Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031

Zmiana WPF z dnia 9.11.2012r.

Uchwała Nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MIasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2012 - 2031 [kliknij]

Zał Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa MIasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2012 - 2031 [kliknij]

Zał Nr 2 Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej MIasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2012 - 2031 [kliknij]

Zmiana WPF z dnia 30.08.2012r.

Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MIasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2012 - 2031 [kliknij]

Zał Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa MIasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2012 - 2031 [kliknij]

Zał Nr 2 Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej MIasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2012 - 2031 [kliknij]

Pozytywna opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Opinia o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Projekt uchwały WPF na lata 2012-2031 [kliknij]

Załączniki do projektu uchwały WPF:

Nr 1 - Projekt prognozy na lata 2012-2031 [kliknij]

Nr 2 - Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2012-2031 [kliknij]

Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]Data dodania dokumentu: 2011-12-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-05
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz