Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Zarządzenia Burmistrza - rok 2005


Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Rok 2005

 

Nr Zarządzenia

Data wydania

Tytuł Zarządzenia

1/05

14.01.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2005.

2/05

31.01.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

3/05

 1.02.

w sprawie ustanowienia Księgi Jakości.

4/05

28.02.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy systemu ocen pracowników - [kliknij]

5/05

15.03.

w sprawie wykonania budżetu za 2004r.

6/05

 4.04.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Osiedla Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim.

7/05

 4.04.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Osiedla Nr 2 w Koźminie Wielkopolskim.

8/05

 5.04.

w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

9/05

 7.04.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2005.

10/05

 7.04.

w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Komin Wielkopolski na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

11/05

14.04.

w sprawie aktualizacji kart usług w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

12/05

14.04.

w sprawie zapewnienia powszechnego dostępu do informacji - [kliknij]

13/05

14.04.

w sprawie aktualizacji oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski - [kliknij]

14/05

18.04.

w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  badania ankietowego.

15/05

20.04.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2005.

16/05

 4.05.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

17/05

19.05.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

18/05

 1.06.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

19/05

 2.06.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

20/05

 2.06.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.

21/05

 8.06.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2005wyborczych.

22/05

 8.06.

w sprawie zmiany Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

23/05

 8.06.

w sprawie wysokości stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

24/05

 8.06.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia Konkursu „Koźmin Wielkopolski miastem kwiatów i zieleni” na rok 2005.

25/05

30.06.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

26/05

30.06.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2005.

27/05

 4.07.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

28/05

20.07.

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej oferty o pracę.

29/05

  3.08.

w sprawie zmiany w wykazie akt.

30/05

17.08.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2005r.

31/05

 2.09.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

32/05

14.09.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

33/05

19.09.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4.

34/05

23.09.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2.

35/05

27.09.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych.

36/05

27.09.

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego i objęcia kolejnych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.

37/05

27.09.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2005.

38/05

29.09.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2005.

39/05

29.09.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2005.

40/05

30.09.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2005.

41/05

30.09.

w sprawie zmiany wzoru ankiety.

42/05

30.09.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

43/05

30.09.

w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski - [kliknij]

44/05

30.09.

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 41/04 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31.08.2004r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozwoju lokalnego.

45/05

11.10.

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

46/05

11.10.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

47/05

11.10.

w sprawie wprowadzenia systemu ciągłej poprawy funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

48/05

26.10.

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej oferty o pracę.

49/05

 2.11.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2005.

50/05

10.11.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006.

51/05

 9.12.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2005.

52/05

27.12

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach podległych na rok kalendarzowy 2005 oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

53/05

29.12.

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu.

54/05

29.12.

w sprawie ustalenia warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w czasie podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

55/05

29.12.

w sprawie wydawania informatora budżetowego „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” - [kliknij

56/05

30.12.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2005.


Data dodania dokumentu: 2005-12-29
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-04-19
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski