Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
budżet 2013r.

Uchwała Nr SO 0954/46/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2013 - [kliknij]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013R. Zarządzenie - [kliknij] Zał.nr 1 - [kliknij], Zał nr 2 - [kliknij]

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 grudnia 2013r.  [kliknij]

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 grudnia 2013r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorzadu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 30 grudnia  2013r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]


RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2013r. [kliknij]

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2013r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorzadu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 30 września 2013r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązańwedług tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij


Uchwała Nr SO-0953/46/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 września w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkpolski za I półrocze 2013r. [kliknij]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013R. - Zarządzenie [kliknij], Załacznik nr 1 (informacja) [kliknij]  


RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2013r. [kliknij]

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2013r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorzadu terytorialnego [kliknij] 

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązańwedług tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 30 czerwca 2013r. [kliknij]


Uchwała Nr SO-0951/17/D/3/KA/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. [kliknij]  


BUDŻET MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA ROK 2013 -  uchwała budżetowa - [kliknij] 

Załączniki:

Zał. Nr 1 - Dochody budżetowe na 2013r. [kliknij]

Zał Nr 1A - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami [kliknij]

Zał. Nr 1B - Dochody związane z realizacją zadań, realizowanycn na podstawie umów lub porozumień z innymi jst [kliknij]

Zał. Nr 2 - Wydatki budżetowe na rok 2013  [kliknij]

Zał. Nr 2 A - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami [kliknij

Zał. Nr 2 B - Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst  [kliknij]

Zał. Nr 3 A - Przychody budżetu w 2013 r. [kliknij]

Zał. Nr 3 B - Rozchody budżetu w 2013r. [kliknij]

Zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe w 2013r. [kliknij]

Zał. Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu w roku 2013 [kliknij]

Zał. Nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych [kliknij]

Zał. Nr 7 - Wydatki na ochronę środowiska [kliknij]

Zał. Nr 8 - Fundusz sołecki [kliknij]

Objaśnienia do Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2013r. [kliknij]


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o  projekcie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2013 r. [kliknij]

Uchwała Nr SO-0951/61/D/3/KA/2012 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013 [kliknij].

Zał. Nr 1 - [kliknij],  Zał. Nr 1A - [kliknij], Zał. Nr 1B - [kliknij]

Zał. Nr 2 - [kliknij]  Zał. Nr 2 A - [kliknij] Zał. Nr 2B - [kliknij]

Zał. Nr 3A - [kliknij]  Zał. Nr 3B - [kliknij]

Zał. Nr 4 - [kliknij]  Zał. Nr 5 - [kliknij]

Zał. Nr 6 - [kliknij]  Zał. Nr 7 - [kliknij]  Zał. Nr 8 - [kliknij]


Uchwała Nr SO-095/35/P/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Data dodania dokumentu: 2013-01-24
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-05-21
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz