Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
ROK 2016

 

AKTUALNE:

 

 

ZAKOŃCZONE:

Oferta organizacji pozarządowej złożona na podstawie Art 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Koźmińskiego Klubu Sportowego "Biały Orzeł" - Festyn piłkarski z okazji 90.lecia KKS "Biały Orzeł" [kliknij]

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA PRIORYTET 1 Działanie 1.3 [kliknij]


 

PRIORYTET 1 Działanie 1.3    Aktywizacja społeczna i integracja seniorów i seniorek[kliknij]

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA PRIORYTET 1-7 [kliknij]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE dla PRIORYTET 1-7 [kliknij]

PRIORYTET 1.    – wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej Działanie  1.1 Organizacja imprezy dla miłośników motoryzacji w Koźminie Wielkopolskim   
Działanie 1.2    Organizacja Festiwalu Piosenki;

PRIORYTET 2.   –   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Działanie 2.1 Sport

PRIORYTET 3 - turystyka i krajoznawstwo.
Działanie 3.1.  Propagowanie aktywnej turystyki wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

PRIORYTET 4.  – ochrona i promocja zdrowia.
Działanie 4.1 Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców  miasta i gminy Koźmin Wielkopolski 

PRIORYTET 6. - pomoc społeczna
Działanie 6.1. Usługi opiekuńcze

PRIORYTET 7 - nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Działanie 7.1 Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu edukacji muzycznej prowadzonej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski
Działanie 7.2 Organizacja zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski


Data dodania dokumentu: 2015-12-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-13
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz