Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych - 2014
 

Burmistrz   Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014

Aktualne:

Zakończone:

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT  Priorytet 7. - Ochrona zwierząt. Działanie 7.1 Wyłapywanie, transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami [kliknij]

Priorytet 7. - Ochrona zwierząt. Działanie 7.1 Wyłapywanie, transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z dnia 23.06.2014r. [kliknij]


Priorytet 7. - Ochrona zwierząt. Działanie 7.1 Wyłapywanie, transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Ogłoszenie o konkursie -

Unieważnienie otwartego konkursu ofert  Priorytet 7. - Ochrona zwierząt. Działanie 7.1 Wyłapywanie, transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami - [kliknij]Priorytet 1. - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej . Działanie 1.1. Propagowanie piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży.Działanie 1.2. Propagowanie tenisa ziemnego wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin  Wielkopolski. Działanie 1.3.  Propagowanie karate wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Działanie 1.4. Propagowanie brazylijskiego  jiu jitsu wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Działanie 1.5. Propagowanie taekwondo olimpijskiego wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Działanie 1.6.Propagowanie unihokeja wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, w tym organizacja otwartego turnieju dla min 6 drużyn

Ogłoszenie o konkursie (PRIORYTET 1. Działanie 1.1.-1.6) - [kliknij]


Priorytet 1. - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Działanie 1.7 - Propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wlkp.

Ogłoszenie o konkursie (PRIORYTET 1.Działanie 1.7) - [kliknij]

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT PRIORYTET 1. DZIAŁANIE 1-7 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.  - [kliknij]

PRIORYTET 1. - Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej. Działanie 1.1 Organizacja Zlotu Fiata 126P w Koźminie Wlkp. Działanie 1.2 Organizacja imprezy pn."Rajd Koźmińskich Kołowników".

PRIORYTET 2. - Turystyka i krajoznawstwo. Działanie 2.1 Propagowanie aktywnej turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. 

PRIORYTET 3. - Ochrona i promocja zdrowia. Działanie 3.1 Promowanie idei honorowego krwiodawsta wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

PRIORYTET 4. - Kultura i sztuka. Działanie 4.1 Animacja teatralna seniorów. Działanie 4.2 Edukacja teatralna i wychowanie przez sztukę mlodzieży z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp.

Ogłoszenie o konkursie ( PRIORYTET 1-4)  [kliknij]   

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU PRIORYTET 1-4 [kliknij]

 

PRIORYTET  6.  –  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

Działanie 6.1. Usługi opiekuńcze
Ogłoszenie o konkursie [kliknij]

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT  PRIORYTET  6.  –  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działanie 6.1. Usługi opiekuńcze [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2014-11-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-25
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz