Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
BUDZET MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA ROK 2017

Uchwała Nr SO - 0954/15/3/Ka/2018 Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2018r.  w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2017 r. [kliknij

Zarzadzenie Nr 11.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2017 [kliknij]

Załącznik Nr 1 [kliknij]

Załacznik Nr 2 [kliknij]


RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 31 grudnia 2017r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]


RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2017r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2017r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 30 września  2017r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]

 


Uchwała Nr SO - 0953/58/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu za I połtocze 2017r. [kliknij

Zarządzenie Nr 41.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. [kliknij]

Załącznik nr 1 [kliknij]

Załącznik nr 2 [kliknij]


RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2017r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca  2017r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 30 czerwca  2017r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]


RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2017r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2017r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 31 marca  2017r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]

BUDŻET MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA ROK 2017 [kliknij]

Uchwała Nr SO-0951/36/P/3/Ka/2017 Składu Orzekajacego regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia w sprawie wyrazenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Uchwała Nr SO-0951/29/D/3/Ka/2017 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Uchwała Nr SO-0952/55/3/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017 [kliknij]

Uchwała Nr SO -0951 /85/D/3/Ka/2016 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie wyrażenia opinii o sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Projekt Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017 [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2016-11-16
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-26
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz