Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
BUD¯ET MIASTA I GMINY W LATACH 2003-2010

Budżet gminy na 2010 rok [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za 2010 rok [kliknij]

RB - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010 [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2010 r. [kliknij]

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2010 rok [kliknij]  


Budżet gminy na rok 2009r. [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za I połrocze 2009 roku [kliknij]

Budżet gminy na rok 2008 [kliknij] 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy długu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]  

Informacja o wykonaniu budżetu za 2008 r. [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2008r. [kliknij]


Wykonanie budżetu za 2007r. - informacja [kliknij], tabele [kliknij]

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007r. - informacja [kliknij], tabele [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2007r. [kliknij]

Budżet gminy na rok 2007 [kliknij]

Projekt budżetu na 2007: [uchwała wraz z załącznikami] [planowane zadania]


Wykonanie budżetu za 2006r.:informacja [kliknij], tabele [kliknij]

Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. informacja [kliknij]  tabele [kliknij]
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2006r. [
kliknij]
Budżet na rok 2006 [
kliknij tutaj]
Informator budżetowy "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" [
kliknij]
Założenia projektu budżetu na rok 2006 [
kliknij]

Wykonanie budżetu za rok 2005 [kliknij]


Budżet gminy na rok 2003 [kliknij tutaj]
Budżet gminy na rok 2004 [
kliknij tutaj]
Wykonanie budżetu za 2003 [
kliknij tutaj]
Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 [
kliknij tutaj]
Założenia projektu budżetu na rok 2005 [
kliknij tutaj]
Budżet gminy na rok 2005 [
kliknij tutaj]
Wykonanie budżetu za rok 2004. [
kliknij tutaj]

Raport z prac samorządu w latach 2003-2004 [
kliknij]


Data dodania dokumentu: 2012-03-07
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-10
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz