części 9 [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg, ulic oraz parkingów na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2012 [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę gorących posiłków do szkół na terenie gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych, komputerów przenośnych, tablicy multimedialnej oraz mebli dla szkół dla części 1,3,4,5,6 oraz informacja o unieważnieniu części 2,7,8  [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w 2012 r. [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę autobusu do Zakładu Aktywności Zawodowej [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na zmianę sposobu użytkowania budynku biurowo - warsztatowego na budynek kulturalno - oświatowy [kliknij] [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w m.Staniew [kliknij]

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w m.Staniew [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na budowę placy zabaw w ramach programu Radosna Szkoła [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Wierzbowej w m. Koźmin Wlkp. [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na budowę targowiska wraz z obiektem sanitarnym przy ul.Gryszczyńskiego w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na dostawe i montaż okien w budynkach administrowanych przez gminę Koźmin Wlkp. [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w m.Gościejew [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na budowę budynku kulturalno rekreacyjnego w m Stara Obra [kliknij]

Wynik przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia [kliknij


Data dodania dokumentu: 2011-01-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-07
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz