Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 - 2031

Zmiana z 24 października 2013r.

Uchwała Nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata  2013 – 2031 [kliknij]

Załacznik Nr 1 [kliknij]

Zmiana z 20 września 2013r.

Uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 20 września 2013r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata  2013 – 2031 [kliknij]

Zmiana z 29 maja 2013r.

Uchwała NR XXIX/188/2013/ Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata  2013 – 2031 [kliknij]

Załacznik Nr 1 [kliknij]

Załacznik Nr 2 [kliknij]

Zmiana z 27 marca 2013r.

Uchwała Nr XXVII/179/2013 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 - 2031 [kliknij]

Załącznik Nr 1 [klinij]

Załącznik Nr 2 [kliknij]

Uchwała Nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia  28.12.2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013- 2031 [kliknij

Załacznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa -  [kliknij]

Załacznik Nr 2 - Opis przyjętych wartości do WPF - [kliknij]

Załacznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć do WPF - [kliknij]


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie projektuWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski na lata 2013-2031 - [kliknij]


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski na lata 2013-2031 [kliknij]

Zał. Nr 1 - [kliknij] , Zał. Nr 2 - [kliknij


Uchwała Nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 - 2031 - [kliknij]
Zmiana z 27 marca 2013r.
Data dodania dokumentu: 2013-01-29
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2013-11-06
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz