Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2014r.
Uchwała Nr SO 0954/53/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2014 [kliknij]

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. Zarządzenie [kliknij] zał.nr 1 [kliknij], zał nr 2 [kliknij]RB-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego - IV
kwartał 2014 r. [kliknij]

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2014r. [kliknij]

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2014r. [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2014r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - IV kwartał 2014r. [kliknij]

RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2014r. [kliknij]


RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2014r. [kliknij]


RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego - III kwartał - [kliknij]


RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2014r. [kliknij]


RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał 2014r. [kliknij]


Uchwała Nr SO-0953/52/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 września 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2014r. [kliknij]  

Informacja o wykonaniu Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2014r. [kliknij]


RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2014r. [kliknij]

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2014r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego - II kwartał 2014 [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca  2014r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał 2014 [kliknij]


RB-27 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 marca 2014r. [kliknij]

RB-28 S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 marca 2014r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 30 marca  2014r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]

BUDŻET MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2014r. Uchwała budżetowa [kliknij]

Zał. Nr 1 - Dochody budżetowe na 2014r.  [kliknij]

Zał. Nr 1A - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  [kliknij

Zał. Nr 1B - Dochody związane z realizacją zadań zleconych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst [kliknij]

Zał. Nr 2 - Wydatki budżetowe na 2014r. [kliknij]

Zał. Nr 2A - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  [kliknij]

Zał. Nr 2B Wydatki  związane z realizacją zadań zleconych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst [kliknij]

Zał. Nr 3A - Przychody budżetowe w 2014r. [kliknij]

 Zał. Nr 3B - Rozchody budżetowe w 2014r. [kliknij

Zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe w 2014r. [kliknij]

Zał. Nr 5 - Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 [kliknij

Zał. Nr 6 - Plan Przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w 2014r. [kliknij]

Zał. Nr 7 - Wydatki na ochronę środowiska [kliknij]

Zał. Nr 8 - Fundusz sołecki [kliknij]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014 [kliknij]

Projekt Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2014r. [kliknij]

Wykonanie dochodów na 30.09.2013r. [kliknij]

Wykonanie wydatków na 30.09.2013r. [kliknij]

Załączniki do projektu budżetu:

Zał. 1 [kliknij] , Zał. 1a [kliknij], Zał. b [kliknij] , Zał. 2 [kliknij] , Zał. 3 A [kliknij], Zał. Nr 3B [kliknij] Zał. Nr 4 [kliknij] Zał. Nr 5 [kliknij], Zał Nr 6 [kliknij], Zał. Nr 7 [kliknij], Zał Nr 8 [kliknij]


 


Data dodania dokumentu: 2013-12-18
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-29
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz