Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
BUDŻET MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA ROK 2018

Skonsolidowany bilans Gminy Koźmin Wielkopolski za 2018 rok [kliknij]

Uchwała Nr SO - 0954/50/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia w 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za 2018 rok [kliknij]

Zarządzenie Nr 17.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok [kliknij]

Załacznik Nr 1 [kliknij]

Załacznik Nr 2 [kliknij]


Sprawozdanie za rok 2018 UMIG [kliknij]

Sprawozdanie za rok 2018 GMINA [kliknij]


RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2018r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2018r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 31 grudnia  2018r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]


Uchwała Nr 0953/12/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu Budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2018 r. [kliknij]

Zarzadzenie Nr 32.2018 w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2018 roku [kliknij]

Zał. Nr 1 [kliknij]

Zał. Nr 2 [kliknij]


RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 30 września 2018r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]


RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 30 czerwca 2018r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]


RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2018r. [kliknij]

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2018r. [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres  od początku roku do 31 marca  2018r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]


Uchwała Nr SO - 0951/30/P/Ka/18 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Uchwała Nr SO -0951/30/D/3/Ka/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu [kliknij]

BUDŻET MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA ROK 2018 [kliknij]


Uchwała Nr SO - 0951/82/D/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Uchwała Nr SO-0952/33/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]

Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2017-11-23
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-26
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz