Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Zarządzenia Burmistrza - rok 2006

 

Nr zarządzenia

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1/06

10.01.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006

2/06

10.01.2006r.

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonych w 2005r. wyborów do Sejmu i do Senatu RP oraz Prezydenta RP

3/06

10.01.2006r.

w sprawie ustalenia warunków korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta     i Gminy Koźmin Wielkopolski

4/06

17.02.2006r.

w sprawie podziału gminnego funduszu ochrony środowiska     i gospodarki wodnej

5/06

28.02.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006

6/06

08.03.2006r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy          w 2006r.

7/06

15.03.2006r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu          za 2005r.

8/06

15.03.2006r.

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego i objęcia kolejnych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”              z siedzibą w Kaliszu

9/06

03.04.2006r.

W sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006

10/06

10.04.2006r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

11/06

13.04.2006r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

12/06

21.04.2006r.

w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego

13/06

24.04.2006r.

w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej

14/06

08.05.2006r.

w sprawie Regulaminu audytu wewnętrznego oraz Księgi procedur audytu wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

15/06

08.05.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006

16/06

11.05.2006r.

w sprawie zmiany w wykazie akt

17/06

23.05.2006r.

w sprawie zaopatrzenia w okulary korygujące wzrok osób zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

18/06

02.06.2006r.

w sprawie corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

19/06

02.06.2006r.

w sprawie systemu oceny funkcjonowania kart usług

20/06

05.06.2006r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

21/06

06.06.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006

22/06

06.06.2006r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

23/06

06.06.2006r.

w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu

24/06

30.06.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006

25/06

30.06.2006r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia Konkursu „Koźmin Wlkp. miastem kwiatów     i zieleni” na rok 2006

26/06

24.07.2006r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

27/06

28.07.2006r.

w sprawie wysokości stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

28/06

28.07.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2006

29/06

14.08.2006r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2006r.

30/06

21.08.2006r.

w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę

31/06

21.08.2006r.

w sprawie ustanowienia KSIĘGI JAKOŚCI

32/06

27.09.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2006

33/06

29.09.2006r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006

34/06

29.09.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2006

35/06

24.10.2006r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie audytu wewnętrznego oraz w Księdze procedur audytu wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

36/06

24.10.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2006.

37/06

24.10.2006r.

w sprawie inwentaryzacji rocznej

38/06

30.10.2006r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

39/06

06.11.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2006

40/06

14.11.2006r.

w sprawie uchwalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2007r.

41/06

14.11.2006r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2006

42/06

20.11.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2006

43/06

24.11.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2006

44/06

05.12.2006r.

w sprawie powołania komisji rozpatrującej ofert o pracę

45/06

11.12.2006r.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

46/06

15.12.2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Na rok 2006

47/06

29.12.2006r.

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu

 


Data dodania dokumentu: 2006-06-08
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-07
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz