Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020

Zarządzenie nr 43.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. [kliknij]


RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r. [kliknij]

RB-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca  2019 r. [kliknij]

RB-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]


 

RB-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2020 r. [kliknij]

RB-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2020 r. [kliknij]

RB-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych [kliknij]

RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego [kliknij]

RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2020 r. [kliknij]

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego [kliknij]


 

Uchwała Nr SO-0951/16/D/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Koźmin Wielkopolski deficytu budżetu w 2020 roku [kliknij]

BUDŻET MIASTA I GMINY NA 2020 ROK [kliknij]

Uchwała nr SO - 0951/66/D/1/KA/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Koźmin Wielkopolski deficytu budżetu roku 2020 - [kliknij]

Uchwała nr SO - 0952/44/1/KA/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020 - [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2019-12-19
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-11
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz